İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon : 0216 333 32 34
E-Posta : uelfet@tau.edu.tr

Persönliche Daten

Ad / Soyad

Ülfet İşçi

E-mail

uelfet@tau.edu.tr

 

Eğitim Bilgileri

Temmuz 2016  

Mannheim Business School

''Quantitative Marketing  and  Consumer Analytics''  Kürsüsü  (Prof Dr.  Florian Stahl)

DAAD Araştırma Bursu 

2015-2016

Heidelberg Üniversitesi

DSH 

Ocak  2015   

Türk- Alman Üniversitesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Araştırma Görevlis

2009-2015

Kırklareli Üniversitesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Eylül 2011

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Sosyal Bilimler  Enstitüsü İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi

2009-2011

Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilimdalı
 
Yüksek lisans bitirme tezi:  Pazarlama İletişiminde Reklamın Marka
Konumlandırma Üzerine Etkisi ve Mobil İletişim Sektöründe Bir Uygulama
 

2004-2008

Dumlupınar Üniversitesi

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

(Fakülte ve bölüm ikincisi olarak)

1998-2002

Kadir Has Anadolu Lisesi / Istanbul

 

Staj

06-08/2007  

İgdaş Anadolu Bölge Müdürlüğü


Planlama Koordinasyon Bölümü 

 

Akademik ve İdari Görevler

Ekim 2010    
II. Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik ve Stratejileri
Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi;  Kırklareli.
 
Nisan 2011

Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F Genç Beyinler Ekonomi Paneli, Düzenleme   Kurulu   Üyesi, Kirklareli

Mayıs 2012
International Conference on European Debt Crisis, Kirklareli University Centre for European Studies, Düzenleme Kurulu Üyesi, Kırklareli
 
2012, 2013, 2014   

Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Öğrenci Danışmanlığı,   Kırklareli      

 

Yabancı Diller

İngilizce /  iyi

Almanca /   iyi (DSH- Heidelberg Üniveristesi)

 

Bilgisayar Bilgileri

Microsoft Office 

 

Eğitim ve Serifikalar

Mayıs 2014            Lusófona Üniversitesi, Lizbon / Portekiz

                            Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

 

2012                        IBM SPSS Statistics ile İstatistik Analizler Eğitimi 

2007                        MPM-12 Proje Yönetimi Eğitimi 

 

Tüketici Davranışı

Pazarlama İletişimi

Dijital Pazarlama

Marka- Markalama

Canbaz, Mustafa / General, C. Ahmet / İşçi, Ülfet: “Organic Farming Applications  during 1990-2010, Present and Future Perspective of Trakya Region”, II. Uluslararası Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik ve Stratejileri Sempozyumu, Kırklareli,2010