İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 31
E-Posta : batukturan@tau.edu.tr

Doğum Tarihi: 15.03.1985

Doğum Yeri: İstanbul

 

 
Akademik Eğitim & İlerleme
 
Derece & Unvan  Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Düzeyi(1) Ekonomi- İşletme İstanbul Bilgi Üniversitesi 2008
Lisans Düzeyi(2) Ekonomi- İşletme
London School of Economics and Political Science
2008
Yüksek Lisans
İşletme (Örgütsel Davranış)
Marmara Üniversitesi 2011
Doktora
İşletme (Yönetim ve Organizasyon)
Boğaziçi Üniversitesi
2017

 

Tezler

Batuk Turan, S. “The Dispositional and Contextual Determinants and Outcomes of Self-Leadership”, Boğaziçi Üniversitesi, 2017. [Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayat KABASAKAL]

  Batuk, S., “The Relationships Between Structural Empowerment, Work Engagement, Self-Rated Performance and the Moderating Effect of    Preferred Level of Empowerment”, Marmara Universitesi, 2011. [Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülay TURGUT]
 

Akademik Konumlar & Görevlendirmeler

Unvanı & Pozisyonu Görev Yeri Yıl
Arş. Gör.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü
Türk Alman Üniversitesi
2014–
Arş. Gör.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi
2011-2013
 
 
 
Kazandığı Burslar, Ödüller & Takdirnameler
 
1. 2011- TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu
2. 2008- 2011 TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu
3. 2004- 2008 İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisans Eğitim Bursu
 
 
Bildiği Diller
 
1. Türkçe (Anadil)
2. İngilizce (İleri)
3. Almanca (Orta)

 

Örgütsel Davranış, Yönetim Teorileri, Kurumsallaşma, Liderlik 

A. Uluslararası Kitap Bölümü
 
A1. “The Effect of Career Planning on Work Engagement and the Mediator Role of Perceived Organizational Support” in: Research in Business, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Günther Löschnigg and Rasim Yilmaz (Ed.), Peter Lang, 2016. ISBN: 9783631696538
 
 
B.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
 
B1. Sevgin BATUK TURAN (2013). “The Effects of Ethics on Institutionalization in Coordinated and Liberal Market Economies: Social Legitimacy versus Flexibility”, Macrotheme Review, Vol.2, Issue 1.
 
 
C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 
 
C1. Sevgin BATUK TURAN, “Drivers of Isomorphism: Environmental Uncertainty and Asymmetric Information”, The MacroTrends Conference on Business and Social Science: Nice 2016, June 20-21, 2016, France.
 
C2. Sevgin BATUK TURAN, “The Effect of Career Planning on Work Engagement and the Mediator Role of Perceived Organizational Support”, VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, June 11-13, 2015, Bucharest, Romania.
 
C3. Sevgin BATUK TURAN, “The Effects of Knowledge Transfer Capacity and Transaction Costs on Network Organizations”, Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University International Congress on Social Sciences, 15-17 Kasım, 2014, Çoruh Üniversitesi.
 
C4. Yonca GÜROL, Sevgin BATUK TURAN, “Organizational Strategies to Create a Knowledge‐Sharing Culture: The Problem of Information Asymmetry”, Eighth Knowledge Globalization Conference Enabling Global Transitions through Innovation, 8-9 Mayıs, 2013, Boğaziçi Üniversitesi.
 
C5. Pınar BÜYÜKBALCI, Yasemin BAL, Esin ERTEMSİR, Sevgin BATUK TURAN, “Leading Diversified Workforce to Improve Organizational Network Effectiveness”, International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership 2012 (ICCLS 2012), 20-22 Aralık, 2012, Hacettepe Üniversitesi.
 
 
D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 
 
D1. Yonca GÜROL, Esin ERTEMSİR, Sevgin BATUK TURAN, “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, 5. Aile İşletmeleri Kongresi, 13-14 Nisan, 2012, İstanbul Kültür Üniversitesi.