Telefon : 0216 333 34 32
E-Posta : candan@tau.edu.tr

Milletlerarası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Birliği Hukukunun Spor Hukukuna Etkileri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Avrupa Birliğinde ve Uluslararası Düzeyde Korunması.

 

 
Yayınlar
1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
      1. “Verreisen ohne Visum: Neue Entwicklung im Visumsrecht türkischer Staatsbürger im Lichte der Rechtsprechung des EuGH”, Juridikum-Zeitschrift für Kritik- Recht-Gesellschaft, Einzelheft- 4/2008. (Suzan Topal Gökçeli ile birlikte)
3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
     1. “Das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger nach dem Gemeinschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Aktiven und Passive Wahlrechts bei den Kommunalwahlen”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Güz/2002, Cilt:2, Sayı 3, s. 65-83.
     2. “Stillhalteklausel bezüglich der Niederlassungs-und Dienstleistungsfreiheit aus dem Ankara-Abkommen und art.41/I des Zusatzprotokolls im Hinblick auf die neuen Rechtsprechungen des EuGH”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Bahar/2008, Cilt:7, Sayı 2, s. 31-46.
     3. “Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Önlemler Kavramının Yorumlanmasına İlişkin Öğretide Geliştirilen Yaklaşımlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2009, Sayı 2, s.7-20.
 
6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7. Diğer yayınlar
     1. “Avrupa Birliğinde Bölgesel Politika”, Avrupa Birliği Politikaları içinde,(Editör: Çağrı Erhan-Deniz Senemoğlu), İmaj Yayınevi, 2007, s. 137-155.
     2. “ATAD’IN Son Kararları Işığında Ortaklık İlişkisinde Yerleşme Hakkı ve Serbest Dolaşım”, Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler içinde, (Editör: Belgin Akçay - Sevilay Kahraman - Sanem Baykal), Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 349-361.
     3. “Malların Serbest Dolaşımı”, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar içinde, (Editör: Belgin Akçay- Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik), Seçkin Yayıncılık, 2010, s. 13-75.
     4. “Avrupa Birliğinde Bölgesel Politika”, Avrupa Birliği Politikaları içinde, (Editör: Çağrı Erhan-Deniz Senemoğlu), Güncelleştirilmiş 2. Baskı, İmaj Yayınevi, 2011, s. 33- 64.
     5. “Avrupa Birliği’nde Esnek Bütünleşme Modelleri ve “Güçlendirilmiş İşbirliği” Kavramı”, Avrupa Birliği Temel Konular içinde, (Editör: Çağrı Erhan-Burça Kızılırmak-Deniz Senemoğlu), İmaj Yayınevi, 2011, s. 307- 329.
     6. ATAD’ın “The Queen & Secretary for the Home Department/Manjit Kaur” Kararına İlişkin Değerlendirme”, Ataum Bülteni, Güz 2002, s. 
     7. “Avrupa Birliği 2003 Yılı İzleme ve İlerleme Raporlarında Türkiye Dışındaki Aday Ülkelerin Durumu”, (Ortak yazar), Ataum Araştırma Metni, Aralık 2003.
    8. “Abatay ve Şahin Kararı Üzerine Değerlendirme”, Ataum Bülteni, Bahar 2005, s. 5-9.
    9. “AB Yargı Düzeninde Önkarar Karar Davası ve Önemi”, Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan içinde, Yetkin Yayınevi, Şubat 2012.
   10. “Bakanlar Konseyi”, Avrupa Birliği – Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar içinde (Editör: Belgin Akçay – İlke Göçmen), Seçkin Yayıncılık, 2012.