Mühendislik
Telefon : 0216 333 31 16
E-Posta : gokcen@tau.edu.tr

EĞİTİM DURUMU

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans

Makine Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi

1999

Doktora

Makine Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi

2008

 

AKADEMİK GÖREVLER

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Yrd. Doçent

Makine Mühendisliği

Doğuş Üniversitesi

2016

Yrd. Doçent

Makine Mühendisliği

Türk Alman Üniversitesi

2017

 

 

 • Sonlu Elemanlar Analizi
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Hesaplamalı Kimya
 • Sayısal Analiz

 

Uluslararası Yayınlar

 • Olcay, A. B., Malazi, M. T. Okbaz, A., Heperkan, H., Firat, E., Ozbolat, V. Gokcen, M. G., Sahin, B. "Experimental and Numerical Investigation of a Longfin Inshore Squid’s Flow Characteristics," Journal of Applied Fluid Mechanics, vol 10, No1, Jan 2017, pp. 21-30, doi: 10.18869/acadpub.jafm.73.238.26166
 • Yılmaz Emre,GÖKÇEN MEHMET GÖKHAN,Demirural Alparslan,BAYKARA TARIK (2017). Characterization of the Damage Mechanism of Composites against low Velocity Ballistic Impact Using Computed Tomography (CT) Techniques. Research Development in Material Science, 1(5),1-5.

 

Ulusal Yayınlar

 • M. G. Gökçen, A. B. Olcay, Bir Kalamarın 3-Boyutlu Sonlu Elemanlar Modelinin Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Oluşturulması, Suleyman Demirel University, Journal of Engineering Sciences and Design, 2(3),SI: BioMechanics, 181-184, 2014, ISSN: 1308-6693
 • M. Tabatabaei, A. B. Olcay, G. Gökçen, A. Okbaz, H. A. Heperkan, Investigation of Hydrodynamic Drag in a Swimming Squid, Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design, 2(3),SI:BioMechanics, 287-291, 2014, ISSN: 1308-6693
 • M. Tabatabaei, A. B. Olcay, G. Gökçen, A. Okbaz, H. A. Heperkan, Understanding Flow Characteristics of Swimming Squid Using 2D Axisymmetric Numerical Model, Suleyman Demirel University, Journal of Engineering Sciences and Design 2(3),SI:BioMechanics2014, 293-297, 2014, ISSN: 1308-6693

 

Uluslararası Konferanslar

 • Olcay, A. B., Malazi, M. T., Gokcen, M. G. and Heperkan, H. “Drag force and jet propulsion
 • investigation of a swimming squid,” Experimental Fluid Mechanics Conference, Cesky Krumlov,Czech Republic, 2014. https://doi.org/10.1051/epjconf/20159202092
 • Gökçen, M.G., Kalenderoğlu V, Finite Element Analysis of Plasticity-induced Fatigue Crack Closure, in 5th International Conference on High Performance Structures and Materials, HPSM 2010, 26 – 28 July 2010, Tallinn, Estonia, Published in High Performance Structures and Materials V, Ed. P. De Wilde, C.A. Brebbia, WIT Transactions on The Built Environment , Vol 112, pp.557-569, 2010, WIT Press.

 

Ulusal Konferanslar

 • Gökçen, M.G., Olcay, A.B.,Bir Kalamarın 3-Boyutlu Sonlu Elemanlar Modelinin Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Oluşturulması, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitersi, Isparta, 17.10.2014, s103-104.
 • Tabatabaei, M., Olcay, A.B., Gökçen, M.G., Heperkan H.A., Investigation of Hydrodynamic Drag in a Swimming Squid, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitersi, Isparta, 17.10.2014, s159-160
 • Tabatabaei, M., Olcay, A.B., Gökçen, M.G., Heperkan H.A., Understanding Flow Characteristics of Swimming Squid Using 2D Axisymmetic Numerical Model,
 • Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitersi, Isparta,17.10.2014, s161-162
 • Gökçen, M. G., Olcay, A. B., and Adıgüzel, Ö., "Gerçek Diş Kök Kanalı İçinde İrigasyon Sıvısının Akışının Sayısal Analizi," BİYOMUT 2012, 17. Biyomedikal Mühendisleri Toplantısı, 16-17 Ekim, 2012, İstanbul, Türkiye.
 • Gökçen, M. G., Kalendeoğlu, V., "Kenarda Çatlaklı Burulma (ECT) Numunesinin Boyutlarının Mod III Delaminasyon Davranışına Etkisi", I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2011, İzmir, Türkiye, s 619-626.
 • Olcay, A. B., Gökçen, M. G., and Adıgüzel, Ö., “Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal “ Bulletin of TIPTEKNO11 and BİYOMUT 2011, 16. Biyomedical Toplantısı, 13-16 Ekim, 2011, Antalya, Türkiye, s303-306.
 • Gökçen, M. G., Olcay, A. B., and Adıgüzel, Ö., “Diş Kök Kanal Tedavisinde İrigasyon Sıvısının Akışının Sayısal Analizi,” Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Ekim, 2011, İstanbul, Türkiye, s139-142.

 

Projeler

 • 3B Yazıcılarda Farklı Baskı Parametrelerinin Mukavemete Etkisinin Araştırılması, Doğuş Üniversitesi,BAP, 28.6.2016-28.6.2018, Araştırmacı.
 • Diş Kanal Tedavisin İrigasyon Sıvısının Akışının Sayısal Analizi, Doğuş Üniversitesi, BAP, 26.5.2011-26.5.2013, Yürütücü.
 • Kalamardan Yüzme Öğrenen Mekanik Balıklar, Tübitak 3501, 01.05.2012-01.05.2014 Araştırmacı
 • Akıllı Malzemeler: Mülti-Sektörel Araştırma & Yenilikçilik ve Uygulama Platformu, ISTKA, Araştımacı, 1.9.2015-31.8.2016