MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ ÖĞRETİM PLANI
STUDIENVERLAUFSPLAN MOLEKULARE BIOTECHNOLOGIE
24.07.2018 tarih ve 2018/51 Sayılı Senato Kararı               
T : Haftalık teorik ders saati  VL : Theorie Semesterwochenstunden 
U : Haftalık uygulama ders saati UE : Übung Semesterwochenstunden
L : Haftalık laboratuvar ders saati LP : Labor Semesterwochenstunden
HDS : Haftalık ders saati SWS : Semesterwochenstunden
AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi ECTS : Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen

 

 

BİRİNCİ YIL / ERSTES JAHR

1. Yarıyıl / 1. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
PHY111 Fizik I
Physik I
2 1 2 6
CHE111 Kimya I
Chemie I
2 1 2 6
BIO111 Biyoloji
Biologie
2 1 2 6
MAT103 Analiz I
Analysis I
3 2   6
NWI107 Doğa Bilimlerine Giriş
Einführung in Naturwissenschaften
2     2
DEU121 Teknik Almanca I
Technisches Deutsch I
2     2
ENG101 İngilizce I
Englisch I
3     2
  Toplam/Summe 16 5 6 30
  HDS/SWS 27  

2. Yarıyıl / 2. Semester

PHY112* Fizik II
Physik II
2 1 2 6
CHE112* Kimya II
Chemie II
2 1 2 6
MAT112* Analiz II ve Lineer Cebir
Analysis II und Lineare Algebra
3 2   6
NWI102* Programlamaya Giriş
Einführung in Programmierung
2   2 6
NWI106* Proje Yönetimi
Projektmanagement
2     2
DEU122* Teknik Almanca II
Technisches Deutsch II
2     2
ENG102 İngilizce II
Englisch II
3     2
  Toplam/Summe 16 4 6 30
  HDS/SWS 26  
İKİNCİ YIL / ZWEITES JAHR
3. Yarıyıl / 3. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MAT201 Diferansiyel Denklemler
Differentialgleichungen
2 2 1 6
NWI201 Fiziksel Kimya I
Physikalische Chemie I
3 1 1 6
MBT201 Hücre Biyolojisi
Zellbiologie
3 1 1 6
MBT211 Biyokimya I
Biochemie I
2 1 2 6
TUR001 Türkçe I
Türkisch I
2     2
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I
2     2
ENG201 İngilizce III
Englisch III
3     2
  Toplam/Summe 17 5 5 30
  HDS/SWS 27  
4. Yarıyıl / 4. Semester
MBT212 Biyokimya II
Biochemie II
3   2 6
MBT202 Biyofiziksel Kimya
Biophysikalische Chemie
3 1   6
MBT204 Mikrobiyoloji I
Mikrobiologie I
2 1 2 6
MBT222 Moleküler Biyoteknoloji I
Molekulare Biotechnologie I
2 1 2 6
TUR002 Türkçe II
Türkisch II
2     2
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II
2     2
ENG202 İngilizce IV
Englisch IV
3     2
  Toplam/Summe 17 3 6 30
  HDS/SWS 26  
ÜÇÜNCÜ YIL / DRITTES JAHR
5. Yarıyıl / 5. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MBT323 Moleküler Biyoteknoloji II
Molekulare Biotechnologie II
2 1 2 6
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Seçmeli Ders-SOZ
Wahlpflicht-SOZ
2 2
ISG001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği I
Arbeitsschutz und -sicherheit I
2     2
ENG341 Teknik İngilizce I
Technisches Englisch I
2     2
  Toplam/Summe 23 1 2 30
  HDS/SWS 26  
6. Yarıyıl / 6. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
NWI204 Ölçüm Teknikleri
Messtechnik
2 1 1 6
MBT332 Biyoteknoloji İşletmeleri için Sistem Teknikleri I
Verfahrenstechnik/Anlagenbau für Biotechnologen I
2 1   6
MBT324 Moleküler Biyoteknoloji III
Molekulare Biotechnologie III
2   2 5
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Temel Hukuk** 3     3
ISG002 İş Sağlığı ve İş Güvenliği II
Arbeitsschutz und -sicherheit II
2     2
ENG342 Teknik İngilizce II
Technisches Englisch II
2     2
  Toplam/Summe 18 2 3 30
  HDS/SWS 23  
DÖRDÜNCÜ YIL / VIERTES JAHR
7. Yarıyıl / 7. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MBT441 Proje I (Tez Hazırlık)
Projektarbeit I
    4 6
PRK401 Staj
Praktikum
  6
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Seçmeli Ders-MAT
Wahlpflicht-MAT
4 6
  Toplam/Summe 14 0 4 30
  HDS/SWS 18  
8. Yarıyıl / 8. Semester
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
MBT442 Proje II (Bitirme Tezi)
Projektarbeit II
    6 12
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Seçmeli Ders-BIO
Wahlpflicht-BIO
5 6
  Seçmeli Ders-MAT
Wahlpflicht-MAT
4 6
  Toplam/Summe 14 0 6 30
  HDS/SWS 20  

