Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 34
E-Posta : k.demir@tau.edu.tr

Adı Soyadı                  : Koray Demir

Unvanı                         : Doktor Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu       : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Hukuk

Ankara Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Ticaret Hukuku

Bern Üniversitesi

2003

Doktora

Özel Hukuk

Zürih Üniversitesi

2008

 

  Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 01.12.2010

Doçentlik Tarihi                       : ----------

Profesörlük Tarihi                   : ----------

  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1. Yüksek Lisans Tezleri

2. Doktora Tezleri

      Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hölzer Simon/Demir Koray, Mehr Preis- und Qualitaetswettbewerb, in: Deutsches Aerzteblatt, Jg. 102, Heft 21, 27. Mai 2005, S. A 1504.

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Demir Koray, Yeni TTK’da Acente, I. Türkiye Azerbaycan Hukuk Sempozyumu, 1-2 Temmuz 2011, İstanbul.

Demir Koray, Limited Şirketlerde Genel Kurul Müdürlere Talimat Verebilir mi? I. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11Mart 2018, Mardin.

4. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Demir Koray, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi, İstanbul 2017.

5. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Demir Koray, Wettbewerbsverbote-Kartellrechtliche Beurteilung, Zürich 2008.

6. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Demir Koray, Zur Einführung: Das schweizerische Kartellrecht - Entstehungsgeschichte, Ziele und ein Überblick über die materiellrechtlichen Bestimmungen des geltenden Kartellgesetzes, Rekabet Bülteni 2005, Sayı 13, S. 48-68.  

Demir Koray, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Alman Hukuku İzleri, Hukuk Köprüsü Sayı 1, İstanbul 2012, s. 207-221.

Demir Koray, Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, İÜHF Mecmuası, Cilt LXXI, Sayı 2, İstanbul 2013, s. 103-121.

Demir Koray, Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Tahvil Benzeri Borçlanma Araçları Kavramı, BATİDER 2015, C. XXXI, S. 3, s. 59-74.

Demir Koray, Rekabet Hukuku ile Kişilik Hakları Bağlantısı: Legal Hukuk Dergisi, Nisan 2016, Cilt 14, Sayı 160, s. 1839-1861.

 

Demir Koray, Uygulanabilirlik Şartları Bakımından Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri, BATİDER Mart 2017, Cilt XXXIII, Sayı 1, s. 107-133.

Demir Koray, Kooptasyon Uygulamasında Yeni Bir Perspektif Mümkün mü?(TTK m. 363/1’de Öngörüldüğü Haliyle Kooptasyon), İÜHF Mecmuası, Cilt 75, Sayı 1, s. 315-334.

7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

8. Diğer yayınlar

 

Demir Koray, Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen nach schweizerischem und europäischem Recht, Bern 2003 (Yüksek Lisans Tezi)

Demir Koray/Schlauri Simon/Reto Heizmann, Repetitorium im schweizerischen Kartellrecht, Zürich   2004/2005/2008. (http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/obas/oa-heizmann/lexnet.html)

Demir Koray/Schlauri Simon, Repetitorium im schweizerischen Kartellrecht für Studierende des Handels- und Wirtschaftsrechts, Zürich 2007 (http://simon.schlauri.name/Lexnet/LexnetLightLernhinweise.pdf)

Demir Koray/Reto Heizmann, Repetitorium im schweizerischen Lauterkeitsrecht, Zürich 2008. (http://www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/obas/oa-heizmann/lexnet.html)

   Projeler

 

      İdari Görevler

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği

İhale Komisyonu Üyeliği

Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu

Alumni Organisation der Universität Zürich

Alman Hukuku Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

Hukuk Köprüsü Dergisi Sorumlu Müdürü

TÜBİTAK 1513 Projesi Fikri Mülkiyet Komisyonu Üyeliği.

    Ödüller

 

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Ticari İşletme Hukuku

Sermaye Değişiklikleri

2

 

3

1

 

0

20

 

3

İlkbahar

Şirketler Hukuku

3

1

23

2017-2018

Güz

Kıymetli Evrak

2

0

18

İlkbahar

Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması

3

0

3

 

  1. Ticari İşletme Hukuku
  2. Şirketler Hukuku
  3. Şirketler Topluluğu Hukuku
  4. Fikri ve Sınai Haklar
  5. Rekabet Hukuku

 

Demir Koray, Vertikale Wettbewerbsbeschraenkungen nach schweizerischem und europaeischem Recht, Bern 2003.

Hölzer Simon/Demir Koray, Mehr Preis- und Qualitaetswettbewerb, in: Deutsches Aerzteblatt, Jg. 102, Heft 21, 27.Mai 2005, S. A 1504.

Demir Koray, Zur Einführung: Das schweizerische Kartellrecht-Entstehungsgeschichte, Ziele und ein Überblick über die materiellrechtlichen Bestimmungen des geltenden Kartellgesetzes, in: Rekabet Bülteni, Jg. 2005, Nr. 13, S. 48-68.

Demir Koray/Schlauri Simon, Repetitorium im schweizerischen Kartellrecht für Studierende des Handels- und Wirtschaftsrechts, Zürich 2007.

Demir Koray/Schlauri Simon/Reto Heizmann, Repetitorium im schweizerischen Kartellrecht, Zürich 2008.

Demir Koray/Reto Heizmann, Repetitorium im schweizerischen Lauterkeitsrecht, Zürich 2008.

Demir Koray, Wettbewerbsverbote-Kartellrechtliche Beurteilung, Univ., Diss., EIZ-Reihe 91, Schulthess Verlag, Zürich 2008 (ISBN/ISSN: 978-3 7255-5725-7)

Demir Koray, Yeni TTK’da Acente (Der Handelsvertreter nach dem neuen türkischen HGB), I. Türkiye Azerbaycan Hukuk Sempozyumu, 1-2 Temmuz 2011, Istanbul.

Demir Koray, Einfluss des deutschen Rechts im neuen HGB der Türkei, in: Rechtsbrücke Nr. 1, Zeitschrift des Forschungszentrums für deutsches Recht an der Özyegin Universität, İstanbul 2012, s. 207-221.

Demir Koray, Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, İÜHF Mecmuası, Cilt LXXI, Sayı 2, İstanbul 2013, s. 103-121.

Demir Koray, Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Tahvil Benzeri Borçlanma Araçları Kavramı, Batider, Cilt 31, Sayı 3, Eylül 2015, s. 59-74.

Demir Koray, Rekabet Hukuku ile Kişilik Hakları Bağlantısı, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 14, Sayı 160, Yıl 2016, s. 1839-1861.

Demir Koray, Uygulanabilirlik Şartları Bakımından Esas Sermayenin Artırılması Yöntemleri, Batider, Cilt 33, Sayı 1, Mart 2017, s. 107-133.

Demir Koray, Kooptasyon Uygulamasında Yeni Bir Perspektif Mümkün mü?, İÜHFM, Cilt 75, Sayı 1, Yıl 2017, s. 315-334.

Demir Koray, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi, Beta Yayınları, İstanbul 2017.

Demir Koray, Limited Şirketlerde Genel Kurul Müdürlere Talimat Verebilir mi? I. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin, Kongre Özet Kitabı, s. 242-244 (ISBN: 978-605-9885-61-4)