Hocalarımız kısa videolarla bölümlerini tanıtıyorlar.

Videolara ulaşmak için aşağıdaki görsellere tıklayınız.

 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kayıt yaptıran ögrencilerin lisans egitimine baslayabilmesi için Avrupa Dil Belgesi B2/C1 seviyesinde Almanca bildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Bu seviyede Almanca bilmeyen ögrencilere Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl süreli zorunlu dil egitimi sunulmaktadır.

   
   

 


Hukuk Fakültesi

Hukuk Lisans Programı,
yenilikçi bir yaklaşımla Türk hukuk eğitimini Alman, Avrupa ve uluslararası öğrenim programları ile bütünleştirmeyi hedeflemektedir. 

   
   
 

Mühendislik Fakültesi

Elektronik, son yüzyıldaki hızlı gelişmeler sonucu, günümüzde haberleşme sistemlerinden, optik sistemlere, robotlardan medikal görüntüleme ve ölçüm aletlerine uzanan birçok alanda önemli rol oynayan bir bilim dalı haline gelmiştir. Elektronik alanındaki bu hızlı gelişim, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin günümüzün ve geleceğin en gözde mesleklerinden biri olmasını sağlamaktadır. 

 

   

Çağın en ilerisinde: Mekatronik Sistemler Mühendisliği Lisans Programı, gelişen teknolojiler ve güncel endüstri taleplerinin hak ettiği şekilde uygulamaya dayalı, çok disiplinli bir mühendislik eğitimidir. 

   

Bilgisayar Mühendisliği son yıllarda tüm dünyada neredeyse her teknik alanda inovasyonun lokomotifi haline gelerek, kullanım alanlarındaki çeşitlilik sayesinde mezunlarına mükemmel bir gelecek perspektifi sunmaktadır. 

   

Endüstri Mühendisliği Bölümü, mühendislik ve işletme bilimlerinin içeriklerinin birleşimini, özellikle sürdürülebilirlik perspektifini ve inovasyon gücünü vurgulayarak ortaya koyar. 

   
   

 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Programımızın yapısı; öğrencilerimizin iktisattaki yerleşik ana-akım yaklaşımları iyi kavramalarının ötesinde, iktisadi tarih bilgi ve analiz aletlerine hâkim olmalarını ve iktisattaki yeni akım ve yaklaşımlardan yeterince haberdar olmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. 

   

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Türkiye, Almanya ve Avrupa’ya yönelik perspektifi ile akademik ve mesleki açıdan birçok imkân sunmaktadır. 

   

Disiplinlerarası köklü bir program olan İşletme Lisans Programı öğrencilerine işletme biliminin zengin dünyasından değerli bilgiler aktarmayı amaçlamaktadır 

   
   
 
Fen Fakültesi

Uygulama odaklı bir dal olan Moleküler Biyoteknoloji, sağlık, tarım ve endüstri alanlarında var olan ihtiyaçları, doğanın bize sunduğu imkanları teknolojik yeniliklerle birleştirerek karşılamayı hedefler. Bunu yaparken de biyolojinin bilgi birikiminden yararlanarak genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi ve biyoenformatik başta olmak üzere modern biyolojinin yöntemlerini kullanır. 

   

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, yaşamı kolaylaştıracak ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltecek yeni malzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve var olan malzemelere yeni kullanım alanları oluşturmayı hedefler. 

   
   
 
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dört senelik bir lisans programı olan Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü, mezunlarına temel bir bilimsel eğitim fırsatı sunmaktadır 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa 16-8-2017 11:14 tarihinde güncellendi.