TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NDEN

DUYURU

2017/2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE

 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA ve FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ÇALIŞMAK KAYDIYLA; ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMINA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR DAHİLİNDE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR:

(Mevcut öğrencilerimizin burs talepleri de, bu ilan kapsamında başvurmaları şartıyla değerlendirmeye tabi tutulacaktır)

 

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI VE KONTENJANI

 

ADRES: Türk – Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Şahinkaya Cad. 86 - 34820 Beykoz / İSTANBUL

               Tel: 0216 333 30 00

 

A – BAŞVURU SÜRESİ:   31.07-7.08.2017

B – MÜLAKAT ve KAYIT TARİHLERİ:

Mülakat                      :          14.08.2017, İstanbul

Sonuçların İlanı         :          15.08.2017

Kayıt                          :            21-25.08.2017 Akademik Takvime bkz. http://www.tau.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/akademik_takvim

C – KONTENJAN:

Öğrenci Kontenjanı: 3        

Yabancı Dil

(Almanca veya İngilizce-YDS ya da eşdeğer sınavlar): 75

ALES PUAN TÜRÜ:                                                60        (SÖZ/EA/SAY)

D – ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

1.      T.C. vatandaşı olmak

2.      Hukuk Fakültesi Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunu Olmak

Başvuracak adaylarda Türkiye’de lisansını Hukuk alanında yapmış olmaları ve tezli yüksek lisansını tamamlamış olması veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen Almanca eğitim veren yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan hukuk alanında bir yüksek lisans diplomasına sahip olması şartı aranmaktadır (Almanya’da Birinci Hukuk Devlet Sınavını (Staatsexamen) başarıyla geçenler bu şartı sağlamış sayılmaktadır).

3.      ALES

Öğrenci adaylarının, belirlenen asgari puan olan 60 ALES puanını almış olması şarttır. Yurtdışı mezuniyetlerde ALES şartı aranmaz.

4.      Yabancı Dil Yeterliliği

Adayların Almanca veya İngilizce dil bilgisi seviyesini 75/100 (KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğer bir sınav sonucu: TAÜ-Yabancı Diller Yüksek Okulu “Muafiyet Dil Belgesi” gibi) belgelemeleri zorunludur.

Yurtdışında Almanca veya İngilizce eğitim gören adayların Almanca yeterliliklerini belgeleme zorunluluğu yoktur.

(ALMANCA DİL BİLGİSİ TERCİH SEBEBİDİR)

5.      Yükseköğretim Mezuniyet Notu

Başvurunun gerçekleşmesi için asgari bir mezuniyet notu belirlenmemiştir.

6.       Doktora Öğreniminde Aranan Nitelikler: Mesleki Oryantasyon

a.       Programa kayıt yaptırmak için, şu bölümlerden mezun olma şartı aranmaktadır: Hukuk Lisans ve Tezli Hukuk Yüksek Lisansı

b.      Öğrenciler, programa Fikri Mülkiyet Hukuku alanında çalışmak üzere kabul edileceklerdir. Öğrencilerin burs alabilmeleri için henüz tez aşamasına geçmemiş olmaları gerekir.  

7.      Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak.

Bursa hak kazanabilmek için kamu kurumları, özel ve diğer kuruluşlarda çalışmıyor olmak gerekmektedir.

8.      Halen bir yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa Türk-Alman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmek.

D – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Başvuru için gerekli evrak yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde;

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne posta, elektronik posta veya elden teslim edilebilir.

-Elektronik Posta: ozelhukuk@tau.edu.tr -

(Postada yaşanan gecikmeler başvuruyu yapan adayın sorumluluğundadır ve dikkate alınmaz.)

b) Başvuru Formu ( Tıklayınız )

c) Lisans Diploması ve Yüksek Lisans Diploması/Geçici Mezuniyet Belgesi

(Adayların mezuniyetlerini belgelemeleri yeterli olup, diploma örneklerini kayıt sonrasında da sunabilirler.)

d) Transkript Fotokopisi

e) ALES Belgesi.

f) Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi: YDS veya eşdeğer belgeler (fotokopi).

g) İki nüsha nüfus cüzdanı fotokopisi.

ı) İki adet fotoğraf.

i) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam edenler için doktora programına ilişkin öğrenci belgesi ve transkript.

j) Çalışmıyor olduğuna dair belge. (Örn: SGK dökümü)

E – MÜLAKAT

Mülakata davet için transkriptin sunulması ve yabancı dil yeterliliğinin belgelenmesi gerekmektedir. Aksi halde öğrenci mülakata davet edilmez.

Mülakatların değerlendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre gerçekleştirilir:

a) Yurt içi Mezuniyet halinde:

·         ALES:  % 50

·         Yüksek Lisans Mezuniyet Notu:  % 20

·         Mülakat Notu:  % 30

b) Yurtdışı Mezuniyet Halinde:

·         Mezuniyet Notu: % 50

·         Mülakat Notu:  % 50

Kayıt hakkı kazanmak için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

F– KAYIT

Kayıt işleminin gerçekleşmesi için yukarıda anılan belgelerin eksiksiz, orijinal veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak;

a) 6 adet fotoğraf (4,5 x 6,0 cm); fotoğraflar son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.

 


Bu sayfa en son 3-8-2017 16:17 tarihinde güncellenmiştir.