Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan İktisat Bölümümüz; lisans eğitim ve öğretim programına Eylül 2017’den itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Öğrencilerimiz, Fakültemizdeki iktisat öğrenimlerine, ilk akademik yılı TAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfında Almanca öğrenerek geçirdikten sonra başlamaktadır. Bölümün lisans eğitim-öğretim dili Almancadır.Bölümümüz; özellikle üniversitemizin Almanya ile olan sağlam bağları aracılığıyla daha baştan itibaren iktisat alanındaki uluslararası akademik çevrelerle güçlü, sürekli ve canlı bağlantılara sahip olmayı hedeflerken, ulusal ölçekte de diğer yerli üniversitelerin iktisat bölümleriyle aktif işbirliği ve karşılıklı etkileşim içinde olmaya açık bir bölüm olarak tasarlanmaktadır. Türkiye ve Almanya arasındaki iktisadi ilişki ve etkileşimlerin çok yönlü bir yaklaşımla, derinlemesine ve karşılaştırmalı olarak incelenmesi Bölümün elemanlarının ve etkinliklerinin ayırıcı özelliklerinden birisi olacaktır.

Öğrencilerimizin Almancanın yanı sıra, iyi iktisatçılığın günümüzde gerektirdiği biçimde İngilizceye de hâkim olmaları, akademik anlamda sorgulayıcı, objektif ve iktisadi analiz aletlerini doğru ve başarıyla kullanabilen öğrenciler olarak yetiştirilmeleri ana hedeflerimizdendir. Gerek iktisat teorileri ve iktisat tarihini iyi bilen, gerekse temel matematik, istatistik ve ekonometri araçlarını gerektiğinde iyi kullanabilen mezunlar vermeyi amaçlayan TAÜ İİBF İktisat Bölümü, iktisadın disiplinler-arası yönüne büyük önem veren bir akademik kadroya sahiptir. Mezunlarımızın gelecekte kendi tercihlerine göre yurt içi veya yurt dışında ister özel, ister kamusal, isterse akademik alanda iyi bir iş bulabilmek için gerekli temel bilgi, deneyim ve iktisadi analiz aletlerine hâkimiyet açısından tam donanımlı olarak yetiştirilmeleri hedeflendiğinden, öğrencilerimiz teori ile pratiğin bir bütün olarak ele alındığı bir anlayış ile eğitileceklerdir.

İleride Bölümümüzün akademik eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hakkında düzenli ve ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, Bölümün resmî Facebook (@TAUiktisat), Twitter (@TAUiktisat) ve Instagram (@tauiktisat) hesaplarını takip edebilirsiniz.

 


Bu sayfa 25-9-2018 14:12 tarihinde güncellendi.