TAÜ (TDU)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Institut für Sozialwissenschaften)

Kültürlerarası Yönetim Yüksek Lisans Programı  (Interkulturelles Management Master Programm)

2017-2018 Eğitim-ÖğretimYılı Öğretim Planı  (2017-2018 Lehrprogramm)

 

 

1. YIL (1. Jahr)

1. Yarı Yıl  (1. Semester/1. Halbjahr) (GÜZ)

Dersin Kodu  (Nr.)

  Dersin Adı (Lehrveranstaltung)

T

(Theorie)

U

(Praxis)

AKTS    

(ECTS)

IKM101

  Kültürlerarası İletişim ve Kültür Karşılaştırmasına Giriş

  Einführung Interkulturelle Kommunikation und Kulturvergleich

2

-

2

IKM103

  Kültürlerarası Yönetim

  Interkulturelles Management

2

-

4

IKM107

  Kültür ve Mekana Giriş

  Einführung Kultur und Raum

2

-

2

IKM109

  Tarih ve Kültüre Giriş

  Einführung Geschichte und Kultur

2

-

2

IKM111

  Ekonomi Bilimlerine Giriş

  Einführung Wirtschaftswissenschaften

-

2

2

IKM115

  Çok Uluslu İşletmelerin Yönetimi

  Management multinationaler Unternehmen

2

-

5

IKM121

  Bilimsel Çalışmaya Giriş

  Einführung Wiss. Arbeiten

-

2

1

IKM131

  İletişim Bilimlerine Giriş   

  Einführung in die Kommunikationswissenschaft

2

-

2

IKM133

  Uluslararası Politik Ekonomi

  Internationale Politische Ökonomie

2

-

4

IKM135

  Finans ve Denetim  

  Finanzierung und Controlling

2

 

5

SEÇMELİ DERSLER

IKM123

  İngilizce 1.1

  Englisch 1.1

3

-

1

IKM125

  İngilizce 2.1

  Englisch 2.1

3

-

1

IKM127

  Türkçe 1.1

  Türkisch 1.1

3

-

1

IKM129 

  Türkçe Bilimsel Yazışma, Konuşma I

  Türkisch Wissenschaftliches Schreiben, Konversation 1

3

-

1

Not: Seçmeli derslerden en az bir (1) ders seçmek zorunludur.

                                                                                                                TOPLAM (SUMME)

30

2. Yarı Yıl  (2. Semester/2. Halbjahr) (BAHAR)

Dersin Kodu  (Nr.)

  Dersin Adı (Lehrveranstaltung)

T

(THEORIE)

U

(PRAXIS)

AKTS

(ECTS)

IKM102

  Kültürlerarası İletişim ve Kültür Karşılaştırması (Ana Seminer)

  Interkulturelle Kommunikation und Kulturvergleich (Hauptseminar)

2

-

5

IKM106

  Kültür ve Mekan (Ana Seminer)

  Kultur und Raum (Hauptseminar)

2

-

5

IKM108

  Tarih ve Kültür (Ana Seminer)

  Geschichte und Kultur (Hauptseminar)

2

-

5

IKM122

  İletişim Bilimlerine Giriş (Ana Seminer) 

 Kommunikationswssenschaft (Hauptseminar)

2

-

5

IKM124

  Uluslararası Ekonomi

  Internationale Wirtschaft

2

-

4

IKM130

  Araştırma (Seminer)

  Seminar zur Forschung

0

0

5

SEÇMELİ DERSLER

IKM114

  İngilizce 1.2

  Englisch 1.2

3

 -

1

IKM116

  İngilizce 2.2

  Englisch 2.2

3

 -

1

IKM118

  Türkçe 1.2

  Türkisch 1.2

3

 -

1

IKM120

  Türkçe Bilimsel Yazışma, Konuşma II

  Türkisch Wissenschaftliches Schreiben, Konversation 2

3

-

1

Not: Seçmeli derslerden en az bir (1) ders seçmek zorunludur.

                                                                                                               TOPLAM (SUMME)

30

 

2. YIL (2. Jahr)

3.Yarı Yıl (3. Semester/ 3. Halbjahr) (GÜZ)

Dersin
Kodu  (Nr)

  Dersin Adı (Lehrveranstaltung)

T

(Theorie)

U

(Praxis)

AKTS

(ECTS)

IKM 201

  Uzmanlık Alanı I

  Masterkolloquium I

 -

2

15

IKM 290

  Yüksek Lisans Tezi

  Masterarbeit

   -

0

15

                                                                                                                 TOPLAM (SUMME)

30

4. Yarı Yıl (4.Semester/ 4. Halbjahr) (BAHAR)

Dersin
Kodu  (Nr.)

   Dersin Adı (Lehrveranstaltung)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

IKM 202

  Uzmanlık Alanı II

  Masterkolloquium II

   -

2

15

IKM 290

  Yüksek Lisans Tezi

  Masterarbeit

   -

0

15

                                                                                                                 TOPLAM (SUMME)

30

 

 

TAÜ Kültürlerarası Yönetim Yüksek Lisans Programı   – Öngörülen Öğrenim Planı – 1. Öğrenim Yılı

Çift

Yüksek Lisans

TAÜ’ye kayıt – Öğrenime başladıktan sonra Passau Üniversitesi’ne kayıt

 

 

 

 

 

 

yahut Passau

Üniversitesi’ne kayıt

 

 

 

 

 

 

Yüksek

Lisans Tezi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders

1.    Dönem  30 AKTS

2.    Dönem  30 AKTS

Uzmanlık Alanı I

15 AKTS İstanbul’da Firma ve Kurumlarda Araştırma Projeleri

 

Ay

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

Seçim: Türk ve Alman yüksek lisans diploması (çift öğrenim) veya sadece Türk yüksek lisans diploması

 

TAÜ Kültürlerarası Yönetim Yüksek Lisans Programı – Öngörülen Öğrenim Planı – 2. Öğrenim Yılı

Çift Yüksek Lisans

 

Passau Üniversitesi- Güz Dönemi çift diploma için gerekli ek dersleri alma

Passau Üniversitesi- Güz Dönemi çift diploma için gerekli ek dersleri alma

 

TAÜ Yüksek Lisans Tezi Savunması Derslerin ve yüksek lisans tezinin Passau Üniversitesi’nde saydırılması

Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans Projesi

2 Semester 15 + 15 AKTS

Ders

 

 

 

 

Uzmanlık Alanı

II 15 AKTS

(Passau Üniversitesi’nde bir ay öğrenim dahil)

 

 

 

 

 

 

 

Ay

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 …

Struck 12.2017

 


Bu sayfa 14-3-2018 7:21 tarihinde güncellendi.