Telefon : 0216 333 34 31
E-Posta : atladi@tau.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ                  : Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) – (2012- ....)

 

     Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı (Misafir) Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) – (2013- ....)

 

DOKTORA ÖĞRENİMİ              :  Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2007-2011)  /  ALMANYA

 

Tez Konusu                  :  Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht – Rechtsvergleichende Untersuchung der Rechtslage im deutschen und türkischen Recht  (Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu – Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Alman ve Türk Hukukundaki Durumun İncelenmesi)

 

Danışman                     : Prof. Dr. Nikolaus BOSCH –  Mezuniyet Notu: magna cum laude

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ   :  Bayreuth Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesi (2005-2007) / ALMANYA

 

Tez Konusu:  Sterbehilfe im türkischen und deutschen Strafrecht  (Türk ve Alman Ceza Hukukunda Ötanazi)

 

Danışman                     : Prof. Dr. Gerhard DANNECEKER –  Mezuniyet Notu: summa cum laude

 

 

LİSANS ÖĞRENİMİ                  :  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999-2003)    

AKADEMİK BURS VE BAŞARILAR

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Bursu (1416 Sayılı Kanun Çerçevesinde), 2004-2011

 

Uluslararası Hasta Hakları Kongresi Katılım Bursu, Mayıs 2008

 

Max-Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü / Freiburg im Breisgau Araştırma Bursu, Temmuz-Eylül 2010

 

Deutsche Forschungsgemeinschaft-Passau Üniversitesi Kongre Katılım Bursu, Şubat 2013

 

III. Türk-Alman Su Günleri Toplantısı Bilimsel Koordinatörü, Eylül 2013

 

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Çevre Hukuku I ve II

 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı: Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler I ve II

 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-II

                        Kriminoloji

 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I

                        Kriminoloji

 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Okulu/Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Ceza Muhakemesi Hukuku-I ve II

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-II

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Karşılaştırmalı Çevre Ceza Hukuku (Yüksek Lisans Dersi)

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı (Yaz Okulu/Dönemi): Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Kriminoloji

 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz-Bahar Dönemi): Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                        Ceza Hukuku Genel Hükümler-I ve II

Ceza Hukuku Özel Hükümler-I ve II

                        Ceza Muhakemesi Hukuku-I ve II

 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz Dönemi) Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde görevlendirmeye dayalı olarak)

                        Ceza Hukuku Özel Hükümler-I

                        Ceza İnfaz Hukuku

                        Basın Hukuku

                        Alman Hukuk Terminolojisi

                        Modern Tıbbi Uygulamalar ve Ceza Hukuku (Doktora Dersi)

 

2015-… İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Eğitmenliği

 

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Çevre Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Bilişim Suçları, Ceza Hukukunda Resepsiyon Süreçleri, Temel Hak ve Özgürlüklerin Ceza Hukukunda Korunması, Alternatif Cezalandırma Yöntemleri

 

BİLİMSEL FAALİYETLER

Monografik Çalışmalar :

1. Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht (=Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu), Peter Lang Yayınevi, 2011

Makaleler                        :

1. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın veya Şüphelinin Beden  Muayenesine İlişkin Tedbir Bakımından Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk  Dergisi, 2009/Temmuz

                                  

 2. Tedaviyi Ret Hakkının Sınırları Açısından Ölme Hakkı, Güncel Hukuk  Dergisi, 2008/Şubat

3.  Bir BGH Kararının Anatomisi, Güncel Hukuk Dergisi, 2007/Kasım

4. Türk Ceza Hukuku ve Aktif Ötanazi, I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Kongre Kitabı (Nobel Yayınevi) pp. 417-432, 2007

5. Toplumsal Hukuk Bilinci ve Medya, Güncel Hukuk Dergisi, 2005/Mayıs

Kongre Tebliğleri                :

1. Türk Hukuku Bakımından Sünnet Uygulamasının Değerlendirilmesi, Kişinin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Bakımından Tıbbi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 8.3.2016

2. Reformbedarf des türkischen Umweltschutzstrafrechts, Krakow  Üniversitesi Uluslararası - Disiplinlerarası Ceza Hukuku Kongresi, 2015/Eylül,                    in: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosphie, Poznan-Polonya, 2015, pp. 301-318)

3. Wichtige Entscheidungen über Organtransplantation und Organhandel im türkischen Recht, V. Türk-Polonya  Karşılaştırmalı Hukuk Günleri, Bialystok-Polonya, 26.10.2015

4. Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı Bağlamında Yüz Kapama Yasağı: İç   Güvenlik Paketi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Yapılan Değişiklikler, Türk-Polonya III. Hukuk Günleri, 2015/Mayıs

5. Türk Ceza Kanununda Suların Kirletilmesi Suçları, IFAT Eurasia Uluslarası Toplantısı, Ankara 2015

6. Reform des türkischen Sexualstrafrechts, Türk-Alman Hukukçular Birliği  Sonbahar Sempozyumu: Aktuelle Entwicklungen im Türkischen Recht, 15.11.2014.

