İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 16
E-Posta : klein@tau.edu.tr

Ad/Soyad

Müge Klein (kızlık soyadı Gömleksiz)

Doğum Yeri/Tarihi

05.07.1973 / İstanbul

İletişim Bilgileri

Acarkent, 14.sok. B120, Beykoz - Istanbul

Tel:        +90 216 4852337

Mobil:   +90 533 7623737

e-Mail:  klein@tau.edu.tr

Medeni Hali

Evli  (2 Çocuk)

Yabancı Diller

Almanca (çok iyi), İngilizce (çok iyi), Fransızca (orta)

 

Doçentlik

23.11.2015

ÜAK Yönetim Bilişim Sistemleri Bilim Alanı

                  

Doktora

Aralık 2002           

Karlsruhe Teknik Üniversitesi,

İktisadi Bilimler Fakültesi,

İktisadi Bilimler Doktora Diploması (Dr.rer.pol.)

Not: pekiyi

Doktora Tezi  „Eğitim Yazılım Mühendisliği – yeniden kullanılabilen,

hipermedyal eğitim içeriklerinin hazırlanması için bir işleyiş modeli“

                 

Lisans/Yüksek Lisans

1992 – 1996    

Viyana Teknik Üniversitesi

İşletme Enformatiği Bölümü

Ocak 1997

Lisans + Yüksek Lisans Diploması (Mag.rer.soc.oec.)

Not: iyi

Yüksek Lisans Tezi „Türkiye’deki Sigorta Pazarları“

 

Okul Eğitimi

1979 – 1984   

Özel Işık Lisesi İlkokulu, İstanbul

1984 – 1992   

Özel Sankt Georg Avusturya Kız Lisesi, İstanbul

                

Ödül

Haziran  1992     

Avusturya Akademik Değişim Hizmeti ÖAAD’den okul birincisine

verilen üniversite eğitim bursu 


Akademik Özgeçmiş

1997 – 1998

Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi, Almanca İşletme Enformatiği Bölümü

1998 – 2002  

Araştırma Görevlisi, Karlsruhe Teknik Üniversitesi, İktisadi Bilimler

Fakültesi, Uygulamalı Enformatik Enstitüsü,

2003 - 2004

Öğretim Görevlisi, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi, Almanca İşletme Bölümü

2010 – 2011

Öğretim Görevlisi, Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi, Almanca İşletme Enformatiği Bölümü

2004 – 2013 

Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi, Almanca İşletme Enformatiği Bölümü

2013 – 2014

Yardımcı Doçent,  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Almanca İşletme Enformatiği Bölümü

2014 – 

Yardımcı Doçent,  Türk-Alman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi,  İşletme Bölümü

                                 

Verdiği Dersler

“Uzaktan Eğitim”, Karlsruhe Teknik Üniversitesi

2000

“ Ağ Üzerinden Eğitim ve Öğretim ”, Karlsruhe Teknik Üniversitesi

2001

“ XML: Sorgulama ve Transformasyon Dilleri ”, Karlsruhe Teknik Üniversitesi

2002

“ Multimedyal Eğitim Modülleri ”, Karlsruhe Teknik Üniversitesi

2001

“ İnteraktif Alıştırma ve Sınav Modülleri ”, Karlsruhe Teknik Üniversitesi

2002

“ Yazılım Projeleri Yönetimi ”, Yeditepe Üniversitesi

2003

“ Yazılım Geliştirme”, Yeditepe Üniversitesi

2010

“ Veri Analizi ”, Yeditepe Üniversitesi

2011

“ Yazılım Geliştirmeye Giriş ”, Marmara Üniversitesi

2004 - 2014

“ Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme ”, Marmara Üniversitesi

2004 - 2014

“ Dijital Medya – Teknoloji ve Uygulamaları ”, Marmara Üniversitesi

2014

“ Süreç Modelleme ”, Marmara Üniversitesi

2014

“ İşletmeye  Giriş ”, Türk-Alman Üniversitesi

2014 - 2015

“ Örgütsel Davranış ”, Türk-Alman Üniversitesi

2015

“ Proje Yönetimi ”, Türk-Alman Üniversitesi

2015 - 2016

“ İşletme Almancası 2 ”, Türk-Alman Üniversitesi

2016

“ Enterprise 2.0 ”, Türk-Alman Üniversitesi

2016

          

İdari Görevler

Marmara Üniversitesi, Almanca İşletme Enformatiği Bölümü,    

Yazılım Geliştirme Anabilim Dalı Başkanı             

09/2013 - 03/2014

TAÜ, İİBF Fakülte Kurul Üyeliği   

05/2014 - 01/2015

TAÜ, İİBF Erasmus Fakülte Koordinatörü   

05/2014 - 11/2015

TAÜ, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı

11/2014 - 

TAÜ, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurul Üyeliği

06/2014 - 

TAÜ, Kültürlerarası Yönetim Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı

06/2015 -

TAÜ, İİBF Fakülte Kurul Üyeliği 

08/2016 - 

 

Araştırma Projeleri

1998 – 1999          

“Standart Yazılım Migrasyonu” projesi , Robert Bosch GmbH, Karlsruhe

1999 – 2002 

„ViKar – Karlsruhe Virtüel Yüksek Okullar Birliği“ projesi

2016 – 2017

„Enterprise 2.0 – Örnek Olay İncelemesi“ BAP projesi

2016 – 2017

„Enterprise 2.0 – Sosyal Yazılım Sistemlerinn Kurumsal Kullanımı“ BAP projesi

 

                               

 

