Haberler

İşletme Konferansı “2nd Annual Business Administration Conference (ABAC) on Digital Challenges and Strategies in a Post-Pandemic World”

24.11.2021

Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) İşletme Bölümünün, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte Siemens Türkiye ve DAAD sponsorluğunda düzenlendiği ‘2nd Annual Business Administration Conference on Digital Challenges and Strategies in a Post-Pandemic World’ başlıklı konferans 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Konferansın ilk günü Siemens Kartal Kampüsünde hibrit şekilde gerçekleşti. TAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, TAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu ile Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Öztürk’ün hoş geldiniz konuşmalarıyla başlayan açılış oturumu, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis’in pandemi sonrası iş yaşamındaki dijital dönüşüme yönelik aydınlatıcı sunumuyla tamamlandı.
 

Pandeminin İş, Aile ve Hukuka Etkileri

İlk oturum Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Abdulmuttalip Erduran’ın ‘Pandemi Etkilerinden Kaynaklanan Hukuki Zorluklar’ başlıklı sunumu ile açıldı. TAÜ Öğr. Üyesi Dr. Sevgin Batuk Ünlü’nün dijital dünyada çalışanların iş-aile çatışmalarını etkileyen faktörlere yönelik sunumunun ardından kürsüye gelen TAÜ Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu, sunumunda pandemi sonrasında iş ağlarının yönetişiminde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler

İkinci oturumun ilk sunumunda Piri Reis Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tuğrul Tuğer pandemi sonrası hizmet sektöründe yapay zeka kullanımını ele aldı. Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Ulrich Tamm sunumunda Blockchain sistemlerinin yönetişiminin önemini vurgularken, oturum Malmö Üniversitesinden Dr. Sven Packmohr’un pandemi sırasında araştırmaya dayalı öğrenme ve dijital dönüşümün önündeki engellere yönelik sunumu ile sona erdi. İlk günün üçüncü oturumunda ise Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. İlke Kocamaz pandemi esnasında dijital pazarlama eğilimleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
 

Sektörden Katılımlar

Konferansta akademik çalışmaların yanı sıra sektörün önde gelen isimlerinin sunumları da yer aldı. KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Fintech Sektör Lideri Sinem Cantürk ‘Global Fintech Trends’ başlıklı sunumunu çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Umut Pehlivan da tedarik zinciri yönetimindeki dijitalleşme trendlerine yönelik bir sunum yaptı. 
 

Konferansın ilk günü Siemens Türkiye tarafından organize edilen ‘Akıllı Şehirler’ paneli ile sona erdi. Panelin moderatörlüğünü Siemens Türkiye’den Vertical Satış Direktörü Gülşah Öztürk üstlenirken, Siemens Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Özdemir, UGETAM A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Genel Sekreteri Serkan Valandova panelist olarak tecrübelerini ve akıllı şehirlere yönelik öngörülerini katılımcılarla paylaştılar.

Çevrimiçi Sunumlarla İkinci Gün

Konferansın ikinci günü olan 19 Kasımda sunumlar çevrimiçi gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı ilk oturumda Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Taşkın Dirsehan ‘Tedarik Zinciri Yönetiminde Blockchain Teknolojisi’, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Hande Türker ‘Dijital Ticaret Ortamında Duyusal Teknolojiler Yoluyla Deneyim Yaratma’ ve Koblenz Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Margareta Teodorescu ‘Blockchain’in Pazarlama Karması Üzerindeki Etkileri’ konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci oturum Tedarik Zinciri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal’ın ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Geleceği’ konulu sunumu ile başlarken, aynı oturumda TAÜ’den Mehmet Ali Taş ise ‘Pandemi Sonrası Dönemde Dijital Zorlukların ve Stratejilerin Tedarik Zinciri Yönetimine Etkilerinin Araştırılması’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Oturum TAÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır’ın isteğe bağlı video platformları konulu sunumu ile tamamlandı.

Pandemi ile Yön Değiştiren Finans ve Yatırımın Geleceği

Üçüncü oturumda TAÜ’den Seyfullah Selimefendigil, ‘Kripto Para Birimleri ve Blockchain Teknolojisi’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Oturum, TAÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kersten Kellermann’ın Almanya’nın gelecek yatırımlarına dikkat çektiği sunumu ile devam ederken, ‘Pandemi Öncesi ve Pandemi Sonrası Dönemde Yatırım Fonu Yöneticilerinin Varlık Tahsis Tercihleri’ başlıklı son sunumu Bosch Türkiye’den Dr. Tolga Tuzcuoğlu ile TAÜ Öğr. Üyesi Dr. Mehmet Hakan Özdemir birlikte gerçekleştirdiler.

Pandemin Ev Yaşantısındaki Rolü: Çalışma, Aile ve Ebeveynlik 

İkinci günün son oturumunda pandemi sonrası dijital dünyanın aile yaşantısına yönelik etkilerine yer verildi. Dr. Öğr. Üyesi Alev Özer Torgalöz ‘İş-Aile Çatışması ve İş Performansı Arasında Teknostresin Rolü’ne yönelik çalışmalarının sunumunu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Çiğdem Vatansever’in ‘Covid-19 Pandemisi Sırasında Evin Kadınlar İçin Çalışma Alanına Dönüşmesi: İş ve İş Dışı Yaşam Dengesinin Sosyal Medyada İfadesi’ başlıklı sunumu takip etti. Oturumun ve konferansın son sunumunu ise Covid-19 Pandemisi sırasında dijital ebeveynlik üzerine çalışmasıyla TAÜ Öğr. Üyesi Dr. Elif Posos Devrani gerçekleştirdi.