Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 50
E-Posta : g.dogan@tau.edu.tr

Eğitim Durumu:

Yüksek Lisans |   Özel Hukuk

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans 2016-

Lisans  |  

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011-2015

Lise

İstanbul Erkek Lisesi 2006-2011

Dil Yeterliliği  :

Almanca C1

İngilizce C1               

İş Deneyimi:

2017 - ….. Türk- Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Ekim 2016-Ocak 2017: Güner Hukuk Bürosu’nda Avukatlık

Eylül 2015- Ekim 2016: İstanbul Barosu Avukatlık Stajı

 

 

Çalışma Alanları: Medeni Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Fikri Mülkiyet ve Moda Hukuku

 

Makale

  • Doğan, Gökcen, “6098 Sayılı Türk Borçlar 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Öngörülen Müteselsil Sorumluluk Sistemi” Sorumluluk Hukuku Seminerler Makaleler 2017, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, 2017