MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI 
STUDIENVERLAUFSPLAN TECHNIK MECHATRONISCHER SYSTEME

 

1. Semester (1. Dönem)

  

 

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103   Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
MEC107  Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD (Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım) 1 2 1 6  
MEC109   Statik (Statik) 3 2   6  
INF101 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2 1 2 6  
ING001 Einführung in das Ingenieurwesen (Mühendisliğe Giriş) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 16 7 3 30  
26 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

 

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
ETE102 Grundlagen der Elektrotechnik  (Elektrotekniğin Temelleri) 3 1 1 6  
MEC112  Festigkeitslehre (Mukavemet) 3 2   6 MEC109
MAT106  Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
ING002 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102  Englisch II (İngilizce II) 3     2  
Summe 18 7 2 30  
27 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

 

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
ETE201 Elektrische Netzwerke I (Elektrik Devreleri I) 3 2   6  
MEC209 Kinematik und Dynamik (Kinematik ve Dinamik) 3 1 1 6  
INF205  Datenbanksysteme (Veritabanı Sistemleri) 2   2 6  
GPR201  Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
TUR001  Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201 Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 15 5 4 30  
24 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ETE202   Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II) 3 2   6  
MEC208 Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6  
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6  
ING202 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
Summe 15 6 5 30  
26 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC313 Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6 ETE201
ETE303 Signale und Systeme (Sinyaller ve Sistemler) 2 2 1 6  
INF203 Algorithmen und Datenstrukturen I (Algoritmalar ve Veri Yapıları I) 2 1 2 6  
SDI 1. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)       6  
ZSDI 1. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı I - Uzmanlık A, B veya C)       6  
Summe 7 4 4 30  
15 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6 MEC313
ETE304 Grundlagen der Regelungstechnik (Kontrol Tekniğinin Temelleri) 3 1 1 6  
SDII 2. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı II)       6  
ZSDII 2. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı II - Uzmanlık A, B veya C)       12  
             
Summe 6 2 2 30  
10 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
FPR403 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
ZSDIII 3. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı III - Uzmanlık A, B veya C)       18  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
ZSDIV 4. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı IV - Uzmanlık A, B veya C)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)

1. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC319 Mechatronisches Projekt (Mekatronik Projesi) 1   4 6  
WIN311 Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement (Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi) 1   4 6  
INF303 Software Engineering Projekt (Yazılım Mühendisliği Projesi) 1   4 6  

 

2. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC001 Industrielle Informationssysteme und Datenanalyse (Endüstriyel Bilgi Sistemleri ve Veri Analizi) 3 1 1 6  
MEC002 Angewandte Steuerungstechnik (Uygulamalı Kontrol Mühendisliği) 1 1 3 6  
MEC003 Analog Elekronik (Analog Elektronik) 1 1 3 6  
MEC004 Automatisierungstechnik II (Otomasyon Teknolojisi II) 2 1 2 6  
MEC005 Sprachsignalverarbeitung (Sinyal İşleme) 3 1 1 6  
INF006
Selbstorganisierende Karten (Özdüzenleyici Haritalar)
 
2   2 6  
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 3 1   6  

 

Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)

 

Schwerpunkt A: Robotik
(Uzmanlık Alanı A: Robotik)

1. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC321 Bildgestützte Automatisierung I (Görüntü Tabanlı Otomasyon I) 3 1 1 6  

 

2. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC322 Automatisierungstechnik II (Otomasyon Teknolojisi II) 2 1 2 6 MEC313
MEC324 Bildgestützte Automatisierung II (Görüntü Tabanlı Otomasyon II) 3 1 1 6  

 

3. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan III)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC421 Industrielle Robotik II (Endüstriyel Robotik II) 2 1 2 6 MEC308
INF307 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
MEC423 Robotik Projekt I (Robotik Projesi I) 1   4 6  

 

4. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan IV)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
INF412 Mensch-Maschine Interaktion (Bilgisayar-Makine Etkileşimi) 2 1 2 6  
MEC424 Robotik Projekt II (Robotik Projesi II) 1   4 6  

 

Schwerpunkt B: Produktionsautomatisierung
(Uzmanlık Alanı B: Üretim Otomasyonu)

1. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC207 Werkstofftechnik (Malzeme Teknolojisi) 3 1   6  

 

2. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB202 Thermodynamik I (Termodinamik I) 3 1 1 6  
MAB302 Fertigungstechnik (İmalat Teknolojileri) 3 1 1 6  

 

3. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan III)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB301 Werkzeugmaschinen (Takım Tezgahları) 2 1 2 6  
ETE431 Elektrische Maschinen (Elektrik Makinaları) 3 1 1 6  
MEC425 Produktionsautomatisierungsprojekt I (Üretim Projesi I) 1   4 6  

 

4. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan IV)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN302 Einführung in den Fabrikbetrieb (Fabrika Yönetimine Giriş) 2 1 1 6  
MEC426 Produktionsautomatisierungsprojekt II (Üretim Projesi II) 1   4 6  

 

Schwerpunkt C: Intelligente Systeme
(Uzmanlık Alanı C: Akıllı Sistemler)

1. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC321 Bildgestützte Automatisierung I (Görüntü Tabanlı Otomasyon I) 3 1 1 6  

 

2. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE456 Systemidentifikation und Intelligente Regelung (Sistem Tanımlama ve Akıllı Kontrol) 2 1 2 6  
MEC324 Bildgestützte Automatisierung II (Görüntü Tabanlı Otomasyon II) 2 1 2 6 MEC321

 

3. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan III)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
INF305 Künstliche Intelligenz (Yapay Zeka) 2   2 6  
INF307 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
MEC427 Projekt Intelligente Systeme I (Akıllı Sistemler Projesi I) 1   4 6  

 

4. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan IV)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
INF412 Mensch-Maschine Interaktion (Bilgisayar-Makine Etkileşimi) 2 1 2 6  
MEC428 Projekt Intelligente Systeme II (Akıllı Sistemler Projesi II) 1   4 6  

 

Lineare Algebra (Lineer Cebir)

 

Lineare Algebra (Lineer Cebir)

 

Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri)

 

Englisch II (İngilizce II)

 

Englisch II (İngilizce II)

 

Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II)

 

Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II)

 

Türkisch II (Türkçe II)

 


Aktualisiert 2018-09-20 15:19:49