Telefon : 0216 333 34 33
E-Posta : cekin@tau.edu.tr

Mesut Serdar Çekin, 1983 yılında Çorlu’da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara’da, lise eğitimini ise Almanya’da tamamladı.

2003-2008 seneleri arasında Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2008 yılında birinci Hukuk Devlet Sınavı’nı başarıyla tamamladı. 2009 yılında Tübingen Üniversite’sinde Prof. Dr. Walter Paefgen nezdinde doktora eğitimine başladı. Bu sırada Tübingen Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde iki senelik hukuk stajı yaptı ve 2011 yılında ikinci Hukuk Devlet Sınavı’nı başarıyla geçti.

2012 yılında Tübingen Üniversitesi’nde yaptığı savunmadan sonra “Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach § 67 AktG” başlıklı doktora tezi ile doktora eğitimini tamamladı.

İkinci Hukuk Devlet Sınavı’nı takiben Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. K. Kühl’ün kürsüsünde asistanlık ve uluslararası hukuk bürolarında şirketler hukuku, borçlar hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri ve sinai haklar alanlarında avukatlık yaptı.

2012 yılının Eylül ayında Türk Alman Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı ve halen burada görevine devam etmektedir.

 

2017

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’unBig Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2, s. 629
 • Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk MetodolojisineEtkisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 2016, Sayı 2, s. 645

2016

 • 6098 Sayılı TBK md. 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu (Doçentlik Takdim Tezi), İstanbul 2016
 • Borçlar Hukuku Perspektifinden Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmelerde Tahkim Koşulunun Üçüncü Şahsa Etkileri, (Prof. Dr. Halil AKKANAT ile birlikte), Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt I, İstanbul 2016
 • Denkleştirme Bedeli (Portföy Tazminati) Önceden Ödenebilir Mi? (Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte), Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2016

2012

 • Offenlegungs- und Mitteilungspflichten nach § 67 AktG

– Peter Lang Verlag, Europäische Hochschulschriften, Reihe II – Rechtswissenschaft, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien – Doktora Tezi

 • Strafbarkeitsrisiken beim IT-Outsourcing – Zum externen IT-Dienstleister als Gehilfen im Sinne des § 203 Abs. 3 S. 2 StGB, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 2012, S. 425

2011

 • Unternehmensberatung im Hinblick auf die Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, Pharmarecht 2011, S. 441
 • Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Hukukunda Şeffaflık İlkesi ve Kamunun Aydınlatılması, Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2011

SUNUMLAR

 • Fragen des Verbraucherschutzes, Türk Alman Hukukçular Birliği Güz Toplantısı, İstanbul, 14.-15.11.2014
 • Impacts of the "Turkish (Draft) Code for the Protection of Personal Data" on Big Data from the Civil Law Perspective, Türk İsviçre Hukuk Günleri (Turkish - Swiss Law Conference), Big Data and Privacy, Lausanne & Fribourg, 28.-29.04.2016