 

* Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından Güz Yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının  II. yarıyılında yer alan dersleri alabilirler.

** Dersin Kodu Hukuk Fakültesi tarafından belirlenecek.

 

Seçmeli Ders-MAT (6 AKTS, 4 HDS) (Matematik ağırlıklı) 
Wahlpflicht-MAT (Schwerpunkt Mathematik)
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
Yarıyıl
Semester
MBT451 Biyoenformatik
Bioinformatik
2   2 6 7
MBT453 Biyomatematik
Biomathematik
2 2   6 7
MBT455 Biyofizik
Biophysik
2 2   6 7
MBT456 Nicel Biyoloji
Quantitative Biologie
2 2   6 8
MBT458 Biyoistatistik
Biostatistik
2 2   6 8
NWI302 İstatistiksel ve Sayısal Yöntemler
Statistische und Numerische Methoden
2 2   6 8
NWI402 Biyobilimler için MATLAB
MATLAB für Biowissenschaften
2   2 6 8
Seçmeli Ders-BIO (6 AKTS, 5 HDS) (Biyoloji Ağırlıklı)
Wahlpflicht-BIO (Schwerpunkt Biologie)
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
Yarıyıl
Semester
MBT361 Mikrobiyoloji II
Mikrobiologie II
3   2 6 5
MBT363 İmmunoloji
Immunologie
3   2 6 5
MBT365 Ekoloji
Ökologie
3   2 6 5
MBT367 Evrim Biyolojisi
Evolutionsbiologie
3 2   6 5
NWI301 Biyobilimler için Organik Kimya
Organische Chemie für Biowissenschaften
2 1 2 6 5
MBT364 Biyoanalitik
Bioanalytik
3   2 6 6
NWI202 Fiziksel Kimya II
Physikalische Chemie II
3 1 1 6 6
MBT433 Biyoteknoloji İşletmeleri için Sistem Teknikleri II
Verfahrenstechnik/Anlagenbau  für Biotechnologen II
3   2 6 7
MBT471 Hücre-Malzeme Etkileşimleri
Zell-Material-Wechselwirkungen
3   2 6 7
MBT473 Doku Mühendisliği
Tissue Engineering
3   2 6 7
MBT475 Biyosensörler
Biosensoren
3   2 6 7
MBT477 Nanobiyoteknoloji
Nanobiotechnologie
3   2 6 7
MBT479 Hedeflendirilmiş İlaç Taşıma
Targeted Drug Delivery
3   2 6 7
MBT474 Popülasyon Genetiği
Populationsgenetik
3 2   6 8
MBT476 Etken Madde Araştırmaları
Wirkstoffforschung
3   2 6 8
MBT478 Doğal Madde Üretimi
Naturstoffproduktion
3   2 6 8
MWT310 Biyomalzemeler
Biomaterialien
3   2 6 8
Seçmeli Ders-SOZ (2 AKTS, 2 HDS) (Sosyal Ağırlıklı)
Wahlpflicht-SOZ (Schwerpunkt Sozial)
Kodu
Kode
Dersin Adı
Modulname
T
VL
U
UE
L
LP
AKTS
ECTS
Yarıyıl
Semester
NWI321 Bilim Tarihi
Wissenschaftsgeschichte
2     2 5
NWI401 Bilimsel Çalışma Yöntemleri
Wissenschaftliches Arbeiten
2     2 5
NWI322 Bilim Felsefesi
Wissenschaftsphilosophie
2     2 6
NWI324 Bilim Etiği
Wissenschaftsethik
2     2 6

 


Aktualisiert 2018-09-24 16:54:03