Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuku ve uygulamasını Türk, Alman ve uluslararası boyutuyla öğretmekte ve araştırmaktadır. Bu aşamada yürürlükte olan hukuk kurallarının araştırılması ve öğretilmesi temel bir öncelik olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda hukukun tarihsel, kültürel ve ekonomik yönü ile de ele alınmakta, hukuk hayatının pratik ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmakta, özellikle hem Türk-Alman ilişkileri için hem de ulusal ve bölgesel hukuk gelişimi için anlamlı olan önemli hukukî konular sorgulanmaktadır.  Lisans diplomasının verildiği Hukuk BA/Lisans programı klasik Türk hukuk öğrenimini bir yenilik olarak Alman, Avrupa ve Uluslararası öğrenim programı ile bağdaştırmayı hedeflemektedir. Bu durum hem hukuk öğreniminin içeriğinde hem Türk Alman öğretim üyelerinin öğretim usullerinde hem de başlangıçtan itibaren ağırlık verilerek uygulanacak pratik hukuk çalışmalarında kendisini göstermektedir. Öğrenim süresi kural olarak dört yıldır. 
 
Bugüne kadarki Türk hukuk öğrenimi dikkate alındığına hukuk programı, çok dilli yapısıyla da yenilikçidir. Derslerin bir kısmı (toplamda 1/3’ü), hukuki mesleki yabancı dil öğrenim programı desteği ile berabere başlangıçtan itibaren Almanca olarak verilecektir. Bir başka yenilik de seçimlik ders grupları anlayışıdır: Öğrenciler, zorunlu derslerin yanında üçüncü eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenimleri boyunca bilgilerini pekiştirerek tamamlayabilecekleri seçimlik dersler alabilecekleridir. Avrupa Ekonomi Hukuku, Ekonomi Hukuku ve Etik veya Uluslararası Hukuk ya da İleri Alman Hukuku seçimlik ders gruplarına örnek olarak verilebilir. Bu şekilde öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına yönelme ve takip eden lisansüstü öğrenimde bilgilerini derinleştirme imkânı verilmektedir.  Bu aşamada Almanya’da denkliği kabul edilen derslerin alınması sağlanmakta ve böylece diplomalara erişim kolaylaştırılmaktadır. 
 
Öğrencilerin öğrenimlerinin bir kısmını Almanya’daki ortak üniversitelerde tamamlamalarına imkân sağlanacaktır. Bunun için öğrencilere burs verilmesi planlanmaktadır.
 
TAÜ-Hukuk Fakültesi Lisans programı hem Türkçeye hem de Almancaya hâkim olan öğrenciler ile bu alandaki mesleki yabancı dil kazanımını derinleştirmeye hazır olan öğrencileri hedef kitle olarak görmektedir. Hukuk programı, hâkimlik, savcılık, avukatlık, idari ve sosyal meslek faaliyet alanlarında mesleki yetenek kazandıran, özellikle Türk-Alman ve Avrupa hukuk hayatı için nitelikli hukukçular yetiştiren bir kaynak, bu alanda bir referans kaynağı olma vizyonuna sahiptir.
 

Bu sayfa 31-5-2013 16:35 tarihinde güncellendi.