Telefon : 0216 333 34 31
E-Posta : atladi@tau.edu.tr

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) – (2012- ....)

 

DOKTORA ÖĞRENİMİ : Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2007-2011)  /  ALMANYA

Tez Konusu : Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht – Rechtsvergleichende Untersuchung der Rechtslage im deutschen und türkischen Recht  (Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu – Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Alman ve Türk Hukukundaki Durumun İncelenmesi)

Danışman : Prof. Dr. Nikolaus BOSCH –  Mezuniyet Notu: magna cum laude

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ  Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2005-2007) / ALMANYA

Tez Konusu : Sterbehilfe im türkischen und deutschen Strafrecht  (Türk ve Alman Ceza Hukukunda Ötanazi)

Danışman : Prof. Dr. Gerhard DANNECEKER –  Mezuniyet Notu: summa cum laude

 

LİSANS ÖĞRENİMİ :  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999-2003)     

 

 

 

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Çevre Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku Sistemlerinde Resepsiyon Süreçleri, Temel Hak ve Hürriyetlerin Ceza Hukukundaki Yeri ve Önemi

Çeviri, İnternet Çağında Ulusal Hukuk Sistemlerinin Uygulama Alanı, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-13- Internet Hukuku (Edt. Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), (Prof. Dr. Brian Valerius’un makalesinin çevirisi), 2013/Mayıs

Kongre Tebliği, Rechtlicher Schutz der Telekommunikationsfreiheit durch die Beweisverbote im türkischen türkischen Strafprozessrecht, Passau Üniversitesi/Almanya Uluslararası Disiplinlerarası Mediya ve Özel Hayat Sempozyumu, 2013/Şubat

Çeviri, Cezalandırılabilir Kürtaj ile “Kürtaja Zorlama” Arasında Kalan Kadın, 2. Uluslararası Suç ve Ceza Fil Festivali –Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık, Tebliğler, C. I (Dr. Liane Wörner’in tebliğinin çevirisi), 2012/Eylül

Monografi, Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht, Peter Lang Yayınevi, 2011

Sunum, Kritische Betrachtung des türkischen Umweltschutzstrafrechts im Lichte der Regelungen der Europäischen Union, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht - Freiburg im Breisgau, 2009/Aralık

Çeviri, Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın veya Şüphelinin Beden Muayenesine Ilişkin Tedbir Bakımından Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk Dergisi,  2009/Temmuz ( Dr. Andreas Mosbacher’in JuS 2/2009 dergisinde yayınlanmış çalışmasının çevirisi)

Makale, Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanigin veya Süphelinin Beden Muayenesine Iliskin Tedbir Bakimindan Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk Dergisi, 2009/Temmuz

Poster Sunumu“The limitation of the right of dying according to the turkish criminal law in the field of refusing a medical intervention”, 2. international Patientssafetycongress, 2008/Mayıs Antalya

Makale, Tedaviyi Ret Hakkinin Sinirlari Acisindan Ölme Hakkı, Güncel Hukuk Dergisi, 2008/Şubat

Kongre Tebliği, Türk Ceza Hukuku ve Aktif Ötanazi, I. Uluslararasi Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Kongre Kitabı (Nobel Yayınevi) pp. 417-432, 2007

Makale, Bir BGH Kararinin Anatomisi, Güncel Hukuk Dergisi, 2007/Kasım

Makale, Toplumsal Hukuk Bilinci ve Medya, Güncel Hukuk Dergisi, 2005/Mayıs