TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ    –    İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Öğretim Planı

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Öğretim Planı

(Her iki lisans programı için ortak ders planıdır)

 

HDS: Haftalık ders saati

U: Çalışma

S: Seminer

VL: Ders

D: Ders dili Almanca

T: Ders dili Türkçe

E: Ders dili İngilizce

No: Modül numarası

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi – dersin kredisi

 

I. YIL

 

1. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

POL 101

Siyaset Bilimine Giriş (D)

3

6

VL

POL 103

Kamu Yönetimine Giriş (D)

3

5

VL

VWL 191

İktisada Giriş I (D)

3

5

VL

HUK 921

Hukuka Giriş (D)

2

3

VL

POL 107

Bilimsel Çalışmaya Giriş (D)

3

6

S

ENG 103

İngilizce I

4

2

VL

DEU 121

Almanca I

4

3

VL

Toplam Kredi

22

30

 

 

2. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

POL 102

Karşılaştırmalı Siyaset Bilimi (D)

3

5

VL

POL 104

Siyaset Teorisi ve Siyasal Düşünceler (D)

3

5

VL

POL 106

Uluslararası İlişkilere Giriş (D)

3

5

VL

VWL 192

İktisada Giriş II (D)

3

5

VL

POL 110

Dünya Siyasi Tarihi (D)

3

5

VL

ENG 104

İngilizce II

4

2

VL

DEU 122

Almanca II

4

3

VL

Toplam Kredi

23

30

 

 

II. YIL

 

3. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

POL 201

Çok Düzlemli Sistemlerde Politik Saha Analizi (D)

3

5

VL

POL 203

Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler(D)

3

5

VL

POL 205

Uluslararası İlişkiler Teorisi (D)

3

5

VL

HUK 925

Uluslararası Hukuk (D)

3

4

VL

POL 209

Almanya ve Türkiye Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (D)

3

4

VL

ENG 221

Mesleki İngilizce I

4

3

VL

ENG 203

İngilizce III

4

2

VL

TUR 001

Türkçe I

2

2

VL

Toplam Kredi

25

30

 

 

4. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

POL 202

Türk Siyasi Tarihi (D)

3

5

VL

POL 204

Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler (D)

3

5

VL

HUK 928

Alman Anayasa ve İdare Hukuku (D)

2

4

VL

POL 206

Kamu Yönetimi (D)

3

5

VL

VWL 292

Genel Ekonomi ve Finans Politikaları (D)

2

4

VL

ENG 222

Mesleki İngilizce II

4

3

VL

ENG 204

İngilizce IV

4

2

VL

TUR 002

Türkçe II

2

2

VL

Toplam Kredi

23

30

 

 

4. Yarıyıl sonunda Modül II seçmeli derslerini seçmek isteyen öğrenciler B2 seviyesinde İngilizce bildiklerini belgelemek zorundadırlar. Bunun için üniversite bir seviye tespit sınavı yapacaktır ya da öğrenciler YÖK eşdeğerliği olan (TOEFL, Cambridge vb.) sınav sonuçları ile B2 seviyesinde İngilizce bildiğini kanıtlayacaktır.

 

III. YIL

 

5. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

HUK 931

Avrupa Hukuku (D)

3

5

VL

POL 301

Türk İktisadi Yapısı (D)

3

5

VL

HUK 929

Türk Anayasa Hukuku (T)

3

5

VL

POL 303

Politik Ekonomi (D)

3

5

VL

ENG 321

Mesleki İngilizce III

4

3

VL

AIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları I

2

2

VL

Seçmeli alan I

POL 305

Türkiye’nin Kentleşme ve Çevre Politikaları (T)

3

5

S

Toplam Kredi I

21

30

 

Seçmeli alan II

POL 307

Güncel Avrupa Siyaseti (E)

3

5

S

Toplam Kredi II

21

30

 

 

6. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

STA 314

Sosyal Bilimciler için İstatistik (D)

3

5

VL

HUK 922

Türk Anayasa Hukuku (T)

3

5

VL

POL 304

Avrupa Birliği’nin Siyasi ve İdari Yapısı (D)

3

5

VL

POL 306

Almanya Siyasi Tarihi (D)

3

5

VL

ENG 322

Mesleki İngilizce IV

4

3

VL

AIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları II

2

2

VL

Seçmeli alan I

POL 308

Türk Kamu Yönetimi (T)

3

5

S

Toplam Kredi I

21

30

 

Seçmeli alan II

POL 310

Almanya, Türkiye ve Avrupa Birliği için Güncel Politik Sorunlar (E)

3

5

S

Toplam Kredi II

21

30

 

 

IV. YIL

 

7. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

POL 401

Uluslararası Organizasyonlar (D)

4

6

VL

POL 403

Türkiye ve Almanya Dış Politikası (D)

4

6

VL

POL 405

Küreselleşme (D)

4

6

VL

Seçmeli Alan I

HUK 923

İdare Hukuku (T)

4

6

VL

HUK 933

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (T)

4

6

VL

Toplam Kredi I

20

30

 

Seçmeli Alan II

POL 407

Uluslararası Sistemde Türkiye (E)

4

6

VL

POL 409

Uluslararası Ekonomide Güncel Meseleler (E)

4

6

VL

Toplam Kredi II

20

30

 

 

8. Yarıyıl

No.

Ders

HDS

AKTS

Kod

POL 412

Bitirme Ödevi

 

12

 

POL 410

Bitirme Kolokyumu

2

6

S

Seçmeli Alan I

HUK 926

Maliye ve Vergi Hukuku (T)

3

6

S

POL 402

Kamu Maliyesi (T)

3

6

S

Toplam Kredi I

8

30

 

Seçmeli Alan II

POL 404

Uluslararası Politikanın Güncel Sorunları (E)

3

6

S

POL 406

Akademik Beceriler: Araştırma Tasarımı ve Analitik Araçlar (E)

3

6

S

Toplam Kredi II

8

30

 

 

 


Bu sayfa 13-12-2017 13:09 tarihinde güncellendi.