Dijital İşletme, Yazılım Projeleri Yönetimi, İş Süreç Yönetimi,Yazılım Mühendisliği, Yazılım Modelleme, Elektronik Eğitim ve Öğretim, Sosyal Yazılım Sistemleri, Mobil Pazarlama, Kare Kodlar, Enterprise 2.0

 

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale

 • Müge Klein, Wolffried Stucky: Ein Vorgehensmodell zur Erstellung virtueller Bildungsinhalte. WIRTSCHAFTSINFORMATIK 43 (2001) 1, S.35-45.
 • Müge Klein: Enterprise 2.0 – Sosyal Yazılım Sistemlerinin Kurumsal Kullanımı. Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Soyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Cilt 10, Sayı 40 (19), 2013, 163-172.      
 • Müge Klein: Contribution of QR-Codes to the Marketing Mix - a Case Study, Management 4.3A (2014): 1-11.
 • Müge Klein: Mobil Pazarlama – Sınıflandırma Önerisi ve Pazarlama Karması Üzerine Etkileri, Journal of Marketing, Management and Logistic – (2014), JMML V.1, ISS.3.      
 • Müge Klein: Modern Yönetim Bilişim Sistem Yazılımlarının Modelleme Gereksinimleri, INFORMA Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 1 (1), Haziran 2014, leges, İstanbul      
 • Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Müge Klein, Ahmet Mete Çilingirtürk: Impacts of QR codes on buying decision process of Turkish consumers. International Journal of Technology Marketing 10.3 (2015): 287-311.
 • Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Müge Klein: Türk Tüketicisinin QR Kod Kullanımı Üzerine Keşfedici Bir Çalışma.  The Journal of Academic Social Science, Number 19 (2015): 40-55.

Uzmanlık alanında uluslararası kitap

 • Müge Klein: Courseware Engineering – ein Vorgehensmodell zur Erstellung von wiederverwendbaren, hypermedialen Kursen. Berlin, dissertation.de – Verlag im Internet GmbH, 2003.

Uzmanlık alanında uluslararası kitapta bölüm

 • Müge Klein, Daniel Sommer, Wolffried Stucky: WeBCEIS – A scenario for integrating the web-based education into the classical education, in: Integrating Web-Based and Classical Education, A. K. Aggarwal (Ed.), Idea Group, 2003.              
 • Müge Klein: Softwaregestützte Effizienzsteigerung und Erhöhung der Prozessqualitat im Call Center, in: Optimierung von Geschäftsprozessen, H. Akpınar, R. Öztürk (Eds.), 2010.        
 • Müge Klein: Social Software Engineering – Modelle und Modellierung, in: Wirtschaftsinformatik Transfer Forum 2011, H. Akpınar, U. Schäfermeier, V. Wiemann (Eds.), 2011.      
 • Müge Klein, Ela Sibel Bayrak Meydanoglu: Commercial Utilization of Mobile RFID, in Radio Frequency Identification from System to Applications,  M. B. I. Reaz (Ed.), InTech, Croatia, 2013 pp 245 – 265.   

Uzmanlık alanında ulusal kitapta bölüm

 • Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Müge Klein: Nesnelerin İnterneti ve Pazarlama, in Smart Technology & Smart Manamgement, V. Tecim, Ç. Tarhan, C. Aydın (Ed.), Havelsan, İzmir, 2016 pp12 – 19.

Uluslararası kongre tam metin bildiri

 • Müge Klein, Wolffried Stucky: Wissensmodellierung zur flexiblen Kurserstellung. Tagungsband der GI/OCG-Jahrestagung (2) 2001, Wien, 25. - 28. September, 2001.
 • Müge Klein: FRANCO – Flexible Reuse and Adaptive Navgiation of COurseware. WebNet 2001, Orlando, Florida, USA, Oct. 23-27, 2001.
 • Müge Klein, Daniel Sommer, Wolffried Stucky: Learning Virtual Collaboration in Telesminars. Networked Learning NL2002, Berlin, Germany, May 1-4, 2002.
 • Müge Klein, Wolffried Stucky: Erstellung von hypermedialen Kursen - ein Vorgehensmodell. Multi-Konferenz Wirtschaftsinformatik 2002, E-Learning, 9. - 11. September, Nürnberg,  2002.
 • Müge Klein, Daniel Sommer, Wolffried Stucky: Blended Learning in der Hochschule. Tagungsband der GI-Jahrestagung (2002), Dortmund, 1. - 3. Oktober 2002.
 • Müge Klein: Mobil Pazarlamada Kare Kodların Kullanımı, Ulusal İşletme Kongresi, Antalya, 2014
 • Müge Klein: Günümüz Yönetim Bilişim Sistemlerinin Modellenmesine Gereksinimler, YBS Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Ekim 2014   
 • Müge Klein, Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu: Kurumsal Sosyal MEdya Kullanımı: Bir Vaka Analizi, 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İzmir Ekim 2016

Hakemsiz uluslararası dergilerde yayınlanmış makale

 • Jörg Desel, Müge Klein, Wolffried Stucky: Virtuelle Kurse durch Wiederverwendung didaktischer Lehrmodule. Bericht No. 395, Institut AIFB, Univ. Karlsruhe, Oktober 1999.

Yüksek Lisans Tezi

 • Müge Klein: Versicherungsmärkte in der Türkei. Diplomarbeit, Technische Universität Wien, Oktober 1992.

Uluslararası kongre / sempozyum vb. toplantı davetli konuşmacı

 • Müge Klein, Daniel Sommer: Leben im Evernet. 8. AIK-Symposium „Evernet – das Netz der Zukunft“, Karlsruhe, 18. Oktober 2001