Telefon : 0216 333 34 41
E-Posta : eren@tau.edu.tr

Eğitim Durumu:

Doktora |   Kamu Hukuku

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Tez Konusu: “Mülteci Hukukunda Geçici Koruma”.

Danışman: Prof. Dr. İbrahim Kaya

Yüksek Lisans |   Avrupa Birliği Hukuku

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü – Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Tez Konusu: “The Implementation of Security Council Decisions within the European Union and Human Rights Protection”.

Danışman: Prof. Dr. Sibel Özel

Lisans  |   LL.B

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Fakülte İkinciliği

Bitirme Tezi: “11 Eylül Sonrası Haklı Savaş Kuramı”.

Danışman: Prof. Dr. Cemal Bali Akal

 

Dil Yeterliliği  : İngilizce C2

                          Almanca B2

İş Deneyimi:

 

2012 - ….. Türk- Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

 

Çalışma Alanları: Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Mülteci Hukuku

 

Yayınlar:

Kitap ve Kitap Bölümü

 • Yılmaz Eren, Esra. “Mülteci Hukukunda Geçici Koruma”, Seçkin Yayınları, Ankara 2018.
 • Yılmaz Eren, Esra. “Kitlesel Akınlarda Geçici Koruma: Türkiye’deki Suriyeliler”, Yazgan, P., Tilbe, F. (der.) Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler I. London: Transnational Press London, 2016, 125-134.
 • Kaya, İbrahim, Yılmaz Eren, Esra. Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, Seta Yayınları, 2015.
 • Yılmaz Eren, Esra. “Implementation of United Nations Security Council Resolutions within the European Union and Human Rights Protection”, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Tebliğ

 • “Temporary Protection under Turkish Law”, Istanbul Center of International Law, Winter School 2017, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 07.02.2017.
 • “Kitlesel Akınlarda Geçici Koruma: Türkiye’deki Suriyeliler”, 4th Turkish Migration Conference, Viyana, Avusturya, 12-15 Temmuz 2016.
 • Yılmaz Eren, Esra. “European Citizens Initiative: A participatory instrument to strengthen European General Public for the protection of European environment?”, in “Importance of Participation for the Protection of Environment” – (2nd Turkish- German Joint Seminar between Istanbul University and Kassel University), 16-18 Nisan 2014.

 

Makale

 • Yılmaz Eren, Esra. “Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI'ya Armağan İÜHFM, Cilt: LXXI, Sayı: 1, Sözüer A., Ed., Legal Yayınları, İstanbul, 1229-1242, 2013.
 • Yılmaz Eren, Esra. “Geçici Koruma Statüsü ve Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Hizmetlere İlişkin Bir Değerlendirme”, Middle East Journal of Refugee Studies, 2016, C.1, S.2, 109-139.
 • Yılmaz Eren, Esra. UHİM- Uluslararası Hak İzleme Merkezi, Kayıp Nesil Soruşturması- Suriyeli Mülteciler Raporu, 2016.

Çeviri

 • Yılmaz Eren, Esra. “(Çeviri) “The Colombian Report for the 3rd Crime and Punishment Film Festival”, 3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Çocukça Adalet-Tebliğler,  Sözüer A., Ed., Adalet Yayınları, Kasım 2015, 359-377.
 • Yılmaz Eren, Esra. “(Çeviri) Sexual and Domestic Violence Laws in the United States”, Amerika Birleşik Devletleri’nde Cinsel Şiddet ve Aile içi Şiddet Yasaları, 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Ülke Raporları ABD Raporu. Tebliğler, Sözüer A., Ed., Adalet Yayınları, C. 2, Kasım 2014, 335- 347.