Telefon : 0216 333 34 45
E-Posta : sayin@tau.edu.tr

Eğitim Durumu

Lisans                        Ankara Üni. Hukuk Fak.                           2006-2011

Yüksek Lisans          Ankara Üni. Sos. Bil. Ens.                          2012-1015

Doktora                     İstanbul Üni. Sos Bil Ens.                           2016-

 

Dil Yeterliliği

İngilizce                     KPDS/75

Almanca                    B2

 

Çalışma Alanları:

Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku, Vergi Yargısı, Kamu Maliyesi, Mali Sosyoloji

 

Yayınlar:

Türk Vergi Hukukunda Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016

Yedinci Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu (Bildiri Kitabı), “Türk Vergi Hukukunda Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesi”, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2017