MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ ÖĞRETİM PLANI
STUDIENVERLAUFSPLAN MOLEKULARE BIOTECHNOLOGIE
24.07.2018 tarih ve 2018/51 Sayılı Senato Kararı               
T : Haftalık teorik ders saati  VL : Theorie Semesterwochenstunden 
U : Haftalık uygulama ders saati UE : Übung Semesterwochenstunden
L : Haftalık laboratuvar ders saati LP : Labor Semesterwochenstunden
HDS : Haftalık ders saati SWS : Semesterwochenstunden
AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi ECTS

: Europäisches System zur Übertragung und     Akkumulierung von Studienleistungen

 

 

BİRİNCİ YIL / ERSTES JAHR

1. Yarıyıl / 1. Semester
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
PHY111   Fizik I
  Physik I
2 1 2 6
CHE111   Kimya I
  Chemie I
2 1 2 6
BIO111   Biyoloji
  Biologie
2 1 2 6
MAT103   Analiz I
  Analysis I
3 2   6
NWI107   Doğa Bilimlerine Giriş
  Einführung in Naturwissenschaften
2     2
DEU121   Teknik Almanca I
  Technisches Deutsch I
2     2
ENG101   İngilizce I
  Englisch I
3     2
    Toplam/Summe 16 5 6 30
    HDS/SWS 27  

2. Yarıyıl / 2. Semester

PHY112*   Fizik II
  Physik II
2 1 2 6
CHE112*   Kimya II
  Chemie II
2 1 2 6
MAT112*   Analiz II ve Lineer Cebir
  Analysis II und Lineare Algebra
3 2   6
NWI102*   Programlamaya Giriş
  Einführung in Programmierung
2   2 6
NWI106*   Proje Yönetimi
  Projektmanagement
2     2
DEU122*   Teknik Almanca II
  Technisches Deutsch II
2     2
ENG102   İngilizce II
  Englisch II
3     2
    Toplam/Summe 16 4 6 30
    HDS/SWS 26  
İKİNCİ YIL / ZWEITES JAHR
3. Yarıyıl / 3. Semester
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MAT201   Diferansiyel Denklemler
  Differentialgleichungen
2 2 1 6
NWI201   Fiziksel Kimya I
  Physikalische Chemie I
3 1 1 6
MBT201   Hücre Biyolojisi
  Zellbiologie
3 1 1 6
MBT211   Biyokimya I
  Biochemie I
2 1 2 6
TUR001   Türkçe I
  Türkisch I
2     2
AIT001   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I
2     2
ENG201   İngilizce III
  Englisch III
3     2
    Toplam/Summe 17 5 5 30
    HDS/SWS 27  
4. Yarıyıl / 4. Semester
MBT212   Biyokimya II
  Biochemie II
3   2 6
MBT202   Biyofiziksel Kimya
  Biophysikalische Chemie
3 1   6
MBT204   Mikrobiyoloji I
  Mikrobiologie I
2 1 2 6
MBT222   Moleküler Biyoteknoloji I
  Molekulare Biotechnologie I
2 1 2 6
TUR002   Türkçe II
  Türkisch II
2     2
AIT002   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II
2     2
ENG202   İngilizce IV
  Englisch IV
3     2
    Toplam/Summe 17 3 6 30
    HDS/SWS 26  
ÜÇÜNCÜ YIL / DRITTES JAHR
5. Yarıyıl / 5. Semester
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MBT323   Moleküler Biyoteknoloji II
  Molekulare Biotechnologie II
2 1 2 6
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Seçmeli Ders-SOZ
  Wahlpflicht-SOZ
2 2
ISG001   İş Sağlığı ve İş Güvenliği I
  Arbeitsschutz und -sicherheit I
2     2
ENG341   Teknik İngilizce I
  Technisches Englisch I
2     2
    Toplam/Summe 23 1 2 30
    HDS/SWS 26  
6. Yarıyıl / 6. Semester
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
NWI204   Ölçüm Teknikleri
  Messtechnik
2 1 1 6
MBT332   Biyoteknoloji İşletmeleri için Sistem Teknikleri I
  Verfahrenstechnik/Anlagenbau für Biotechnologen I
2 1   6
MBT324   Moleküler Biyoteknoloji III
  Molekulare Biotechnologie III
2   2 5
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Temel Hukuk** 3     3
ISG002   İş Sağlığı ve İş Güvenliği II
  Arbeitsschutz und -sicherheit II
2     2
ENG342   Teknik İngilizce II
  Technisches Englisch II
2     2
    Toplam/Summe 18 2 3 30
    HDS/SWS 23  
DÖRDÜNCÜ YIL / VIERTES JAHR
7. Yarıyıl / 7. Semester
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MBT441   Proje I (Tez Hazırlık)
  Projektarbeit I
    4 6
PRK401   Staj
  Praktikum
  6
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Seçmeli Ders-MAT
  Wahlpflicht-MAT
4 6
    Toplam/Summe 14 0 4 30
    HDS/SWS 18  
8. Yarıyıl / 8. Semester
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MBT442   Proje II (Bitirme Tezi)
  Projektarbeit II
    6 12
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Seçmeli Ders-BIO
  Wahlpflicht-BIO
5 6
    Seçmeli Ders-MAT
  Wahlpflicht-MAT
4 6
    Toplam/Summe 14 0 6 30
    HDS/SWS 20  

