Telefon : 0216 333 34 32
E-Posta : candan@tau.edu.tr

Adı Soyadı: Tolga CANDAN

Unvanı: Yrd. Doç.

Öğrenim Durumu: Doktora

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1996

Y. Lisans

Avrupa Birliği Hukuku

Würzburg Julius-Maximillian Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2001

Doktora

Avrupa Birliği Hukuku

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008

Doktora Sonrası Araştırma

Avrupa Birliği Hukuku

Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2012

 

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 06.07.2012

Doçentlik Tarihi   :             

Profesörlük Tarihi             :

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA)

İzmir Barosu

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Ödüller

TUBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Zürih, 2012.

Avrupa Birliği Komisyonu Jean Monnet Burs Programı, Würzburg, 2004-2005.

Sasakawa Genç Liderler Yurtiçi Araştırma Burs Programı, 2002-2004.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu, Almanya, 1998-2002.

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2010-2011

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

3

 

345

 

 

 

 

 

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milletlerarası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Birliği Hukukunun Spor Hukukuna Etkileri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Avrupa Birliğinde ve Uluslararası Düzeyde Korunması.

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Verreisen ohne Visum: Neue Entwicklung im Visumsrecht türkischer Staatsbürger im Lichte der Rechtsprechung des EuGH”, Juridikum-Zeitschrift für Kritik- Recht-Gesellschaft, Einzelheft- 4/2008. (Suzan Topal Gökçeli ile birlikte)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. “Das Kommunalwahlrecht für Unionsbürger nach dem Gemeinschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Aktiven und Passive Wahlrechts bei den Kommunalwahlen”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Güz/2002, Cilt:2, Sayı 3, s. 65-83.
 2. “Stillhalteklausel bezüglich der Niederlassungs-und Dienstleistungsfreiheit aus dem Ankara- Abkommen und art.41/I des Zusatzprotokolls im Hinblick auf die neuen Rechtsprechungen des EuGH”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Bahar/2008, Cilt:7, Sayı 2, s. 31-46.
 3. “Miktar Kısıtlamasına Eş Etkili Önlemler Kavramının Yorumlanmasına İlişkin Öğretide Geliştirilen Yaklaşımlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2009, Sayı 2, s.7-20.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Diğer yayınlar

 1. “Avrupa Birliğinde Bölgesel Politika”, Avrupa Birliği Politikaları içinde,(Editör: Çağrı Erhan-Deniz Senemoğlu), İmaj Yayınevi, 2007, s. 137-155.
 2. “ATAD’IN Son Kararları Işığında Ortaklık İlişkisinde Yerleşme Hakkı ve Serbest Dolaşım”, Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler içinde, (Editör: Belgin Akçay - Sevilay Kahraman - Sanem Baykal), Seçkin Yayıncılık, 2008, s. 349-361.
 3. “Malların Serbest Dolaşımı”, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar içinde, (Editör: Belgin Akçay- Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik), Seçkin Yayıncılık, 2010, s. 13-75.
 4. “Avrupa Birliğinde Bölgesel Politika”, Avrupa Birliği Politikaları içinde, (Editör: Çağrı Erhan-Deniz Senemoğlu), Güncelleştirilmiş 2. Baskı, İmaj Yayınevi, 2011, s. 33- 64.
 5. “Avrupa Birliği’nde Esnek Bütünleşme Modelleri ve “Güçlendirilmiş İşbirliği” Kavramı”, Avrupa Birliği Temel Konular içinde, (Editör: Çağrı Erhan-Burça Kızılırmak-Deniz Senemoğlu), İmaj Yayınevi, 2011, s. 307- 329.
 6. ATAD’ın “The Queen & Secretary for the Home Department/Manjit Kaur” Kararına İlişkin Değerlendirme”, Ataum Bülteni, Güz 2002, s. 8-9.
 7. “Avrupa Birliği 2003 Yılı İzleme ve İlerleme Raporlarında Türkiye Dışındaki Aday Ülkelerin Durumu”, (Ortak yazar), Ataum Araştırma Metni, Aralık 2003.
 8. “Abatay ve Şahin Kararı Üzerine Değerlendirme”, Ataum Bülteni, Bahar 2005, s. 5-9.
 9. “AB Yargı Düzeninde Önkarar Karar Davası ve Önemi”, Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan içinde, Yetkin Yayınevi, Şubat 2012.
 10. “Bakanlar Konseyi”, Avrupa Birliği – Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar içinde (Editör: Belgin Akçay – İlke Göçmen), Seçkin Yayıncılık, 2012.