Mühendislik Fakütesi
Telefon : 0216 333 31 30
E-Posta : onhon@tau.edu.tr

Görüşme Saatleri:

Perşembe 14.00- 15.00

Sinyal işleme, görüntü ve video işleme, sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntüleme.

 

Dergi Makaleleri:
 
[1] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, “A sparsity-driven approach for joint SAR imaging and phase
error correction,” IEEE Transactions on Image Processing, 2012.
 
Konferans Bildirileri :
 
[1] M. Çetin, N. Ö. Önhon ve S. Samadi, “Handling Phase in Sparse Reconstructions for SAR:
Imaging, Autofocusing, and Moving Targets,” European Conference on Synthetic Aperture
Radar, Nuremberg, Almanya, Nisan 2012.
 
[2] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, “Sparsity-driven image formation and space-variant focusing
for SAR,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Brüksel, Belçika, Eylül
2011.
 
[3] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, “SAR moving target imaging in a sparsity-driven framework,”
SPIE Optics+Photonics, Wavelets and Sparsity XIV, San Diego, Kaliforniya, ABD, Ağustos 2011
(davetli bildiri).
 
[4] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, “Joint sparsity-driven inversion and model error correction for
radar imaging,” IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
(ICASSP), Dallas, Teksas, ABD, 2010.
 
[5] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, “A nonquadratic regularization based technique for joint SAR
imaging and model error correction,” Proc. SPIE, Algorithms for Synthetic Aperture Radar
Imagery XVI, Orlando, Florida, ABD, 2009.
 
Ulusal Konferans Bildirileri:
 
[1] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, "SAR Görüntü Oluşturma ve Uzam Değişir Odaklama için
Seyreklik Güdümlü Bir Yaklaşım (A Sparsity-driven Approach for SAR Image Formation and
Space-variant Focusing)," IEEE Conference on Signal Processing, Communications, and their
Applications, Antalya, Türkiye, Nisan 2011 (Türkçe).
 
[2] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, "Seyreklik Güdümlü Odaklanmış SAR Görüntü Oluşturma
(Sparsity-driven Focused SAR Image Formation)," IEEE Conference on Signal Processing,
Communications, and their Applications, Diyarbakır, Türkiye, Nisan 2010 (Türkçe).
 
[3] N. Ö. Önhon ve M. Çetin, "Faz Hatalı SAR Verileri için Karesel Olmayan Düzenlileştirmeye
Dayalı Bir Görüntü Oluşturma Tekniği (A Nonquadratic Regularization Based Image
Reconstruction Technique for SAR Data with Phase Errors)," IEEE Conference on Signal
Processing, Communications, and their Applications, Antalya, Türkiye, Nisan 2009 (Türkçe).
 
[4] N. Ö. Önhon ve M. Pazarcı, “Süpürmeli Sahne Değişimlerinin Kestirimi”, ELECO 2006 ,
Bursa, Türkiye, 2006 (Türkçe).