Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 35
E-Posta : direnisa@tau.edu.tr

Lisans eğitimini 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde birincilik derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisansını (LL.M Master of Laws in International Commercial and Business Law) İngiltere East Anglia Üniversitesi, Norwich Law School’da burslu olarak yapmıştır. Prof. Dr. Peter Winship danışmanlığında, iflas hukuku alanında hazırladığı “Corporate Reorganization in Turkish Law Compared with the United States Chapter 11” (Türk ve Amerikan Hukuku’nda Kıyaslamalı Olarak Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması Sistemleri) isimli yüksek lisans tezini 2006 yılında tamamlayıp aynı yıl yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisanstaki başarısı neticesinde, Almanya’nın Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde burslu olarak doktora yapmaya hak kazanmıştır. Heidelberg Üniversitesi’ne bağlı Max-Weber-Haus dil Enstitüsü’nde Almanca dil eğitimini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik aşamasını da başarıyla bitirmiştir. Heidelberg Üniversitesi’ne bağlı Institut für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht’te Prof. Dr. Burkhard Hess danışmanlığında “Die materielle Rechtskraft im deutschen und türkischen Zivilverfahrensrecht” başlıklı doktora tezini tamamlamış, 28.10.2011 tarihinde yapılan doktora sözlüsünde (rigorosum) oybirliği ve onur (iftihar) derecesiyle kendisine Dr. iur. unvanı verilmiştir. Doktora tezi Prof. Dr. Bernd von Hoffman, Prof. Dr. Dr. Eric Jayme ve Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel tarafından çıkartılan, önemli hukuk yayınları dizilerinden olan “Studien zum vergleichenden und internationalen Recht” (Karşılaştırmalı ve Uluslararası Hukuk Üzerine Çalışmalar) serisine kabul edilmiş ve Peter-Lang Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Kazandığı bursla 2013 yılında İsviçre Basel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Thomas Sutter-Somm’un daveti üzerine hazırlamakta olduğu “Para Alacaklarında İlâmlı İcra” başlıklı doçentlik takdim teziyle ilgili olarak akademik araştırmalarda bulunmuştur. 2012 – 2017 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kadrolu öğretim üyesi sıfatıyla dersler vermiş; 2013 – 2016 yılları arasında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakütesi’nde dersler vermiş; 2011 – 2015 yılları arasında İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde dersler vermiş ve jüri üyelikleri yapmıştır. 2018 yılından itibaren Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kadrolu öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

 

Medenî Usûl Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku.

 

- Corporate Reorganization in Turkish Law Compared with the United States Chapter 11, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 (2005).

 

- Harmonization of Secured Finance Law; with Special Reference to International Insolvency and Civil Procedure Law, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 (2005).

 

- Alman Hukuku’nda Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 (2007). (Almanca’dan Türkçe’ye çeviridir, asıl metin: Die ärztliche Aufklärungspflicht im deutschen Zivilrecht, Prof. Dr. Gerfried Fischer).

 

- Functions of an Arbitration Agreement, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 (2007).

 

Almanya'da Arabuluculuk Kanun Taslağı Çalışmaları Üzerine, Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Dergisi Cilt: 7 Sayı: 18 (2011). (Almanca’dan Türkçe’ye Çeviri, asıl metin: Zur Entwicklung eines Mediationsgesetzes in Deutschland, Av. Şöhret Gök).

 

- Avoidance under the CISG and Termination under English Law in Documentary Sales, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 8 Sayı: 1 (2011).

 

- The Essential Facilities Doctrine: The Oscar Bronner Case, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 (2011).

 

- Die Materielle Rechtskraft im deutschen und türkischen Zivilverfahrensrecht, - Studien zum vergleichenden und internationalen Recht, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2012. (Yayımlanmış Doktora Tezi) Almanya (2012).

 

- Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanuna İlişkin Olarak Yargıtay Kararları, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 3 Sayı 1 (2014).

 

- Uluslararası Tüketici Hukuku, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, (Ankara 2014), s. 237 vd. (İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri, asıl metin: International Consumer Law, Prof. Dr. Mauro Bussani).