İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 18
E-Posta : bayrakli@tau.edu.tr

1.      Adı Soyadı: Enes Bayraklı                                                                     

2.      Doğum Tarihi: 25.10.1983

3.      Unvanı: Yard. Doç. Dr.  (Mag. Dr. Phil.)

4.      İletişim: bayrakli@tau.edu.tr

5.      Öğrenim Durumu: Doktora                   

 

-        2007-2012  Doktora, Viyana Üniversitesi, Siyaset Bilimi 

Doktora Tezi:  Türk Dış Politikasının Dönüşümü: Türk Dış Politikasında Kantian Kültürün Doğuşu  ( Bütüncül Konstruktivist  Bir Yaklaşım )

Tezin Orjinal Başlığı: Turkish Foreign Policy in Transition: The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy (A Holistic constructivist Approach)

-        2009 - 2010  Doktora, Erasmus Değişim Proğramı, Nottingham Üniversitesi, 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.

-        2001-2006, Lisans ve Yüksek Lisans, Viyana Üniversitesi, Siyaset Bilimi 

Yüksek Lisans Tezi: Kuzey Irakta Kürt İsrail İlişkileri: Komplo Teorisi ya da Realpolitik bir işbirliği

Tezin Orjinal Başlığı: Die kurdisch -israelischen Beziehungen im Nordirak: Verschwörung oder realpolitische Kooperation

-        Şubat – Eylül 2001:  Almanca Dil Kursu Viyana

-        Eylül – Şubat 2000:  Almanca Dil Kursu İstanbul

-        1999–2000: Beykent Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu 

 

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : Şubat 2013

 

 İdari Görevler

-      Türk Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2014

-      Yunus Emre Enstitüsü Londra Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Aralık 2011- Şubat 2013

-      Yunus Emre Enstitüsü Bükreş ve Köstence Kültür Merkezi Kurucu Müdür Eylül 2011- Aralık 2011

-      Yunus Emre Enstitüsü Londra Kültür Merkezi Uzman  Ocak 2011- Eylül 2011

 

Yabancı Dil

-      Almanca: İleri Düzey

-      İngilizce:  İleri Düzey

-      Osmanlı Türkçesi: Orta Düzey (Matbu)

1  Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

-      “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası”, Burhanettin Duran, Kemal İnat (der.); Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Ankara, SETA Yayınları, 2015.

-      "Türk Dış Politikasında Yeni Osmanlıcılık Tartışmaları", Burhanettin Duran, Kemal İnat (der.); Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, Ankara, SETA Yayınları, 2015.

-      “Kuzey Irak- İsrail İlişkileri”, Kemal İnat (der.); Ortadoğu Yıllığı 2013, İstanbul, Açılım Kitap, 2015.

 

 2  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-          Elif, Nuroğlu/ Ela Sibel, Bayrak Meydanoğlu/ Enes, Bayraklı (eds.);  Turkish German Affairs from an interdisciplenary Perspective, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015.

-      Kurdisch israelischen Beziehungen im Nordirak, Verschwörungstheorie oder Konzept einer realpolitischen Kooperation, VDM Publishing, August, 2009, Saarbrücken.

-      The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy (1980-2012) A Holistic Constructivist Approach, Lampert Academic Publishing, October, 2012,Saarbrücken.

 

3 Analiz- Rapor

-      Avrupa Birliğinin Ukrayna Kriziyle İmtihanı, SETA Perspektif, Sayı 40, Mart 2014, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140325182303_avrupa-birliginin-ukrayna-kriziyle-imtihani-pdf.pdf

-      İskoçya’nın Bağımsızlık Referandumu: Avrupa’da yeni bir devlet mi doğuyor?, SETA Perspektif, Sayı 71, Eylül 2014,

http://file.setav.org/Files/Pdf/20140918115334_iskocya%E2%80%99nin-bagimsizlik-referandumu-avrupa%E2%80%99da-yeni-bir-devlet-mi-doguyor-pdf.pdf

-      NATO’nun Galler Zirvesi: Yeni bir Soğuk Savaş mı, Rusya ile İşbirliği mi?, SETA Perspektif, Sayı 70, Eylül 2014http://file.setav.org/Files/Pdf/20140916180230_nato%E2%80%99nun-galler-zirvesi-pdf.pdf

 

4 Gazete-Dergi Yazıları

-      Die Türkei auf Abwegen?,  4 June 2015, The European, http://www.theeuropean.de/enes-bayrakli/10205-prognose-ungewiss

-      Rus ve Ukrayna Milliyetçiliği Kıskıcında Kırım ve Tatarların geleceği ( The Future of Tatars and Crimea betweeen Russian and Ukrainian Nationalisms), Star Gazetesi, 11 May 2014, http://haber.stargazete.com/acikgorus/rus-ve-ukrayna-milliyetciligi-kiskacinda-kirim-ve-tatarlarin-gelecegi/haber-881621#.U29Zc0EcI14.twitter

-      İskoçya’nın Bağımsızlık Referandumu: Avrupa’da yeni bir devlet mi doğuyor?, SETA Perspektif, Sayı 71, September 2014,

http://file.setav.org/Files/Pdf/20140918115334_iskocya%E2%80%99nin-bagimsizlik-referandumu-avrupa%E2%80%99da-yeni-bir-devlet-mi-doguyor-pdf.pdf

-      NATO’nun Galler Zirvesi: Yeni bir Soğuk Savaş mı, Rusya ile İşbirliği mi?, SETA Perspektif, Sayı 70, September 2014http://file.setav.org/Files/Pdf/20140916180230_nato%E2%80%99nun-galler-zirvesi-pdf.pdf

-      Avrupa Birliğinin Ukrayna Kriziyle İmtihanı ( European Union's Trial with Ukrainian Crisis , SETA Perspective No:40, March 2014.

http://file.setav.org/Files/Pdf/20140325182303_avrupa-birliginin-ukrayna-kriziyle-imtihani-pdf.pdf

-           “Entegrasyona evet, asimilasyona hayır”, Sabah Perspektif, Sabah Gazetesi, 24 January 2015, http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/arsiv?getall=true

-          17 Aralık Girdabında Türk Dış Politikası, Sabah Perspektif, Sabah Gazetesi, 20 December 2014,  http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2014/12/20/17-aralik-girdabinda-turk-dis-politikasi

-          Avrupanın Mültecilerle İmtihanı; Sabah Gazetesi 25 July 2015,  http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/enes-bayrakli/2015/07/25/avrupanin-multecilerle-imtihani

-          HDP: The party of missed opportunities, Daily Sabah, 13 August 2015,  http://www.dailysabah.com/op-ed/2015/08/14/hdp-the-party-of-missed-opportunities