İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 31
E-Posta : batukturan@tau.edu.tr

Akademik Eğitim & İlerleme

 

Derece & Unvan

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Düzeyi (1)

Ekonomi- İşletme Üstün Başarı Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi

2008

Lisans Düzeyi (2)

Ekonomi- İşletme

London School of Economics and Political Science

2008

Yüksek Lisans

İşletme

(Örgütsel Davranış)

Marmara Üniversitesi

2011

Doktora

İşletme

(Yönetim ve Organizasyon)

Boğaziçi Üniversitesi

2017

 

 

Tezler

 

Batuk Turan, S. “The Dispositional and Contextual Determinants and Outcomes of Self-Leadership”, Boğaziçi Üniversitesi, 2017. [Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hayat KABASAKAL]

 

Batuk, S.. “The Relationships Between Structural Empowerment, Work Engagement, Self-Rated Performance and the Moderating Effect of Preferred Level of Empowerment”, Marmara Üniversitesi, 2011. [Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tülay TURGUT]

 

Akademik Konumlar & Görevlendirmeler

 

Unvanı & Pozisyonu

Görev Yeri

Yıl

Dr. Öğr. Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü

Türk Alman Üniversitesi

2018-

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü

Türk Alman Üniversitesi

    2014–2018

Arş. Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi

2011-2013

 

 

Verdiği Dersler

 

Örgütsel Davranış

Pazar Araştırması

Marka Yönetimi

Uluslar arası Yönetim

Personel Yönetimi

İşletme Semineri

 

 

İdari Görevler

 

İİBF Fakülte Erasmus Koordinatörü               05.2018-

 

İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı                 03.2018-

 

Kazandığı Burslar, Ödüller & Takdirnameler

 

1.

2011- 2018

TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

 

2.

 

2008- 2011

 

TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu            

 

3.

 

2004- 2008

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisans Eğitim Bursu

 

Örgütsel Davranış, Yönetim Teorileri, Kurumsallaşma, Liderlik 

A. Uluslararası Kitap Bölümü

 

A1. Batuk Turan, S. (2016). “The Effect of Career Planning on Work Engagement and the Mediator Role of Perceived Organizational Support” in: Research on Business, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Günther Löschnigg and Rasim Yilmaz (Ed.), Peter Lang. ISBN: 9783631696538

 

B.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

B1. Batuk Turan, S. (2018). “Yapısal Güçlendirme: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. Journal of Yasar University, 13(49), 101-111.

 

B2. Batuk Turan, S. (2013). “The Effects of Ethics on Institutionalization in Coordinated and Liberal Market Economies: Social Legitimacy versus Flexibility”, Macrotheme Review, Vol.2, Issue 1.

 

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

C1. Ozcelik, H., Metin, B., Kabasakal, H., Baker, N., Batuk-Turan, S., & Cebi, M. (2018). “Why Loneliness Might Beget More Loneliness for Employees: An Empirical Analysis”, 78th Annual Meeting of the Academy of Management, August 10-14, 2018, Chicago, USA.

 

C2. Batuk Turan, S., “Organizational Trauma and Consequences: Deterioration of Work Engagement through Perceptions of Uncertainty”, 8th Academic International Conference on Business, Marketing and Management (AICBMM 2018), July 16-18, 2018, Boston, USA.

 

C3. Batuk Turan, S., “Structural Empowerment and Its Effect on Job Outcomes”, International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), June 27-28, 2018, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi.

 

 

C4. Batuk Turan, S.,, “Drivers of Isomorphism: Environmental Uncertainty and Asymmetric Information”, The MacroTrends Conference on Business and Social Science: Nice 2016, June 20-21, 2016, France.

 

C5. Batuk Turan, S., “The Effect of Career Planning on Work Engagement and the Mediator Role of Perceived Organizational Support”, VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, June 11-13, 2015, Bucharest, Romania.

 

C6. Batuk Turan, S., “The Effects of Knowledge Transfer Capacity and Transaction Costs on Network Organizations”, Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University International Congress on Social Sciences, 15-17 Kasım, 2014, Çoruh Üniversitesi.

 

C7. Gürol, Y. & Batuk Turan, S., “Organizational Strategies to Create a Knowledge‐Sharing Culture: The Problem of Information Asymmetry”, Eighth Knowledge Globalization Conference Enabling Global Transitions through Innovation, 8-9 Mayıs, 2013, Boğaziçi Üniversitesi.

 

C8. Büyükbalcı, P., Bal, Y., Ertemsir, E. & Batuk Turan, S., “Leading Diversified Workforce to Improve Organizational Network Effectiveness”, International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership 2012 (ICCLS 2012), 20-22 Aralık, 2012, Hacettepe Üniversitesi.

 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

D1. Gürol Y., Ertemsir E. & Batuk Turan, S., “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, 5. Aile İşletmeleri Kongresi, 13-14 Nisan, 2012, İstanbul Kültür Üniversitesi.