Türk-Alman Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Ders Kataloğu

İktisat Lisans Programı

Kuruluş

Program 2017/18 akademik yılı Güz döneminde ilk öğrencilerini (41 kişi) almış ve bu öğrencilerin tamamı TAÜ Yabancı Diller Yüksekokulundaki Almanca hazırlık programına kaydolmuşlardır. Programa, 2018/19 akademik yılından itibaren, İİBF’deki diğer bölümlerle uyumlu bir biçimde, her yıl 45 kadar öğrenci alınması düşünülmektedir. Öğrencilerimizin Almanca Yeterlilik Sınavına tabi tutulduktan sonra seviyelerine göre bir yıl Almanca hazırlık okuduktan sonra İktisat Bölümü’nde lisans öğrenimi görmeye başlamaları gerekecektir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, iktisat (economics) alanında Lisans Derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilecektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü internet sitesinde “Öğrenci” bölümünde yer alan “Aday Öğrenci” başlığı altında açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formel (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarinda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasinda Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arasi Kredi Transferi Yapilmasi Esaslarina İlişkin Yönetmelik” ve üniversitemizin “Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Açılması önerilen programdan mezun olabilmek için; her öğrencinin dönemlik 30 AKTS’lik dersi alması ve toplamda 240 AKTS’lik dersi başarması gerekmektedir.

Program Profili

Programımız iktisat teorilerini, iktisat tarihini ve iktisadi tarihi iyi bilen, temel matematik, istatistik ve ekonometri araçlarını modelleme veya ampirik sınama amacıyla iyi kullanabilen mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Programımız özellikle üniversitemizin Almanya ile olan sağlam bağları aracılığıyla daha başlangıçtan itibaren iktisat alanındaki uluslararası akademik çevrelerle güçlü, sürekli ve canlı bağlantılara sahip olmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin Almancanın yanı sıra, iyi bir iktisatçının olması gerektiği biçimde İngilizceye de hâkim olmaları, akademik anlamda sorgulayıcı, objektif ve iktisadi analiz aletlerini doğru ve başarıyla kullanabilen öğrenciler olarak yetiştirilmeleri ana hedeflerimizdendir.

Mezunların istihdam Profilleri

Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü henüz mezun vermemiş olmakla birlikte, iktisat bölümü mezunları kamu ve özel sektörde ve uluslararası kuruluşlarda finans, ticaret, denetim gibi çeşitli alanlarda çalışma hayatına başlamaktadırlar. Ayrıca bölümü başarıyla tamamlayan adayların akademik kariyer yapma olanağı da bulunacaktır.

Üst Derece Programlarına Giriş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde yurtiçinde ve gidilecek ülke bazında gerekli koşulları (TOEFL, GRE, GMAT, TestDaF vb.) yerine getirmeleri halinde yurtdışında lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme üniversitemizin internet sayfasındaki senato kararlarında yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları yukarıdaki “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme)

Tam zamanlı (Full-Time).

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı)

Program Başkanı: Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU, Türk-Alman Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanlığı, Şahinkaya Cad. 86, 34820 Beykoz, İstanbul, Tel: +90 216 333 3200, E-posta: vwl@tau.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, ayrıca partner üniversite Hohenheim Üniversitesi’nden 1 profesör (bölüm koordinatörü), 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

  1. İktisadın farklı alt alanlarındaki standart teorik model, kavram ve analizlerle ilgili temel bilgi ve yöntemlere hâkim olmak.
  2. İktisatla ilgili temel ekonometrik ve zaman serisi analiz aletleri ile temel bilgisayar paket programlarının kullanımına hâkim olmak.
  3. İktisat biliminin gelişiminde öne çıkmış olan iktisatçıların ve ekollerin arasındaki farklılık ve etkileşimler hakkında temel bilgilere sahip olmak.
  4. Türkiye, Avrupa ve genelde dünya ekonomilerinin gelişimiyle ilgili temel iktisadi tarih bilgilerine ve analiz yaklaşımlarına hâkim olmak.
  5. Güncel temel sektörel, ulusal ve küresel ekonomik sorun, eğilim ve gelişmeleri izleyerek muhtemel sebep-sonuç ilişkilerini anlayacak ve teorik, tarihî ve uygulamalı temel analiz aletlerini kullanarak değerlendirebilecek ve tartışabilecek durumda olmak.
  6. Ekonomik gelişme ve etkileşimleri anlayabilmek ve analiz edebilmek için konuları disiplinler-arası bir yaklaşımla ele almanın rol ve önemini kavramış olmak.
  7. İktisadi konularda kaynak/literatür taraması ve istatistiksel veri araştırması yapabilmek için gerekli temel araç, kaynak ve yöntem bilgilerine hâkim olmak.
  8. Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda iktisadi konularda yazılı ve sözlü olarak açık, ikna edici ve etkili iletişim ve raporlama becerilerine sahip olmak.
  9. Metin yazma, tablo-grafik hazırlama ve sunum dosyası oluşturma gibi temel bilgisayar kullanım bilgilerine ve internet arama ve iletişim yöntemlerine hâkim olmak.
  10. Almancanın yanı sıra, iktisatta en geçerli dil olan İngilizceyi de yazılı ve sözlü olarak başarıyla kullanabilecek kadar öğrenmiş olmak.

