TAÜ(TDU)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Instute for Social Science)

 Özel Hukuk Doktora Programı (Privatrecht Doctoratet Programme)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı (Veranstaltungsplan)

 

 

1.YIL(1.YEAR)

1.Yarı Yıl (1.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

TÜRKÇE SEÇMELİ DERSLER (TS)

  ÖHD101

  Milletlerarası Mal Satım Hukukunda Uygulamalar/Fälle des Internationalen Warenkaufrechts

3

0

8

  ÖHD103

  Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları/Aktuelle Fragen des Zivilprozessrechts

3

0

8

  ÖHD113

  Anonim Şirket Genel Kurulu/Generalversammlung der Gesellschaften

3

0

8

  ÖHD115

  Tehlike Sorumluluğu/Gefährdungshaftung

3

0

8

  ÖHD117

  Sermaye Değişiklikleri-Sermayenin Artırılması ve Azaltılması/Änderungen des Kapitals-  

  Kapitalerhöhung und –herabsetzung

 

3

 

0

 

8

ALMANCA SEÇMELİ DERSLER(AS)

  ÖHD105

  Alman ve Avrupa Şirketler Hukuku/Deutsches und Europäisches Gesellschaftsrecht

 

2

 

0

 

7

  ÖHD109

  Medeni Usul Hukukunda Hukuk Devletinin Gerekleri/Rechtsstaatliche Anforderungen im

  Zivilprozess

 

2

 

0

 

7

  ÖHD111

  Karşılaştırmalı Hukukun Anlamı ve Yöntemleri/Sinn und Methoden der Rechtsvergleichung

 

2

 

0

 

7

  ÖHD121

  Hukukta Bilimsel Araştırma Gerekleri /Yöntem Soruları/Anforderungen an (Rechts)  

  Wissenschaftliche Arbeiten/Methodenfragen (Yeni Ders)

 

2

 

  0

 

7

  ÖHD123

  Hukuki Konuşma Sanatı/Juristische Rhetorik (Yeni Ders)

 

2

 

  0

 

7

  ÖHD125

  Medeni Hukuk Yargılamasının Denetçisi Olarak Alman Federal Anayasa Mahkemesi/

  Das Bundesverfassungsgericht als Kontrolleur der Zivilgerichtsbarkeit (Yeni Ders)

 

2

 

  0

 

7

  ÖHD127

  Özel Hukukta Verilerin Korunması/Datenschutz im Privatrecht (Yeni Ders)

 

2

 

  0

 

7

  ÖHD129

   Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi (Yeni Ders)

 

2

 

  0

 

7

NOT: Öğrenci  Güz Yarıyılında 2 (iki) Türkçe (TS) ve 2 (iki) Almanca(AS) seçimlik ders seçmelidir.

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

 2.Yarı Yıl (2.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

ZORUNLU DERSLER (Z)

  ÖHD120

  Seminer

 0

 3

8

TÜRKÇE SEÇMELİ DERSLER

  ÖHD102

  Tıp Hukukunda Gelişmeler ve Sorumluluk

3

0

8

  ÖHD104

  Milletlerarası Medeni Usul Hukuku

3

0

8

  ÖHD106

  Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku

3

0

8

  ÖHD108

  Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması-Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği

3

0

8

  ÖHD110

  Uluslararası Yatırım Uyuşmazlığı Tahkimi/ICSID-Schiedsverfahren (Yeni Ders)

3

0

8

ALMANCA SEÇMELİ DERSLER

  ÖHD112

  Uluslararası Karşılaştırmalı Rekabet Hukuku/Wettbewerbsrecht im internationalen Vergleich

2

0

6

  ÖHD114

  Sorumluluk ve Sigorta Sistemleri/Haftungs- und Versicherungssysteme

2

0

6

  ÖHD116

  Avrupa ve Alman Geleneğinde Metod Bilimi/Europäische und deutsche Traditionen der

  Methodenlehre

 

2

 

0

 

6

  ÖHD118

  Almanca Tez Yazımı/Schreibens der Dissertation in deutscher Sprache

  3

  0

8

 ÖHD 122

  Başlangıç Hükümleri Ve Uygulamaları/(Einleitungsartikel und ihre Umsetzung) (Yeni Ders)

  2

  0

6

NOT: Öğrenci Bahar Yarıyılında 2(iki) Türkçe(TS) ve 1 (bir) Almanca(AS) seçimlik ders ile Seminer (Zorunlu) dersini seçmelidir.

 

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

 

 

 

 

 

 

2.YIL(2.YEAR)

3.Yarı Yıl (3.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

ÖHD201

Uzmanlık Alanı I/ Betreuungsseminar

 

 

6

ÖHD290

Tez/Masterarbeit

 

 

24

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

 4.Yarı Yıl (4.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

ÖHD202

Uzmanlık Alanı II/ Betreuungsseminar

 

 

6

ÖHD290

Tez/Masterarbeit

 

 

24

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

 

3.YIL(3.YEAR)                                     

5.Yarı Yıl (5.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

ÖHD301

Uzmanlık Alanı I/ Betreuungsseminar

 

 

6

ÖHD290

Tez/Masterarbeit

 

 

24

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

 6.Yarı Yıl( 6.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

ÖHD302

Uzmanlık Alanı II/ Betreuungsseminar

 

 

6

ÖHD290

Tez/Masterarbeit

 

 

24

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

 

4.YIL(4.YEAR)                                     

7.Yarı Yıl (7.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

ÖHD401

Uzmanlık Alanı I/ Betreuungsseminar

 

 

6

ÖHD290

Tez/Masterarbeit

 

 

24

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

 8.Yarı Yıl (8.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)

Dersin Kodu

(Code)

 

Dersin Adı (Course)

T

P

AKTS

(ECTS)

ÖHD402

Uzmanlık Alanı II/ Betreuungsseminar

 

 

6

ÖHD290

Tez/Masterarbeit

 

 

24

                                                                                                                 TOPLAM(SUM)

30

*Doktora tezi her dönem için 24 AKTS’dir.

*Tez danışmanının atanmasından itibaren tezin kabul edilmesine kadar geçen sürede tez danışmanı tarafından Uzmanlık

  Alanı (Betreuungsseminar) dersi açılabilir.

*Uzmanlık Alanı Dersi haftada 3 saat ve 6 AKTS’dir.

*Uzmanlık Alanı Dersi’nin açılmaması halinde doktora tezi 30 AKTS ile değerlendirilir.

 


Bu sayfa 13-9-2017 13:10 tarihinde güncellendi.