Türk-Alman Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Ders Kataloğu

İktisat Lisans Programı

Kuruluş

Programın 2017/18 akademik yılı Güz döneminde ilk öğrencilerini (40 kişi) alması ve bu öğrencilerin tamamının TAÜ Yabancı Diller Yüksekokulundaki Almanca hazırlık programına kaydolmaları planlanmaktadır. Programa, 2018/19 akademik yılından itibaren, İİBF’deki diğer bölümlerle uyumlu bir biçimde, her yıl 45 öğrenci alınması düşünülmektedir. Öğrencilerimizin Almanca Yeterlilik Sınavına tabi tutulduktan sonra seviyelerine göre bir yıl Almanca hazırlık okuduktan sonra İktisat Bölümü’nde lisans öğrenimi görmeye başlamaları gerekecektir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, iktisat (economics) alanında Lisans Derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilecektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü internet sitesinde “Öğrenci” bölümünde yer alan “Aday Öğrenci” başlığı altında açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve üniversitemizin “Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilmektedir:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

http://www.tau.edu.tr/img/files/onlisans_ve_lisans_yonetmelik_07_02_2016-29617_resmi_gazete.pdf

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Açılması önerilen programdan mezun olabilmek için; her öğrencinin dönemlik 30 AKTS’lik dersi almak ve toplamda 240 AKTS’lik dersi başarması gerekmektedir.

Program Profili

Programımız iktisat teorilerini, iktisat tarihini ve iktisadi tarihi iyi bilen, temel matematik, istatistik ve ekonometri araçlarını modelleme veya ampirik sınama amacıyla iyi kullanabilen mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Programımız özellikle üniversitemizin Almanya ile olan sağlam bağları aracılığıyla daha başlangıçtan itibaren iktisat alanındaki uluslararası akademik çevrelerle güçlü, sürekli ve canlı bağlantılara sahip olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin Almancanın yanı sıra, iyi bir iktisatçının olması gerektiği biçimde İngilizceye de hâkim olmaları, akademik anlamda sorgulayıcı, objektif ve iktisadi analiz aletlerini doğru ve başarıyla kullanabilen öğrenciler olarak yetiştirilmeleri ana hedeflerimizdendir.

Mezunların istihdam Profilleri

Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü henüz mezun vermemiş olmakla birlikte, iktisat bölümü mezunları kamu ve özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda finans, ticaret, denetim gibi çeşitli alanlarda çalışma hayatına başlamaktadırlar. Ayrıca bölümü başarıyla tamamlayan adayların akademik kariyer yapma olanağı da mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Giriş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde yurtiçinde ve gidilecek ülke bazında gerekli koşulları (TOEFL, GRE, GMAT, TestDaF vb.) yerine getirmeleri halinde yurtdışında lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme üniversitemizin internet sayfasındaki senato kararlarında yer almaktadır:

http://www.tau.edu.tr/img/files/SenatoKarari_2015_18.pdf

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam zamanlı (Full-Time).

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı)

Program Başkanı: Doç. Dr. Elif Nuroğlu, Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı, Şahinkaya Cad. 86, 34820 Beykoz, İstanbul, Tel: +90 216 333 3217, E-posta: nuroglu@tau.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, ayrıca partner üniversite Hohenheim Üniversitesi’nden 1 profesör (bölüm koordinatörü), 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

1.      İktisadın farklı alt alanlarındaki standart teorik model, kavram ve analizlerle ilgili temel bilgi ve yöntemlere hâkim olmak.

2.      İktisatla ilgili temel ekonometrik ve zaman serisi analiz aletleri ile temel bilgisayar paket programlarının kullanımına hâkim olmak.

3.      İktisat biliminin gelişiminde öne çıkmış olan iktisatçıların ve ekollerin arasındaki farklılık ve etkileşimler hakkında temel bilgilere sahip olmak.

4.      Türkiye, Avrupa ve genelde dünya ekonomilerinin gelişimiyle ilgili temel iktisadi tarih bilgilerine ve analiz yaklaşımlarına hâkim olmak.

5.      Güncel temel sektörel, ulusal ve küresel ekonomik sorun, eğilim ve gelişmeleri izleyerek muhtemel sebep-sonuç ilişkilerini anlayacak ve teorik, tarihî ve uygulamalı temel analiz aletlerini kullanarak                                 değerlendirebilecek ve tartışabilecek durumda olmak.

6.      Ekonomik gelişme ve etkileşimleri anlayabilmek ve analiz edebilmek için konuları disiplinler-arası bir yaklaşımla ele almanın rol ve önemini kavramış olmak.

7.      İktisadi konularda kaynak/literatür taraması ve istatistiksel veri araştırması yapabilmek için gerekli temel araç, kaynak ve yöntem bilgilerine hâkim olmak.

8.      Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda iktisadi konularda yazılı ve sözlü olarak açık, ikna edici ve etkili iletişim ve raporlama becerilerine sahip olmak.

9.      Metin yazma, tablo-grafik hazırlama ve sunum dosyası oluşturma gibi temel bilgisayar kullanım bilgilerine ve internet arama ve iletişim yöntemlerine hâkim olmak.

10.  Almancanın yanı sıra, iktisatta en geçerli dil olan İngilizceyi de yazılı ve sözlü olarak başarıyla kullanabilecek kadar öğrenmiş olmak.

 

Program Çıktıları–Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) İlişkilendirme

 

 

Program Çıktıları

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

Bilgi

1

x

 

x

x

 

 

x

 

x

x

Beceriler

1

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

2

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği

1

x

x

 

 

x

 

x

 

x

 

2

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

2

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

2

x

x

x

x

 

 

x

x

x

 

3

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

5

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa 24-11-2017 16:28 tarihinde güncellendi.