Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 44
E-Posta : m.kaplan@tau.edu.tr

UNVANI

·         Araştırma Görevlisi/Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

 

EĞİTİM

·         İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans  Şubat ’16

·         İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eylül ’11 - Temmuz ’15

 

SERTİFAKALAR & SEMPOZYUMLAR

·         6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Paneli, İKÜ Hukuk Fakültesi Fikri Haklar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017.
 

·         “29 Ocak 2001 tarihli Alman Federal Mahkemesi’nin Adi Ortaklığa Hak ve Taraf Ehliyeti Tanıyan Kararının İncelenmesi”, Güncel Medeni Hukuk Sorunları, İÜHF Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, 2017.

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

·         İngilizce: C1

·         Almanca: B1

Medenî Usûl Hukuku

İcra-İflâs Hukuku

Fikrî Mülkiyet Hukuku

YAYINLAR

·         Kaplan, M. B./Türel, E.: “Yapısal Yatkınlıkta Nedenselliğin Kurulması ve Riskin Paylaşılması”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, d. Başak Baysal, İstanbul 2016, s. 199-228.
 

·         Hekim, A./Kaplan, M. B.: “Cezalandırıcı Tazminat ve Medeni Ceza Kavramlarının Karşılaştırılması”, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, ed. Başak Baysal, İstanbul 2017, s. 165-188.