2017-2018 Erasmus+ İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

 (08 Mayıs 2017)

 
2017-2018 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden (Eğitim Alma) yararlanmak isteyen personelimiz 08.05.2017-30.06.2017  tarihleri arasında başvurularını Uluslararası İlişkiler Ofisine yapabilirler.

Başvuruda Talep Edilen Belgeler;

 1. Başvuru Formu
 2. Dil Sınavı Belgesi (KPDS, YDS, TOEFL veya kurs katılım sertifikası)
 3. Gidilecek kurumdan alınacak davet mektubu/kabul belgesi

* Başvuran adaylar ile mülakat yapılacaktır.

Program Kapsamı,

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir.

Eğitim Alma Hareketliliği (STT) : Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde (İkili anlaşma olması şart değildir) eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

 • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir fakat üniversitemize proje kapsamında tahsis edilen bütçe göz önünde bulundurularak, hareketliliğe katılacak personele asgari 2, azami 5 gün hibe ödemesi yapılacaktır.
 • Hareketlilik süreci 30 Mayıs 2018 de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini belirtilen tarihten önce gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Seçimde Öncelik Kriterleri:

   Erasmus + programından faydalanacak personelin seçiminde başvuruların açıklanan kontenjandan fazla olması durumunda 'Erasmus Uygulama El Kitabı'nda belirtilen kriterler ve aşağıdaki öncelikler göz önünde bulundurulacaktır.   

Merkez (Ulusal Ajans), personel hareketliliği kapsamında seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde edebilmesi için seçimler sırasında personelin dil becerisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmiştir.

·         Engelli personele, seçimde öncelik tanınacaktır.

·         Gazilere ve gazi ve şehit yakınlarına öncelik tanınacaktır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir

1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği 

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
 

  Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir. 

HİBELER;

   Hibeler 2 taksitte ödenir. Hareketlilik öncesi personele hak edilen hibenin %80 i oranında ön ödeme yapılır. Hareketlilik sonrası gerekli dokümanları ofise teslim ettikten ve nihai raporu tamamladıktan sonra kalan % 20 ödeme yapılır.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Hareketliliğe katılacak personele asgari 2, azami 5 gün hibe tahsisi yapılacaktır. Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

 

 Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç,

144

2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye, Yunanistan

126

3. Grup Program Ülkeleri

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108

4. Grup Program Ülkeleri

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

   Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilecektir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

    Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleştirileceği şehre kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilecek ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

0 – 99 km arası

0 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.100 €

 

ÖRNEK HİBE HESAPLAMA;

 

Hareketlilik tarihleri                       : 28 Mayıs 2017 – 1 Haziran 2017 ( 5 Gün)

Gideceği Ülke                              : Letonya, Riga (1706,80 km.)

 

(5 x 108 ) + 275 Euro = Toplam 815 Euro,

 *Seyahat günleri için ayrıca hibe ödenmez.

HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR;

 • Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesi ilan ekinde bulunmaktadır.
 • Başvuru için davet/kabul mektubu yeterlidir.
 • Hareketliliğe hak kazanan personel bilgileri web sayfasında yayınlanacaktır. Seçim sonuçlarına itiraz süresi 5 gündür.
 • İsteyen personel hareketlilikten hibesiz olarak yararlanabilir.


HAREKETLİLİĞE HAK KAZANAN PERSONELİN, HAREKETLİLİKTEN ÖNCE ERASMUS OFİSİNE TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER,


1.       Davet/Kabul Mektubu

2.       Ders Verme (STA) / Eğitim Alma (STT) Hareketlilik Programı (karşılıklı imzalı)

3.       Vadesiz Euro hesap bilgileri

4.       Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisinde imzalanacaktır)


HAREKETLİLİK SONRASI ERASMUS OFİSİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 1. Katılım Sertifikası (Confirmation of Attendance)
 2. Personel Nihai Raporu:  E posta adresleriniz Hareketlilik aracına (Mobility Tool) tanımlanacaktır. Daha sonra e postalarınıza gelen linkten nihai raporunuzu çevrimiçi doldurmalı ve ‘SUBMIT’ etmelisiniz. Çıktısını alıp ofise getirmeniz gerekmez.
 3. Pasaport Fotokopisi
 4. Seyahat belgeleri (Uçuş kartları, otobüs tren vb ulaşım biletleri )

Dönüş belgelerini teslim etmeyen personelin hareketliliği geçersiz sayılır ve daha önce ödenen hibenin iadesi istenir.  

 

 


Bu sayfa en son 8-5-2017 15:03 tarihinde güncellenmiştir.