Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 46
E-Posta : malbelegi@tau.edu.tr

Eğitim Durumu                 

Doktora, 2012-…, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezli Kamu Hukuku Doktora Programı

Yüksek Lisans, 2009-2012 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezli Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, (Tez Konusu: Türk Ceza Hukuku ve Kabahatler Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu)

Üniversite, 2006-2009, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (Yan Dal)

Üniversite, 2004-2008, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü

Dil Yeterliliği                   İngilizce B-2/C-1 (ILEC)

                                        Almanca B-2 (TESTDAF 4)

                                        Fransızca B-1 (Institut Français)

İş Deneyimi:                   Avukat (2008-2012)

                                        Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı (2012-2014)

                                        Araştırma Görevlisi, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı (2012-)

 

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Alman İdare Hukuku, İdarenin Sözleşmeleri, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Personel Hukuku, Kabahatler Hukuku. 

Çev. Arş. Gör. Nida MALBELEĞİ-Çev. Arş.Gör. Burçak BAL YALÇIN, " İdarenin Temel Hak ve Özgürlüklere Aykırı Özel Hukuk İşlemlerinde Ortaya Çıkan Hata Sonucu Sözleşmenin Hükümsüzlüğü" ,Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiSayı: 165-166, Mayıs-Haziran 2018, s. 335-349. (Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, "Vertragsnichtigkeit als Fehlerfolge bei grundrechts- und grundfreiheitenwidriem privatrechtsförmigem Verwaltungshandeln", Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 21, 2016, s. 1535 vd. eserinin çevirisidir.)

İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 10 Üzerine Akademik Poster (Arş. Gör. Ahmet Çağrı Yıldız ile birlikte, İdare Hukuku Buluşmaları IV, Sinop, 19-20 Mayıs 2017)

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi-Usul (Kentsel Dönüşüm Hukuku, Ed. Doç. Dr. Melikşah YASİN / Yrd. Doç. Dr. Cenk ŞAHİN, İstanbul, On İki Levha Yayınları, Yenilenmiş 2. Bası, 2015, s. 341-387 .)

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi-Usul (Kentsel Dönüşüm Hukuku, Ed. Doç. Dr. Melikşah YASİN / Yrd. Doç. Dr. Cenk ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:2013/1, s. 205-229.)

5237 sayılı TCK’deki Çocuk Düşürtme Suçunun Karşılaştırmalı Hukuk Mevzuatları ve Mahkeme Kararları Işığında İncelenmesi (Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku II. kitap, İstanbul Barosu Yayınları, Genel Yayın Sıra No:178, 2010/20)

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç (İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:84, Sayı: 5, Yıl: 2010)