Kalite_Eski

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin "Kurumsal Dış Değerlendirme Programı" başlıklı 21. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince; yükseköğretim kurumları beş yılda en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda kurumumuz 2019 yılı Dış Değerlendirme programına dahil edilmiş olup; Mayıs - Haziran ayları içinde değerlendirilecektir.