TAÜ(TDU)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Instute for Social Science)

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Master-Studıe Programme Öffentliches Recht)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı (Curriculum)

 

1.YIL(1.YEAR)

1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)

Dersin Kodu

  (Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

ZORUNLU DERSLER (Z)

KHU 115

Seminer

3

-

6

SEÇMELİ DERSLER

KHU101

  Grundrechte als Grenze und des Strafens

3

-

6

KHU103

  Anayasa Hukukunun Özel Hukuka Etkisi 

3

-

6

KHU105

  Organize Suçlulukla Mücadele

3

-

6

KHU107

  Ekonomik Suçlar ve Bunlarla Mücadele                                                                      

3

-

6

KHU109

  İnfaz Hukukunda Güncel Sorunlar

3

-

6

 

KHU111

  Avrupa Birliğinde Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Türk Sporcuların Türkiye-Avrupa

  Birliği   Ortaklık Hukukundan Doğan Hakları 

 

3

 

-

 

6

 

KHU113

  Demokratik Toplumun Vazgeçilmez Unsurları Olarak

  İnanç, İfade ve Toplanma Özgürlükleri

 

3

 

-

 

6

KHU117

  Aktuelle und Klassische Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs in Srafsachen   

3

-

6

KHU119

  Täterschaft und Teilnahme

 

-

6

KHU121

  Rechtsstaatliche Prinzipien und Regeln im Straf-und Strafprozessrecht

3

-

6

NOT: Öğrenci  seçmeli derslerden dört (4) ders seçmek zorundadır.

                                                                                                              TOPLAM (SUM)

30

2.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)

Dersin Kodu  (Code

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

SEÇMELİ DERSLER

KHU102

  Cezaların Sebebi ve Sınırı Olarak Temel Haklar   

3

-

6

KHU104

  Avukatlık ve Noterlik Hukuku  

3

-

6

KHU106

  Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorumluluğu                         

3

-

6

KHU108

  Karşılaştırmalı Çevre Ceza Hukuku  

3

-

6

KHU110

  Uluslararası Hukuk Açısından DTÖ Anlaşmaları ve Bunun Türk Hukukuna Etkileri 

3

-

6

KHU112

  Hukuk Devleti, Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi                         

3

-

6

KHU114

  Enerji Piyasalarında Ortaklıklar

3

-

6

KHU116

  İletişim Hukuku   

3

-

6

NOT: Öğrenci  seçmeli derslerden beş (5) ders seçmek zorundadır.

                                                                                                              TOPLAM(SUM)

 30

2.YIL(2.YEAR)

3.Yarı Yıl (3.Semester) (GÜZ)

Dersin Kodu

(Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

KHU201

Uzmanlık Alanı I

2

-

6

KHU290

Yüksek Lisans Tezi

2

-

24

                                                                                                               TOPLAM (SUM)

   30

4.Yarı Yıl (4.Semester) (BAHAR)

Dersin Kodu

(Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

KHU202

Uzmanlık Alanı II

2

-

6

KHU290

Yüksek Lisans Tezi

2

-

24

                                                                                                               TOPLAM (SUM)

30

 


Bu sayfa 13-9-2017 12:55 tarihinde güncellendi.