BAP MEVZUAT

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik (26.11.2016)

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin
Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller

BAP Proje Başvurularında Hakemlerin Uymaları Gereken İlke ve Etik Kurallar

 

BAP YÖNERGESİ

Türk - Alman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

 

BAP UYGULAMA ESASLARI

Türk - Alman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları

 

BAP KONFERANS DESTEK

BAP Konferans Destek Kriterleri

 


Bu sayfa 7-12-2018 10:14 tarihinde güncellendi.