7. Environmental Criminal Law& Urban Policy&Sustainable Development  (=Çevre Ceza Hukuku&Kentsel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma), Bayreuth  Üniversitesi/Almanya, Uluslararası Sürdürülebilir Şehircilik Ekonomisi ve Kültürü Kongresi, 2013/Ekim

8. Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu, III. Türk- Alman Su Günleri, İzmir, 2013/Eylül

9. Willensfaehigkeit des Gefangenen (=Kapatılanın İrade Hürriyeti), Viadrina Üniversitesi-Frankfurt (Oder) / Poznan Üniversitesi – Almanya / Polonya, Uluslararası-Disiplinlerarası Ceza Hukuku Kongresi, 2013/Ağustos, in: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosphie, Poznan, 2014, pp. 421-440)

10. Rechtlicher Schutz der Telekommunikationsfreiheit durch die Beweisverbote im türkischen türkischen Strafprozessrecht (=Ceza Muhakemesi Hukuku Delil Yasakları Aracılığıyla İletişim Hürriyetinin Hukuki Korunması), Passau Üniversitesi/Almanya Uluslararası Disiplinlerarası Medya ve Özel Hayat Sempozyumu, Passau/Almanya, 2013/Şubat

11. Kritische Betrachtung des türkischen Umweltschutzstrafrechts im Lichte  der Regelungen der Europäischen Union (Avrupa Birliği Düzenlemeleri Işığında Türk Çevre Ceza Hukukunun Eleştirel Açıdan İncelenmesi), Max-Planck- Institut für ausländisches und internationales Strafrecht - Freiburg im Breisgau, 2009/Aralık

12. Türk Ceza Hukuku ve Aktif Ötanazi, I. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2007

Çeviriler ve Diğer Faaliyetler   :

1. Federal Polis Teşkilatı Mensuplarının Ücretsiz Tıbbi Bakım Hizmetlerini Almasına Dair Yasal Düzenlemelerin Anayasaya Aykırılığı Meselesi  (“Verfassungswidrigkeit der Heilfürsorgevorschriften für Bundespolizei),  Alman Federal Yüksek İdare Mahkemesi Kararının Çevirisi, Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi 2014-S. 6, syf. 219-231.

2. Terörist Şiddet Eylemleri Öncesi Alanda Tehlike Suçları Oluşturulmasının Yasal Zemini ve Sınırları, (Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich SİEBER’in / Max Planck Uluslararası ve Yabancılar Hukuku Enstitüsü Direktörü makalesinin çevirisi),  (Yayınlanmak üzere teslim edildi)

3. Prof. Dr. Bernd Heinrich’in Strafrecht Allgemeiner Teil I (=Ceza Hukuku Genel Hükümler C. I) isimli eserinin Türkçeye çevrilmesinde yaklaşık 80 sayfalık kısmın çevirisi

4. Prof. Dr. Bernd Heinrich’in Strafrecht Allgemeiner Teil II (=Ceza Hukuku      Genel Hükümler C. II) isimli eserinin Türkçeye çevrilmesinde yaklaşık 40 sayfalık kısmın çevirisi

5. İnternet Çağında Ulusal Hukuk Sistemlerinin Uygulama Alanı,  Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi-13- Internet Hukuku (Edt. Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver), (Prof. Dr. Brian Valerius’un makalesinin çevirisi), 2013/Mayıs

 6. Cezalandırılabilir Kürtaj ile “Kürtaja Zorlama” Arasında Kalan Kadın, 2.  Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali –Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık,Tebliğler, C. I (Dr. Liane Wörner’in tebliğinin çevirisi), 2012/Eylül

 7. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın veya Şüphelinin Beden Muayenesine Ilişkin Tedbir Bakımından Karar Alma Yetkisi, Güncel Hukuk Dergisi,  2009/Temmuz ( Dr. Andreas Mosbacher’in JuS 2/2009 dergisinde yayınlanmış çalışmasının çevirisi)

  8. The limitation of the right of dying according to the turkish criminal law in the field of refusing a medical intervention, 2. international Patientssafetycongress, 2008/Mayıs Antalya (Poster Sunumu)