Telefon : 0216 333 34 26
E-Posta : akin@tau.edu.tr

 

Kitap:

Corporate Governance & Vorstandsvergütung, Shaker Verlag Aachen 2006.

Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Seçkin Yayıncılık İstanbul, 2014. 

 

Makaleler:

Enerji Direktiflerinde Ayrışma, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 2008, s. 11, 34.

Avrupa Birliği Enerji Şebekelerine Giriş Düzenlemesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2008, s. 3, 34.

Adwords Reklam Sistemi, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 2009, s. 33, 54.  

Google Kitap Arama Servisi ve Telif Hakları, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 6 Sa. 24, s. 821, 837.

TTK m.208 Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlığın Ortaklıktan Çıkarılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2, s. 1, 19.

Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımında Pay Sahiplerinin Hakları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,Mayıs-Haziran Sa. 106, 2013.

Acentenin Denkleştirme Hakkı ve Alman Hukukundaki Yeni Gelişmeler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 

 

Bildiriler:

Çevrimiçi İzinsiz Kitap Yayıncılığı, Bilişim Hukuku Paneli, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 07.05.2010.

Google Kitap Arama Servisi Örneği ve Telif Hakları, Elektronik Yayıncılık Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 02.06.2010.

Anonim Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken – Sempozyum – 10-12.05.2012.