Mühendislik Fakütesi
Telefon : 0216 333 31 29
E-Posta : kulak@tau.edu.tr

Görüşme Saatleri:

Perşembe 16:00 - 17:00

EĞİTİM

2004-2009 Endüstri Mühendisliği Doktorası (İngilizce), Marmara Üniversitesi, İstanbul (TR)

         Tez Adı: "Heuristic Approaches for the Printed Circuit Board Manufacturing Problem"

2001-2003 İşletme Yüksek Lisansı (İngilizce), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul (TR)

         Tez Adı: "Financial Statement Analysis - A case study on Eczacıbaşı Pharmaceuticals"

1989-1994 Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa (TR)

         Tez Adı: "Elektromagnetik Alanların İki Boyutlu Nümerik Analizi"

 

İŞ TECRÜBESİ

2014-devam Yardımcı Doçent, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul (TR)

2009-2014 Yardımcı Doçent, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ (TR)

         Mühendislik Fakültesi

         Endüstri Mühendisliği Bölümü

         Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

2007-2008 Misafir Araştırmacı, Berlin Teknik Üniversitesi, Berlin (DE)

         Üretim Yönetimi Bölümü

2006-2007 Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul (TR)

         Mühendislik Fakültesi

2001-2002 EUREKA-2007 PACK Projesinde Araştırmacı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul (TR)

         Mühendislik Fakültesi, Computer Vision and Pattern Analysis Laboratory

1999-2001 SAP Projesi Şefi, Uzel Makine Sanayi, İstanbul (TR)

1997-1999 SAP Projesi Uzmanı, Vestel Elektronik, İstanbul (TR)

1996-1997 GSM Teknolojileri Eğitmeni, Turkcell İletişim Hizmetleri, İstanbul (TR)

 

DİĞER GÖREVLER

2011-devam Patent Vekili              

         Türk Patent Enstitüsü nezdinde Patent Vekili

2010-2012 Kurucu Koordinatör

         Patent ve Lisans Destek Birimi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ (TR)

2010-2013 Başkan

         Mühendislik Staj Komisyonu, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ (TR)

2010-2014 Kurucu Akademik Üye

         Endüstri Mühendisliği Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ (TR)

 

DESTEKLENEN ARAŞTIRMALARI ve ÖDÜLLER

 • Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) araştırma bursu, Prof. Dr. Hans-Otto Guenther davetiyle, Berlin Teknik Üniversitesi Üretim Yönetimi anabilim dalı, optimizasyon ve üretim otomasyonu alanında doktora tez çalışması için, 2007-2008  
 • Türkiye Bilimsel veaTeknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yurt dışı doktora araştırma bursu, Prof. Dr. Hans-Otto Guenther davetiyle, Berlin Teknik Üniversitesi Üretim Yönetimi anabilim dalı, optimizasyon ve üretim otomasyonu alanında doktora tez çalışması için, 2008-2009
 • Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından desteklenen araştırma projesi, “A model country-level innovation performance tracking platform: A comparative study for the data availability and reliability of possible innovation indicators in Turkey and in Europe”, bir Türk araştırmacının EPO’dan aldığı ilk destek, 2006
 • Yeditepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programından en yüksek not ortalaması ile mezuniyet nedeniyle üstün başarı ödülü, 2003

 

DERS VERME TECRÜBESİ

Yüksek Lisans Dersleri:

      Eniyileme Teknikleri, Sezgisel Yöntemler, Yapay Görme ve Örüntü Tanıma

Lisans Dersleri:

      Modelleme ve Optimizasyona Giriş, Yapay Görme ve Örüntü Tanımaya Giriş, Mühendisler için

     Teknoloji Lisanslama, Üretim ve Hizmetler  Analizi, Olasılık ve Rassal Değişkenler, Sayısal Analiz,       Bilgisayar Programlama

Yurtdışı Ders Verme Tecrübesi:

     “Cutting and Packing Problems”, EUIT INDUSTRIAL (Escuela Universitaria de Ingenieria

     Técnica Industrial), Universidad Politécnica de Madrid, İspanya, Erasmus Teaching Staff Mobility,        12-16 Mart, 2012

 

