TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ’NE

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ

 

            Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:

 Başvuru Tarihleri

 07 – 17 Ağustos 2017

 Almanca Yeterlik Sınavı*

Yazılı: 21 Ağustos 2017

Sözlü: 06 Eylül 2017**

 Almanca Yeterlik Sınav Sonucunun İlanı

 07 Eylül 2017**

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 07 - 12 Eylül 2017**

 Sonuçların Web Sayfasında İlanı

13 Eylül 2017**

 Adayların Kayıtları

 14 - 15 Eylül 2016**

 

   * C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olmayanlar için

* *28-29 Ağustos 2017 tarihlerinde kamu personelinin idari izinli sayılması nedeniyle değiştirilmiştir.

 

KONTENJANLAR:

FAKÜLTE / PROGRAM

Yurtiçi

2. Sınıf

Yurtiçi

3. Sınıf

Hukuk Fakültesi

10

10

Hukuk Fakültesi (BK. 766)

10

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

10

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü (BK. 766)

10

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

10

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. (BK. 766)

10

10

Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Sistemler Mühendisliği

10

10

Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Sistemler Mühendisliği  (BK. 766)

10

10

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği

10

10

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği  (BK. 766)

10

10

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

1.      Üniversitemiz Senatosu’nun 09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı kararıyla kabul edilen C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesine sahip olmak (İstenilen Almanca Dil Belgesi bulunmayan adayların başvuruları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olmaları durumunda değerlendirmeye alınacaktır.),

2.      İlgili örgün öğretimde takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile 100 lük sistemde en az 60 ya da 4 lük sistemde 2,29 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmak,

3.      Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait ÖSYM/LYS sınav sonuç belgesi.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1.      Değerlendirme Puanı = AGNO + (Öğrencinin LYS Puanı / Bölümün LYS Puanı) x 2

2.      Adaylar yukarıdaki şekilde hesaplanan değerlendirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. Değerlendirme puanı eşit olması durumunda yerleştiği LYS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

3.      Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine yedek adayların kayıt başvurusu alınır.

4.      Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili Fakültenin web sayfasında ilan edilir.

 

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibak işlemleri ilgili bölümün/programın öğretim planına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:      

Aşağıda belirtilen başvuru belgelerinin dosya içerisinde ilgili Fakülte Dekanlığı’na şahsen teslim edilmesi gerekmekte olup,  posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.                        

1.      Başvuru Formu,

2.      Yeni Tarihli ve Sınıfını Belirten Onaylı Öğrenci Belgesi,

3.      C1 Seviyesinde Almanca Dil Belgesi ya da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Yapılan Almanca Yeterlik Sınavı’ndan En Az C1 Seviyesinde Puan Alınması,

4.      LYS Sonuç Belgesi’nin ÖSYM Sayfasından Alınan Çıktısı,

5.      Türkçe Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge,

6.      İkinci Öğretim Programlarından Birinci Öğretim Programlarına Yapılacak Başvurular İçin, Öğrencinin Tamamladığı Sınıfta Yapılan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Sıralamasında           İlk % 10’a Girdiğini Gösteren Belge,

7.      Disiplin Cezası Almadığını Gösteren Resmi Belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),

8.      Adayın Öğrenim Gördüğü Yükseköğretim Kurumunda İzlediği Programın Onaylı Öğretim Planı ve Ders İçerikleri,

9.      Bir Adet Fotoğraf.

 

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız...


Bu sayfa 17-8-2017 16:07 tarihinde güncellendi.