TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:

 Başvuru Tarihleri

 01-23 Temmuz 2018

 Türkçe Yeterlik Sınavı*

 25 Temmuz 2018

 Başvuruların Komisyonca Değerlendirilmesi

 25-31 Temmuz 2018

 Asıl ve Yedek Kazananların Web Sayfasında İlanı

 03 Ağustos 2018

 Asıl Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları

 06-07 Eylül 2018

 Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı

 10 Eylül 2018

 Yedek Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları

 20-21 Eylül 2018

*Öğretim Dili %30 Almanca olan programlara başvuran ve B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adaylar için.

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak adayların B2 seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretim Dili Almanca olan programlara başvuran adaylardan Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

 

Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren aday başvuruda bulunabilir.

1.   Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 12 yıllık öğretim kurumlarında Hochschulzugangsberechtigung (yükseköğretim giriş yeterliliğini) sağlayacak bir eğitim alarak  

a)     Abitur veya  Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),

b)     Fachgebundene Hochschulreife diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (diplomasına sahip oldukları meslek alanı ile ilgili bir lisans programına başvurabilirler),

c)      Fachhochschulreife diplomasına sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 üzerinden en az 85 almış olan adaylar,

2. Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede 12 yıllık öğretim kurumlarında Hochschulzugangsberechtigung (yükseköğrenim giriş yeterliliği) sağlayacak bir eğitim alarak  

 

a)     Abitur veya  Matura  diplomasına veya C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine ve 100’lük not sisteminde en az 80 diploma notuna sahip olan adaylar,

b)     Abitur veya  Matura  diplomasına veya C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 üzerinden en az 85 alan adaylar.

KONTENJANLAR:

Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuran adaylar başvurularını aşağıda belirtilen 11 programdan ikisini seçerek yapabilirler.

Fakülte

Program

Kontenjan

FEN FAKÜLTESİ

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)

5

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)

5

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi (% 30 Almanca)

5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat (Almanca)

5

İşletme (Almanca)

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)

5

KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kültür ve İletişim Bilimleri (% 30 Almanca)

5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)

5

Endüstri Mühendisliği (Almanca)

5

Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca) 

5

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi “Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu”nca Türk-Alman Üniversitesi’ne Yurtdışı Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge çerçevesinde yapılır.

Yerleştirme işlemlerinde Abitur ve Matura sonuçlarına öncelik verilir.

Kontenjan dolmadığı durumda Fachgebundene Hochschulreife diplomasına, Fachhochschulreife diplomasına, diploma notuna ve YÖS puanına göre yapılan başvurular değerlendirilir.

Değerlendirme Komisyonu tarafından kontenjan kadar yedek aday belirlenebilir. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

 

 

 

 


Bu sayfa 13-6-2018 16:07 tarihinde güncellendi.