TAÜ(TDU)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Instute for Social Science)

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Master-Studıe Programme Öffentliches Recht)

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı Veranstaltungsplan

 

                                 1.YIL(1.YEAR)                                     

1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)

Dersin Kodu

  (Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

 

KHU121

AB Hukukunda Son Gelişmeler / Aktuelle Entwicklungen im EU-Recht (TR)

 

3

 

-

 

8

 

KHU123

 

Demokratik Toplumun Vazgeçilmez Unsurları Olarak İnanç, İfade ve Toplanma Özgürlükleri/  Glaubens, Äußerung und Versammlungsfreiheit als unverzügliche Freiheiten eines demokratischen Staats (TR)

 

3

 

-

 

8

 

KHU125

 

Hukuk Devleti / Der Rechtsstaat –(DE)

 

3

 

-

 

7

 

KHU127

Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin Güncel ve Köklü Kararları /Aktuelle und Klassische Entscheidungen des BGH zum Strafrecht  (DE)

 

3

 

-

 

7

                                                                                

TOPLAM (SUM)

30

 

 

 

2.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)

Dersin Kodu

  (Code

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

 

KHU120

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri / Forschungsmethoden in Sozialwissenschaften (TR)

 

 

3

 

-

 

7

 

KHU122

 

Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları – Aktuelle Probleme des Zivilprozessrechts (TR)

 

 

3

 

-

 

8

 

KHU112

 

Hukuk Devleti, Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevleri – Rechtsstaat, seine Herkunft und seine Funktionen in der Zeit der Globalisierung (TR)

 

3

 

-

 

8

 

KHU124

 

Denetleme Merci Olarak Anayasa Mahkemesi / Bundesverfassungsgericht als Kontrollinstanz (DE)

 

3

 

-

 

7

                                                                                    

  TOPLAM (SUM

  

         30

           


2.YIL(2.YEAR)

3.Yarı Yıl (3.Semester) (GÜZ)

Dersin Kodu

(Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

 

KHU 201

 

 

Uzmanlık Alanı I

İlgili Tez Danışmanı

 

2

 

-

 

15

 

KHU 290

 

 

Yüksek Lisans Tezi

İlgili Tez Danışmanı

 

2

 

-

 

15

                                                                          TOPLAM (SUM)

 

 

           30

 

4.Yarı Yıl (4.Semester) (BAHAR)

 

Dersin Kodu

(Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

KHU 202

Uzmanlık Alanı II

 

 

2

 

-

 

15

 

KHU 290

 

Yüksek Lisans Tezi

 

2

 

-

 

15

                                                                        TOPLAM (SUM)

 

 

30

 

 


Bu sayfa 29-8-2018 14:47 tarihinde güncellendi.