 

* Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından Güz Yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının  II. yarıyılında yer alan dersleri alabilirler.

** Dersin Kodu Hukuk Fakültesi tarafından belirlenecek.

 

Seçmeli Ders-MAT (6 AKTS, 4 HDS) (Matematik ağırlıklı) 
Wahlpflicht-MAT (Schwerpunkt Mathematik)
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
Yarıyıl
Semester
MBT451   Biyoenformatik
  Bioinformatik
2   2 6 7
MBT453   Biyomatematik
  Biomathematik
2 2   6 7
MBT455   Biyofizik
  Biophysik
2 2   6 7
MBT456   Nicel Biyoloji
  Quantitative Biologie
2 2   6 8
MBT458   Biyoistatistik
  Biostatistik
2 2   6 8
NWI302   İstatistiksel ve Sayısal Yöntemler
  Statistische und Numerische Methoden
2 2   6 8
NWI402   Biyobilimler için MATLAB
  MATLAB für Biowissenschaften
2   2 6 8
Seçmeli Ders-BIO (6 AKTS, 5 HDS) (Biyoloji Ağırlıklı)
Wahlpflicht-BIO (Schwerpunkt Biologie)
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
Yarıyıl
Semester
MBT361   Mikrobiyoloji II
  Mikrobiologie II
3   2 6 5
MBT363   İmmunoloji
  Immunologie
3   2 6 5
MBT365   Ekoloji
  Ökologie
3   2 6 5
MBT367   Evrim Biyolojisi
  Evolutionsbiologie
3 2   6 5
NWI301   Biyobilimler için Organik Kimya
  Organische Chemie für Biowissenschaften
2 1 2 6 5
MBT364   Biyoanalitik
  Bioanalytik
3   2 6 6
NWI202   Fiziksel Kimya II
  Physikalische Chemie II
3 1 1 6 6
MBT433   Biyoteknoloji İşletmeleri için Sistem Teknikleri II
  Verfahrenstechnik/Anlagenbau  für Biotechnologen II
3   2 6 7
MBT471   Hücre-Malzeme Etkileşimleri
  Zell-Material-Wechselwirkungen
3   2 6 7
MBT473 Doku Mühendisliği
Tissue Engineering
3   2 6 7
MBT475   Biyosensörler
  Biosensoren
3   2 6 7
MBT477   Nanobiyoteknoloji
  Nanobiotechnologie
3   2 6 7
MBT479   Hedeflendirilmiş İlaç Taşıma
  Targeted Drug Delivery
3   2 6 7
MBT474   Popülasyon Genetiği
  Populationsgenetik
3 2   6 8
MBT476   Etken Madde Araştırmaları
  Wirkstoffforschung
3   2 6 8
MBT478   Doğal Madde Üretimi
  Naturstoffproduktion
3   2 6 8
MWT310   Biyomalzemeler
  Biomaterialien
3   2 6 8
Seçmeli Ders-SOZ (2 AKTS, 2 HDS) (Sosyal Ağırlıklı)
Wahlpflicht-SOZ (Schwerpunkt Sozial)
Kodu
Kode
  Dersin Adı
  Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
Yarıyıl
Semester
NWI321   Bilim Tarihi
  Wissenschaftsgeschichte
2     2 5
NWI401   Bilimsel Çalışma Yöntemleri
  Wissenschaftliches Arbeiten
2     2 5
NWI322   Bilim Felsefesi
  Wissenschaftsphilosophie
2     2 6
NWI324   Bilim Etiği
  Wissenschaftsethik
2     2 6
 

 


Bu sayfa 5-11-2018 9:05 tarihinde güncellendi.