Kalite Komisyonu


Üniversitemiz Kalite Komisyonu; TAÜ Kalite Güvencesi Yönergesi'nin 4. maddesi gereğince aşağıda isimleri geçen akademik ve idari personelden oluşmaktadır.
 
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU
Adı Soyadı Görev Yeri
Başkan Prof. Dr. Cemal YILDIZ Rektörlük/Rektör
Başkan V. Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ Rektörlük/Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ Hukuk Fakültesi
Üye Doç. Dr. Orkide COŞKUNER WEBER Fen Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif POSOS DEVRANİ Kültür ve İletişim Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğretim Üyesi Damla DURAK UŞAR Mühendislik Fakültesi
Üye Akın MENEKŞE İç Denetim
Üye Özgür Ali ŞİRİN Genel Sekreterlik
Üye Ömer IŞIK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üye Öğr. Gör. Dr. Burcu Sünbül AYHAN Kalite Yönetim Birimi
Üye Arş. Gör. Zeynep ERDÖL Fen Fakültesi (Araştırma Görevlisi Temsilcisi)
Üye Enes KELLECİOĞLU Hukuk Fakültesi (Öğrenci Temsilcisi)