TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ / TÜRKISCH-DEUTSCHE UNIVERSITÄT

FEN FAKÜLTESİ / FAKULTÄT FÜR NATURWISSENSCHAFTEN

MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ ÖĞRETİM PLANI

 LEHRPLAN FÜR MOLEKULARE BIOTECHNOLOGIE

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI/ AKADEMİSCHES JAHR 2017-2018

 

T/VL

: Haftalık teorik ders saati / Theorie Semesterwochenstunden

U/UE

: Haftalık uygulama ders saati / Übung Semesterwochenstunden

L/LP

: Haftalık laboratuvar ders saati / Labor Semesterwochenstunden

HDS/SWS

: Haftalık ders saati / Semesterwochenstunden         

AKTS/ECTS

: Avrupa Kredi Transfer Sistemi / Europäisches System zur Übertragung

  und Akkumulierung von Studienleistungen

BİRİNCİ YIL / ERSTES JAHR

I. Yarıyıl / I. Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

PHY101

Fizik I
Physik I

2

2

 

5

CHE101

Kimya I
Chemie I

2

2

 

5

BIO101

Biyoloji
Biologie

2

2

 

4

MAT103

Analiz I
Analysis I

3

2

 

5

MBT101

Moleküler Biyolojiye Giriş
Einführung in die Molekulare Biologie

2

2

 

3

NWI103

Doğa Bilimlerine Giriş
Einführung in Studiengänge

2

 

 

2

NWI101

Temel Bilimler Laboratuvarı
Naturwissenschaften Labor

 

 

2

2

DEU121

Teknik Almanca I
Technisches Deutsch I

2

 

 

2

ENG101

İngilizce I
Englisch I

3

 

 

2

 

Toplam/Summe

18

10

2

30

 

HDS/SWS

30

 

 

II. Yarıyıl / II. Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

PHY102

Fizik II
Physik II

2

2

 

4

PHY104

Fizik Laboratuvarı
Physik Labor

 

 

2

3

CHE102

Kimya II
Chemie II

2

2

 

5

CHE104

Kimya Laboratuvarı
Chemie Labor

 

 

2

3

MAT104

Analiz II
Analysis II

3

2

 

5

NWI206

Hammadde ve Enerjiye Giriş
Einführung in Rohstoffe und Energie

2

1

 

3

NWI104

Programlamaya Giriş
Einführung in Programmierung

2

 

1

3

DEU122

Teknik Almanca II
Technisches Deutsch II

2

 

 

2

ENG102

İngilizce II
Englisch II

3

 

 

2

 

Toplam/Summe

16

7

5

30

 

HDS/SWS

28

 

 

 

İKİNCİ YIL / ZWEITES JAHR

III. Yarıyıl / III. Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

MAT203

Diferansiyel Denklemler
Differentialgleichungen

2

2

1

5

BWL105

İstatistik I
Statistik I

2

2

 

6

NWI201

Fiziksel Kimya I
Physikalische Chemie I

3

1

 

4

MBT211

Biyokimya I
Biochemie I

2

1

2

6

MBT201

Hücre Biyolojisi
Zellbiologie

3

1

1

7

ENG201

İngilizce III
Englisch III

3

 

 

2

 

Toplam/Summe

15

7

4

30

 

HDS/SWS

26

 

 

IV. Yarıyıl / IV. Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

MBT202

Biyoenformatik
Bioinformatik

2

2

1

5

MBT212

Biyokimya II
Biochemie II

3

 

2

6

MBT204

Biyofiziksel Kimya
Biophysikalische Chemie

3

1

 

5

MBT210

Mikrobiyoloji I
Mikrobiologie I

2

1

2

6

MBT206

Biyoanalitik
Bioanalytik

2

1

1

6

ENG202

İngilizce IV
Englisch IV

3

 

 

2

 

Toplam/Summe

15

5

6

30

 

HDS/SWS

26

 

 

ÜÇÜNCÜ  YIL / DRITTES JAHR

V. Yarıyıl / V. Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

MBT311

Mikrobiyoloji II
Mikrobiologie II

3

1

1

6

MBT313

Moleküler Biyoteknoloji I
Molekulare Biotechnologie I

2

1

2

6

MBT301

İmmünoloji
Immunologie

3

1

 

6

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflicht

3

 

 

4

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflicht

3

 

 

4

ENG341

Teknik İngilizce I
Technisches Englisch I

2

 

 

2

TUR001

Türkçe I
Türkisch I

2

 

 

2

 

Toplam/Summe

18

3

3

30

 

HDS/SWS

24

 

 

