ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETMELİK ve YÖNERGELERİ

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Üniversitemiz Yurtdışı Öğrenci Kabülünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge

Almanca Hazırlık Sınıfı İle Lisans Programlarında İngilizce Derslerin Eğitim - Öğretimi Ve Sınav Yönergesi

Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi

 

ESASLAR

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Bitirme Çalışması Esasları

 

SENATO KARARLARI:

2018/23: Yüksek Lisans 100’lük Not Aralıkları 

Türk-Alman Üniversitesi Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi (08.09.2017 tarih ve 2017/56 sayılı Senato Kararı)

2014/44: Almanca Muafiyeti Sağlayan Dil Belgeleri

 


YÖK Yönetmelikleri ve Diğer Mevzuat

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

 


Bu sayfa 26-9-2018 16:50 tarihinde güncellendi.