 

 

Türk-Alman Üniversitesi

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü Öğretim Planı

 

D             :  Dersin Öğretim Dili (A: Almanca, TR: Türkçe, İ: İngilizce, A/İ: Almanca veya İngilizce)

T             :  Haftalık Teorik Ders Saati

U            :  Haftalık Uygulama Ders Saati

AKTS     : Avrupa Kredi Transfer Sistemi  

 

 

 1. YIL

 

 

1. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL101

İktisada Giriş 1

A

2

2

6

VWL103

Matematik 1

A

2

2

5

VWL105

İstatistik 1

A

2

2

5

HUK931

Hukuka Giriş

TR

2

0

3

BWL181

İşletmeye Giriş

A

2

 2

6

DEU111

İktisatçılar İçin Almanca 1

A

2

 0

3

ENG103

İngilizce 1

İ

4

 0

2

 

Toplam

 

 

 

30

 

 

 

2. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL102

İktisada Giriş 2

A

2

2

6

VWL104

Matematik 2

A

2

2

5

VWL106

İstatistik 2

A

2

2

5

VWL108

Bilimsel Çalışma Yöntemleri

A

2

0

3

VWL110

Bilgisayar Programlaması ve Kullanımına Giriş

A

0

2

3

VWL112

Toplumbilime Giriş

A

3

0

3

DEU112

İktisatçılar İçin Almanca 2

A

2

0

3

ENG104

İngilizce 2

İ

4

 0

2

 

Toplam

 

 

 

30

 

 

2. YIL

 

 

3. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL201

Mikro iktisat

A

2

2

6

BWL183

Muhasebe

TR

2

2

5

VWL203

İktisadi Tarih

A

3

0

6

VWL205

Ekonometri 1

A

2

2

6

POL191

Siyaset Bilimine Giriş

A

3

0

5

ENG203

İngilizce 3

İ

4

0

2

 

Toplam

 

 

 

30

 

 

4. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL202

Makro iktisat

A

2

2

6

VWL204

Oyun Teorisi

A

2

2

5

VWL206

Ekonometri 2

A

2

2

6

VWL208

Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı

A

3

0

5

VWL210

Para, Banka ve Finans Piyasaları

A

2

2

6

ENG204

İngilizce 4

İ

4

0

2

 

Toplam

 

 

 

30

 

 

3. YIL

 

 

       5. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL301

Uluslararası İktisat 1

A

3

1

6

VWL303

Kamu Maliyesi ve Kamu İktisadı

A

3

0

6

VWL305

Davranışsal İktisat

A

3

0

6

TUR001

Türk Dili 1

TR

2

0

2

 

Zorunlu Seçmeli 1

A/İ

2

 0

3

 

Zorunlu Seçmeli 2

A/İ

2

 0

3

 

Toplam

 

 

 

30

 

6. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL302

Uluslararası İktisat 2

A

3

1

6

VWL304

İktisadi Düşünceler Tarihi

A

3

0

6

VWL306

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

A

3

1

6

VWL308

Sanayi ve Yenilik İktisadı

A

3

0

5

TUR002

Türk Dili 2

TR

2

 0

2

 

Zorunlu Seçmeli 3 (Tüm TAÜ Ders Kataloğundan)

A/İ

2

 

5

 

Toplam

 

 

 

30

 

 

4. YIL

 

 

7. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL401

Türkiye Ekonomisinin Gelişimi

A

3

0

6

VWL403

Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları

A

3

0

6

VWL405

İktisat Semineri 1

A

2

0

6

AIT001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

TR

2

 0

2

 

Zorunlu Seçmeli 4

A/İ

2

 0

5

 

Zorunlu Seçmeli 5 (Tüm TAÜ Ders Kataloğundan)

A/İ

2

 

5

 

Toplam

 

 

 

30

 

 

8. Yarı Yıl

 Kod

Dersin Adı

D

T

U

AKTS

VWL404

İktisat Semineri 2

A

2

 0

6

VWL410

Bitirme Tezi ve Kollogyum

A

2

0

12

AIT002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

TR

2

 0

2

 

Zorunlu Seçmeli 6

A/İ

2

 0

5

 

Zorunlu Seçmeli 7

A/İ

2

 0

5

 

Toplam

 

 

 

30

 

 

SEÇMELİ DERS HAVUZU

Kod

Dersin Adı

D*

T

U

AKTS

VWL 325

Tarım İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 327

Çalışma İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 329

Eğitim İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 331

Dijital Ekonomi

A/İ

2

 0

5

VWL 322

Enerji İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 324

Cinsiyet İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 326

Sağlık İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 328

Kurumsal İktisat

A/İ

2

 0

5

VWL 425

Uluslararası Finans

A/İ

2

 0

5

VWL 427

İslami Finans

A/İ

2

 0

5

VWL 429

İslam İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 431

Kültür ve Sanat İktisadı

A/İ

2

 0

5

VWL 433

Turizm İktisadı

A/İ

2

0

5

VWL 426

Demografi ve Göç İktisadı

A/İ

2

0

5

VWL 428

Avrupa Bütünleşmesinin İktisadı

A/İ

2

0

5

VWL 430

Coğrafya ve Ulaştırma İktisadı

A/İ

2

0

5

VWL 432

Spor İktisadı

A/İ

2

0

5

VWL 434

Bölgesel İktisat

A/İ

2

0

5

 

* A/İ: Bu dersler ya Almanca ya da İngilizce olarak verilecektir.

 


Program Çıktıları–Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) İlişkilendirme

 

 

Program Çıktıları

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

Bilgi

1

x

 

x

x

 

 

x

 

x

x

Beceriler

1

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

2

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği

1

x

x

 

 

x

 

x

 

x

 

2

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

2

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

2

x

x

x

x

 

 

x

x

x

 

3

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

5

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 


Bu sayfa 3-12-2018 13:05 tarihinde güncellendi.