KONFERANS VE EĞİTİMLER

 •  “9th ESICUP Meeting”,  düzenleyen EURO Special Interest Group on Cutting and Packing, Tenerife, 21-23 Mart, 2012
 •  “Train the Trainer Workshop: Lecturing with the Patent Teaching Kit”, düzenleyen Avrupa Patent Ofisi, Münih, 20 Eylül, 2011
 • “Writing Patent Claims Workshop”, düzenleyen Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi, İstanbul, 12 Temmuz, 2011
 • “Patent Cases and Referees Workshop, düzenleyen Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi, İstanbul, 13 Temmuz, 2011
 • “International Conference on Managing Intellectual Property in Universities”, düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi, İstanbul, 14-15 Nisan, 2011
 • Patentability Requirements of the Turkish and European law”düzenleyen İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu,  İstanbul, 15 Mart, 2011
 • Image Processing with Matlab”düzenleyen Figes A.Ş., Bursa, 23-24 Aralık, 2010 
 • 30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, YAEM 2010, Sabanci Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran – 2 Temmuz, 2010
 • “AB Topluluk Programları ve Diğer Fon Kaynaklarına Proje Hazırlama Eğitimi (PCM)”, Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Tekirdağ, 24-26 Mayıs, 2010
 • “ERC 2009 Turkey Conference: The First European Research Council Grant Laureates and Referees Sharing Their Experiences”, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 13 Mart, 2009
 • “International Operations Research Conference of the German Operations Research Society (GOR)”, Saarbruecken, 4-7 Eylül, 2007
 • “Programming with C# & Introduction to C# Programming with Microsoft.NET”İstanbul Teknik Üniversitesi, Microsoft|IT Academy Program, Mart, 2007
 • “Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) Sistemleri-SIMATIC (S7), düzenleyen FESTO, İstanbul, 15-18 Nisan,  2002

 

ÜYELİKLER

 • ESICUP (EURO Special Interest Group on Cutting and Packing)
 • EIPTN  (European Intellectual Property Teachers' Network)
 • EUROPT (The Continuous Optimization Working Group of EURO)
 • IAENG (International Association of Engineers)

Optimizasyon, Üretim Otomasyonu, Üretim Sistemleri, Patent Yönetimi, Teknoloji Yönetimi

OPTİMİZASYON ve ÜRETİM OTOMASYONU ALANINDA YAYINLAR

 • “An irregular 2D object placement and cutting system implementation for furniture industry”, O. Kulak ve E. Kulak, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, s.139-140, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, 20-22 Haziran, 2012
 • “Topla-ve-yerleştir tipi baskı devre kartı montaj makineleri için bir kümeleme algoritması”, O. Kulak, S. Bulkan ve H. O. Guenther, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, s.68, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 22-24 Haziran, 2009
 • “Scheduling Component Placement Operations for Collect-and-Place Type PCB Assembly Machines”, O. Kulak, S. Bulkan ve H. O. Guenther, International Conference Operations Research Proceedings, Springer-Verlag, part 4, s.129-134, University of Augsburg, Augsburg,  3-5 Eylül, 2008
 • “An Enumeration-ILP Based Approach to the Carpet Assignment Problem”, M. C. Demir, O. Kulak, Proceedings of the 35th International Conference on Computers & Industrial Engineering, s.501-506, İstanbul, 19-22 Haziran, 2005

 

PATENT YÖNETİMİ ALANINDA YAYINLAR

 • “An institutionalization and teaching model for invention management at Namik Kemal University”, O. Kulak, 2nd International Conference on Managing Intellectual Property in Universities, s.87-92, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 16-18 Mart, 2012.                     
 • “Teaching Patenting and Licensing for Science and Engineering Students at Turkish Universities, O. Kulak, Report of the Fifth EIPTN Annual Workshop, s.70-71, Prague, 27-28 Haziran, 2011.
 • “Üniversiteler için Buluş Yönetim Ofisi Modeli", O. Kulak, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, s.117-127, Sakarya Üniversitesi, Sakarya,  5-7 Temmuz, 2011
 • “Üniversiteler için Buluş Yönetim Ofisi Modeli”, O. Kulak, Araştırma Raporu No: NKUPATENT_ResRpNo1_PubDate29112010 _Pg40, Namık Kemal Üniversitesi Patent ve Lisans Destek Birimi, 29 Kasım, 2010
 • “Mühendislik Eğitiminde Buluş Yönetimi Formasyonu”, O. Kulak ve E. Kulak, 3.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, s.282-289, Çankaya Üniversitesi, Ankara,  29-30 Nisan, 2010
 •  "Turkey's Patent Market Position in Europe", E. Kulak ve O. Kulak, Proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering & Technology,    s.967-987, İstanbul, 8-13 Temmuz, 2006
 • “Türkiye'nin Uluslararası Patent Pazarındaki Konumu ve Yüksek Teknoloji Performansı”, E. Kulak ve O. Kulak, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Konferansı, s.45, Koç Üniversitesi, İstanbul, 4-6 Temmuz, 2005