BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI 
STUDIENVERLAUFSPLAN INFORMATIK

 

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103 Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
INF101 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2 1 2 6  
INF103 Logik für Informatiker (Mantık) 2 2   6  
ETE101 Digitaldesign (Sayısal Tasarım) 2 1 1 6  
INF105 Informatik und Gesellschaft (Bilgisayar ve Toplum) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 16 6 3 30  
25 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

 

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT106 Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6 INF101
INF104 Automaten und Formale Sprachen (Özdevinirler ve Biçimsel Diller) 2 2   6 INF103
INF106  Rechnerorganisation (Bilgisayar Organizasyonu) 2 1 1 6 ETE101
INF108 Ethik für Informatiker (Bilgisayar Mühendisleri için Etik) 2     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
Summe 15 5 4 30  
24 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF201 Diskrete Strukturen (Ayrık Yapılar) 2 2   6  
INF203 Algorithmen und Datenstrukturen I (Algoritmalar ve Veri Yapıları I) 2 1 2 6  
INF205 Datenbanksysteme (Veritabanı Sistemleri) 2   2 6  
INF207 Betriebssysteme (İşletim Sistemleri) 2 1 1 6  
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
TUR001  Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201 Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 15 4 5 30  
24 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF202 Software Engineering (Yazılım Mühendisliği) 1   3 6  
INF204 Algorithmen und Datenstrukturen II (Algoritmalar ve Veri Yapıları II) 2   2 6  
INF206 Kommunikationsnetze und Verteilte Systeme (İletişim Ağları ve Dağıtık Sistemler) 2   2 6  
MAT206  Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ENG342 Technisches Englisch II (Teknik İngilizce II) 2     2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
Summe 14 2 8 30  
24 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF301 Wissenschaftliches Seminar (Bilimsel Çalışma Semineri) 2 2   6  
SDI 1. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı - Proje)       6  
SDII 2. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı II)       6  
  Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       12  
Summe 2 2 0 30  
4 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
SDIII 3. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı III)       12  
  Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       18  
             
             
Summe 0 0 0 30  
0 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
FPR403 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ISG001  Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG343 Technisches Englisch III (Teknik İngilizce III) 2     2  
SDIV 4. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı IV)       6  
  Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
ING402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
  Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       12  
             
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)

 

Öğrenciler seçtikleri ağırlık alanına göre, ilgili Zorunlu Seçmeli Alan'dan en az 48 AKTS'lik ders almak zorundadırlar. Öğrenciler öğrenim süreleri içinde, "Yöntemler ve Anahtar Yeterlilikler" zorunlu seçmeli ders alanındaki dersleri almak zorundadırlar.

 

1. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF303 Software Engineering Projekt 1   4 6  
WIN311 Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement (Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi) 1   4 6  
MEC319 Mechatronisches Projekt 1   4 6  

 

Wahlbereich 2, 3, 4 (Seçmeli Ders Alanı II, III, IVI)

Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF001 Computergraphik (Bilgisayar Grafikleri) 2   2 6  
INF002 Algorithmik und Komplexitätstheorie (Algoritmalar ve Karmaşıklık Teorisi) 2 2   6  
INF004 Informationsvisualisierung (Bilgi Görselleştirme) 2   2 6  
INF005 Übersetzerbau (Derleyici Tasarımı) 2   2 6  
INF006 Selbstorganisierende Karten (Özdüzenleyici Haritalar) 2   2 6  

 

 Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)

 

Schwerpunkt A: Intelligente Systeme
(Uzmanlık Alanı A: Akıllı Sistemler)
Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF305 Künstliche Intelligenz (Yapay Zeka) 2   2 6  
INF307 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
INF304 Programmierparadigmen (Programlama Paradigmaları) 2   2 6  
INF306 Wissensrepräsentation und Automatisches Schließen (Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme) 2   2 6  
INF309 IT Sicherheit (Bilişim Sistemleri Güvenliği) 2   2 6  
INF401 Methoden der Datenanalyse (Veri Analizi Yöntemleri) 2   2 6  
INF402 Empfehlersysteme 2   2 6  
INF404 Information Retrieval Systeme 2   2 6  

 

Schwerpunkt B: IT Sicherheit
(Uzmanlık Alanı B: Bilişim Güvenliği)
Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF309 IT Sicherheit (Bilişim Sistemleri Güvenliği) 2   2 6  
INF307 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
INF304 Programmierparadigmen (Programlama Paradigmaları) 2   2 6  
INF308 Kryptologie (Kriptoloji) 2 1 1 6  
INF403 Sicherheitssysteme und -protokolle (Güvenlik Sistemleri ve Protokolleri) 2 1 1 6  
INF405 Netzwerksicherheit (Ağ Güvenliği) 2   2 6  
INF406 Datenschutz und -sicherheit (Veri Koruma ve Güvenliği) 2 2   6  
INF408 Sicherheitsmanagement (Güvenlik Yönetimi) 2 1 1 6  

 

Schwerpunkt C: Technische Informatik
(Uzmanlık Alanı C: Bilgisayar Donanım Mühendisliği)
Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
INF309 IT Sicherheit (Bilişim Sistemleri Güvenliği) 2   2 6  
INF307 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
ETE102 Grundlagen der Elektrotechnik  (Elektrotekniğin Temelleri) 3 1 1 6  
INF304 Programmierparadigmen (Programlama Paradigmaları) 2   2 6  
INF407 Eingebettete Systeme 2   2 6  
MEC313 Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6  
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6  
INF410 Echtzeitsysteme 2   2 6  

 

Methoden und Schlüsselkompetenzen
(Yöntemler ve Anahtar Yeterlilikler)
Code Modulname VL     UE      LP       ECTS Ön Koşul
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 2 2   6  
INF412 Mensch-Maschine Interaktion (Bilgisayar-Makine Etkileşimi) 2 1 2 6  

 


Bu sayfa 22-10-2018 11:36 tarihinde güncellendi.