VI. Yarıyıl / VI. Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

MBT314

Moleküler Biyoteknoloji II
Molekulare Biotechnologie II

2

1

2

6

MBT310

Biyoteknoloji İşletmeleri için Sistem Teknikleri I
Verfahrenstechnik/Anlagenbau für Biotechnologen I

2

1

 

5

NWI302

Ölçüm Teknikleri
Mess- und Regelungstechnik

2

1

1

5

NWI304

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Arbeitsschutz und -sicherheit

1

 

 

2

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflicht

3

 

 

4

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflicht

3

 

 

4

ENG342

Teknik İngilizce II
Technisches Englisch II

2

 

 

2

TUR002

Türkçe II
Türkisch II

2

 

 

2

 

Toplam/Summe

17

3

3

30

 

HDS/SWS

23

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL / VIERTES JAHR

VII. Yarıyıl / VII. Semester

 

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

 

MBT415

Moleküler Biyoteknoloji III
Molekulare Biotechnologie III

2

 

2

5

 
 

MBT411

Biyoteknoloji İşletmeleri için Sistem Teknikleri II
Verfahrenstechnik/Anlagenbau  für Biotechnologen II

2

1

1

5

 

MBT413

Proje I (Tez Hazırlık)
Projektarbeit I

2

 

2

6

 

MBT415

Seminer I
Seminar I

2

 

 

2

 

 

Zorunlu Seçmeli Ders 
Wahlpflicht 

3

 

 

4

 

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflicht 

3

 

 

4

 

ENG441

Mesleki İngilizce I
Wissenschaftsenglisch I

2

 

 

2

 

AIT001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I

2

 

 

2

 

 

Toplam/Summe

18

1

5

30

 

 

HDS/SWS

24

 

 

 

VIII. Yarıyıl / VIII. Semester

 

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

 

MWT404

Biyomalzemeler/Biyopolimerler
Biomaterialien/Biopolymere

3

1

1

5

 
 

MBT414

Proje II (Bitirme Tezi)
Projektarbeit II

 

 

6

8

 

MBT416

Seminer II
Seminar II

2

 

 

2

 

NWI402

Patent Hukuku
Patentrecht

2

 

 

2

 

 

Zorunlu Seçmeli Ders
Wahlpflicht

3

 

 

4

 

 

Zorunlu Seçmeli Ders (Sosyal)
Wahlpflicht (Sozial)

3

 

 

3

 

FPR401

Endüstri Stajı
Industriepraktikum

 

 

 

2

 

ENG442

Mesleki İngilizce II
Wissenschaftsenglisch II

2

 

 

2

 

AIT002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II

2

 

 

2

 

 

Toplam/Summe

17

1

7

30

 

 

HDS/SWS

25

 

 

 

Seçmeli Dersler / Wahlpflichtfächer

Dönem/
Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

5

NWI381

Biyoloji Tarihi
Geschichte der Biologie

3

 

 

4

5

NWI383

Hücre ve Malzemeleri
Zellmaterialien

2

1

 

4

6

NWI374

MATLAB/SIMULINK Programlarına Giriş
Einführung in MATLAB/SIMULINK

2

1

 

4

6

NWI334

Biyobilimlerde Etik
Ethik in Biowissenschaften

3

 

 

4

6

NWI336

Etken Madde Araştırmaları
Wirkstoffforschung

2

1

 

4

7

NWI451

Doğal Madde Üretimi
Naturstoffproduktion

2

1

 

4

7

NWI481

Uygulamalı Biyoenformatik
Angewandte Bioinformatik

2

1

 

4

7

NWI437

Doku Mühendisliği
Tissue Engineering

2

1

 

4

8

NWI490

Biyosensörler
Biosensoren

2

1

 

4

8

NWI484

Nanobiyoteknoloji
Nanobiotechnologie

2

1

 

4

8

NWI435

Hedeflendirilmiş İlaç Taşıma
Targeted Drug Delivery

2

1

 

4

 

Seçmeli Dersler (Sosyal) / Wahlpflichtfächer (Sozial)

Dönem/
Semester

Kodu / Code

Dersin Adı / Modul

T / VL

U / UE

L / LP

AKTS / ECTS

8

NWI482

Fen Bilimleri için İşletme
BWL für Naturwissenschaftler

2

1

 

3

8

NWI492

Girişimcilik
Entrepreneurship

2

1

 

3

8

NWI494

İş Hukuku
Arbeitsrecht

3

 

 

3

8

NWI496

İş Etiği
Arbeitsethik

3

 

 

3

8

NWI498

Borçlar Hukuku
Schuldrecht

3

 

 

3

 


Bu sayfa 9-11-2017 20:57 tarihinde güncellendi.