Moleküler Biyoteknoloji:

Moleküler Biyoteknoloji biyolojik bilimlerin moleküler düzeydeki uygulamalarını içeren ve son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen bir alandır. Moleküler Biyoteknoloji sayesinde önemli biyolojik süreçlerin detaylı bir şekilde anlaşılması sağlanarak bunların endüstri ortamına transferi gerçekleştirilmektedir. Böylelikle hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik ilaç, aşı, tanı testleri gibi yeni ürünler geliştirilebilmekte, çevresel ve endüstriyel problemlere yeni biyoloji bazlı çözümler bulunabilmektedir.                                                                                    

Gelişmiş ülkeler,biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırmaya büyük önem vermekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapmaktadır. Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi, 2014 yılında Moleküler Biyoteknoloji bölümünü açarak bu alanda önemli bir adım atmıştır. Bölümün, güçlü laboratuvar imkânları, yurtdışı ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları, alanında yetkin ve uluslararası alanda kabul görmüş öğretim üyeleri ve seçkin öğrencileriyle, kısa zamanda bu alandaki önemli merkezlerden biri konumuna gelmesi beklenmektedir.

Hedefimiz, bu bölüme alınacak öğrencilerin moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji dallarında hem akademik dünyaya hem de özel sektöre önemli katkılarda bulunabilecek yeteneklerle donatılmasıdır. Bunun için verilecek eğitimin aktif ve disiplinler arası araştırmaların yapıldığı bir ortamla desteklenmesi öngörülmektedir.

İlk aşamada Moleküler Biyoloji ve Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programının açılması planlanmıştır. Üniversitemizin kuruluş felsefesindeki en önemli yapıtaşlarından biri olan‚ benzer programlara sahip olan Alman fakülteleri ile yakın iş birliği prensibi, bu bölümde de uygulanmaktadır. Belirli dönemlerde ve proje çalışmaları dâhilinde öğrenci değişimleri sağlanacaktır. Böylece hem iki ülke öğrencileri arasındaki kültürel diyalog ivme kazanacak hem de bölümümüzü bitiren adayların, iki ülkedeki çalışma imkânlarından yararlanması mümkün olacaktır.

Araştırma Konuları:

Kurulması hedeflenen Moleküler Biyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında araştırma yapılacak konular arasında moleküler mikrobiyoloji ve bunun dahilinde özellikle enfeksiyon biyolojisi olacaktır. 

Bölümümüzde yapılacak araştırmaların ilk aşamada iki konuya odaklanması öngörülmüştür. Birinci konu, kazandıkları antibiyotik direnç nedeniyle standart terapilere cevap vermeyen nozokomiyal (hastane kaynaklı) patojenlerin virülans determinantlarının -alternatif terapi yollarının bulunabilmesi için- incelenmesi ve tanımı, ikinci konu ise halen aşı ya da antibiyotikler ile tedavisi mümkün olmayan paraziter hastalıkların tedavisi için moleküler hedeflerin tanımıdır.

İlerleyen yıllarda bölümümüzün, eczacılık sektörü ile ortaklaşa araştırmalar yapabilecek bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.                  

         

 


Bu sayfa 18-9-2018 10:00 tarihinde güncellendi.