Hukuk Fakültesi
Telefon : 0216 333 34 46
E-Posta : malbelegi@tau.edu.tr

Eğitim                                                                                

Doktora, 2012-…, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezli Kamu Hukuku Doktora Programı

Yüksek Lisans, 2009-2012 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezli Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, (Tez Konusu: Türk Ceza Hukuku ve Kabahatler Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu)

Üniversite, 2006-2009, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (Yan Dal)

Üniversite, 2004-2008, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü

 

Akademik Görevler

  • Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı (2012-2014)
  • Araştırma Görevlisi, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı (2012-)

 

Yabancı Diller

  • İngilizce (C1)-Hukuk İngilizcesi (B2-ILEC Sertifikası, Mayıs 2009)
  • Almanca (20 Nisan 2016, TestDaf Leseverstehen 4, Hörverstehen 4, Schriftlicher Ausdruck 4, Mündlicher Ausdruck 3).
  • Fransızca (B1-Institut Français Sertifikası,Haziran 2007)

 

 

  • Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi-Usul (Kentsel Dönüşüm Hukuku, Ed. Doç. Dr. Melikşah YASİN / Yrd. Doç. Dr. Cenk ŞAHİN, İstanbul, On İki Levha Yayınları, Yenilenmiş 2. Bası, 2015, s. 341-387 .)

  • Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İdari Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi-Usul (Kentsel Dönüşüm Hukuku, Ed. Doç. Dr. Melikşah YASİN / Yrd. Doç. Dr. Cenk ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi S.S.ONAR İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No:2013/1, s. 205-229.)
  • 5237 sayılı TCK’deki Çocuk Düşürtme Suçunun Karşılaştırmalı Hukuk Mevzuatları ve Mahkeme Kararları Işığında İncelenmesi (Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku II. kitap, İstanbul Barosu Yayınları, Genel Yayın Sıra No:178, 2010/20)
  • Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç (İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:84, Sayı: 5, Yıl: 2010)