Telefon : 0216 333 34 41
E-Posta : eren@tau.edu.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Prof. Dr. Sibel Özel danışmanlığında “Implementation of United Nations Security Council Resolutions within the European Union and Human Rights Protection” konulu yüksek lisans tezini tamamlamıştır. İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. İbrahim Kaya danışmanlığında “Mülteci Hukukunda Geçici Koruma” konulu doktora tezini 2017 yılında tamamlamıştır. Halen Türk- Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma alanları; İnsan Hakları Hukuku, Mülteci Hukuku ve Genel Kamu Hukukudur.

Kitap ve Kitap Bölümü

·         Kaya, İbrahim, Yılmaz Eren, Esra. Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu: Arada Kalanların Hakları ve Yükümlülükleri, Seta Yayınları, 2015.

              ·         Yılmaz Eren, Esra. “Kitlesel Akınlarda Geçici Koruma: Türkiye’deki Suriyeliler”, Yazgan, P., Tilbe, F. (der.) Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler I. London: Transnational Press London, 2016, ss.125-134.

              ·         Yılmaz Eren, Esra. “Implementation of United Nations Security Council Resolutions within the European Union and Human Rights Protection”, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

              ·         Yılmaz Eren, Esra. “Mülteci Hukukunda Geçici Koruma”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi (Kitap yayın aşamasında).

Tebliğ

  • Yılmaz Eren, Esra. “European Citizens Initiative: A participatory instrument to strengthen European General Public for the protection of European environment?”, in “Importance of Participation for the Protection of Environment” – (2nd Turkish- German Joint Seminar between Istanbul University and Kassel University), 16-18 Nisan 2014.
  • “Kitlesel Akınlarda Geçici Koruma: Türkiye’deki Suriyeliler”, 4th Turkish Migration Conference, Viyana, Avusturya, 12-15 Temmuz 2016.

Makale

·         Yılmaz Eren, Esra. “Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI'ya Armağan İÜHFM, Cilt: LXXI, Sayı: 1, Sözüer A., Ed., Legal Yayınları, İstanbul, ss.1229-1242, 2013.

·         Yılmaz Eren, Esra. “Geçici Koruma Statüsü ve Türkiye’deki Suriyelilere Sağlanan Hizmetlere İlişkin Bir Değerlendirme”, Middle East Journal of Refugee Studies, 2016, C.1, S.2, ss. 109-139.

·         Yılmaz Eren, Esra. UHİM- Uluslararası Hak İzleme Merkezi, Kayıp Nesil Soruşturması- Suriyeli Mülteciler Raporu, 2016.

Çeviri

·         Yılmaz Eren, Esra. “(Çeviri) Sexual and Domestic Violence Laws in the United States”, Amerika Birleşik Devletleri’nde Cinsel Şiddet ve Aile içi Şiddet Yasaları, 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Ülke Raporları ABD Raporu. Tebliğler, Sözüer A., Ed., Adalet Yayınları, C. 2, Kasım 2014, s. 335- 347.

              ·         Yılmaz Eren, Esra. “(Çeviri) “The Colombian Report for the 3rd Crime and Punishment Film Festival”, 3. Uluslararası Suç ve                  Ceza Film Festivali Çocukça Adalet-Tebliğler,  Sözüer A., Ed., Adalet Yayınları, Kasım 2015, ss. 359-377.