İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 32
E-Posta : altinbas@tau.edu.tr

Doğum Tarihi: 

25. 09. 1990

Doğum Yeri:   

Meram

Kişisel E-posta:  

altinbas@tau.edu.tr


Mevcut Konum

Türk Alman Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Araştırma Görevlisi

Akademik Eğitim & İlerleme

Derece & Unvan

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Düzeyi

Kamu Yönetimi

Gazi Üniversitesi

2008-2012

Yüksek Lisans (1)

Kamu Yönetimi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2013-2015

Yüksek Lisans (2)

Avrupa Birliği

İstanbul Üniversitesi

2015- (halen)

Doktora

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İstanbul Üniversitesi

2015- (halen)

 

Akademik Konumlar & Görevlendirmeler

 

Unvanı & Pozisyonu

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Türk-Alman Üniversitesi

2014 - (halen)

Arş. Gör.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2013-2014

 

Siyasi Partiler

Türk Siyasal Hayatı

Toplumsal Cinsiyet

Kimlik-Kadın Kimliği

Diplomasi-Kamu Diplomasisi

Demokrasi

A. Ulusal & Uluslararası Konferans Yayınları

A1. Altınbaş, S. (2014)  “Küreselleşmenin Demokrasiye Etkisi: Post-demokrasi Üzerine Bir Değerlendirme” Quo Vadıs: Sosyal Bilimler – Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, 15-17 October, Yerelden Küresele: Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar, s.49-58.

A2. Altınbaş, S. (2016) “Reflections on Woman’s Identity during & after 2011-2015 General Elections”, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Rome, Italy – September 1-4, Abstract Book, pp. 192. Link: http://iassr2.org/rs/11_ab.pdf

A3. Altınbaş, S. (2016) “Kadınlara Yönelik Sosyal Politikaların Kalkınma Planlarındaki Yeri” ,  I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 286-295. (2016) Link: http://atif.sobiad.com/sobiadfiles/asos2016_bildiri_kitabi_final.pdf

A4. Altınbaş, S. (2017)  “Siyasi Parti Tipolojileri ve Demokrasi İlişkisi (The Relation Between Social Party Typology And Democracy)”  4th International Student Congress, Manisa Celal Bayar University, 24-25th April, pp. 128-137 Link: http://genclerle360.cbu.edu.tr/file/4.Kongre%20Tam%20Metin%20Kitabi.pdf

 

B. Yazılan Uluslararası ve Ulusal Kitaplar (Monografik Eserler)  & Kitaplarda Bölümler

B1. Taş, İ. E. & Altınbaş, S. “Büyükşehir Belediyelerine İlişkin Yeni Düzenlemenin Yerelleşmeye Etkileri, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, s.579-585, Ed. Prof. Dr. Yakup Bulut, İstanbul (2013), pp.579-585.