Projenin Tanıtımı:

Radyasyonun kullanıldığı her alanda radyasyona maruz kalan gerek insan ve gerekse malzemeler üzerinde, alınan radyasyon miktarı ile orantılı
olarak; insanda dokusal ya da yaşamsal, malzemelerde ise nitelik bozulması ya da işlevini tamamen yitirmesine yol açabilecek etkiler oluşabilir. Ancak radyasyon bilinçli, dikkatli ve standartlara uygun kullanıldığında hayatımızda birçok alana girmiş ve yeri başka bir yöntemle doldurulamaz iyileşmeler getirmiştir. Radyasyonun gereken miktarda verildiğini (ya da alındığını) doğru ve duyarlı bir şekilde ölçebilmek hayati önem taşır. Projenin amacı yeni teknolojiler kullanarak, piyasada mevcut olanlara kıyasla daha hassas ve daha yüksek çözünürlüklü, küçük değişiklikler ile farklı kullanım alanlarına adapte edilebilen, düşük maliyetli dozimetre prototipleri üretmek ve bunu gerçekleştirirken dedektörlerin simülasyonundan tasarımına, elektronik devrelerin tasarlanması ve inşa edilmesine, dedektörün kullanılır hale getirilmesine, laboratuvar radyasyon kaynakları ve işbirliği yapılan hastanelerde bulunan e-LINAC elektron ve gamma radyoterapi cihazlarında test edilmesine kadar tüm aşamaların gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

 

Projenin Amacı:

Yeni tekniklerin geliştirilmesiyle daha küçük, daha hızlı ve daha yüksek çözünürlüklü parçacık ve radyasyon dedektörleri üretmek mümkün
olmuştur. Projenin amacı, dünyadaki en ileri dedektör teknolojisini sağlık alanına uygulamak, klasik fotokatlandırıcıların yerine SiPM kullanarak radyasyon tedavisinde 1-IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy), 2-brakiterapi ve 3-dış alan ölçümlerinde kullanılacak üç farklı prototip üretmektir. Ayrıca daha genel olarak, sağlık fiziği ve deneysel parçacık fiziği alanında kullanılacak inovatif parçacık ve radyasyon dedektörlerinin Türkiye'de üretimi için gerekli bilgi ve deneyimlerin aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Projenin Yenilikçi Yönü:

Mevcut tıbbi sistemlerdeki radyasyon ölçümleri farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Projemizin yenilikçi yönü doz ölçümü için plastik sintilatör ve SiPM kullanması bu cihazların uygun elektronik veri edinme devreleriyle radyoterapiye adapte edilmesindedir. Halihazırda kullanılan cihazlarla performans karşılaştırması ilgili bölümde ve ekteki tabloda verilmiştir. Geliştireceğimiz prototipler gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü, taşınabilir, üç boyutlu doz profili verebilen, düşük güçle çalışabilen ve düşük/orta dozlarda da doğru cevap verebilen cihazlar olacaktır. Piyasadaki cihazlar arasında bu özellikleri birleştirebilen yoktur.

 


Bu sayfa 8-6-2016 11:28 tarihinde güncellendi.