TAÜ(TDU)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Instute for Social Science)

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı ( Masterstudiengang Privaterecht)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğretim Planı

Veranstaltungsplan

1.YIL(1.YEAR)                                     

1.Yarı Yıl(1.Wintersemester)(GÜZ)

Dersin Kodu

  (Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

TÜRKÇE SEÇMELİ DERSLER (TS)

 

  ÖHK101

  Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku/Internationaler Kaufvertag und UN-

  Kauftrecht

 

3

 

0

 

8

  ÖHK103

  Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku/Öffentliches Ausschreibungsvertragsrecht

3

0

8

  ÖHK105

  Şirketler Topluluğu Hukuku/Konzernrecth

3

0

8

 

  ÖHK107

  Avrupa Birliği Hukuku’nun Türk Özel Hukuku’na Etkisi/

Auswirkungen des EU-Rechts auf  das Türkische Private Recht

 

3

 

0

 

8

  ÖHK 113

  Milletlerarası Tahkim I/Das Internationale Schiedsrecht I

3

0

8

ALMANCA SEÇMELİ DERSLER (AS)

 

  ÖHK109

  Milletlerarası Hukukun ve Avrupa Hukukunun Ulusal Hukuka Etkisi/Völkerrechtlice und

  europaische Einwirkungen auf das innerstaatliche RechtI

 

2

 

0

 

7

 

  ÖHK111

  Önemli Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Özel Hukukta Uygulama Örnekleri/  

  Fallbesprechungen zum Zivilrecht anhand berühmter höchstrichterlicher

  Entscheidungen

 

2

 

0

 

7

  ÖHK115

  Alman Federal Mahkeme Emsal Kararları/ Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofs

  (Yeni Ders)                              

 

2

 

0

 

7

 

  ÖHK117

  Temel Hakların ve İnsan Haklarının Özel Hukuk Düzenine Etkileri /(Grund-und   

  Menschenrechtliche Einwirkungen auf die Privatrechtsordnung    (Yeni Ders)

 

2

 

0

 

7

 

  ÖHK119

 

  Bilgi Teknolojileri Hukuku/IT Recht (Yeni Ders)

 

2

 

0

 

7

Not: Öğrenci Güz Yarıyılında 2(iki) Türkçe seçimlik(TS) ders ile 2 (iki) Almanca seçimlik(AS)ders seçmelidir.

Im ersten Semester 2 Lehrveranstalungen aus türkschen Wahlfächern (TW) und 2 Lehrveranstalungen aus deutschen Wahlfächern (DW) auszuwählen.

                                                                                                                                                       TOPLAM (SUM)

30

2.Yarı Yıl (2.Sommersemester (BAHAR)

Dersin Kodu

(Code)

                                                  Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

ZORUNLU DERSLER (Z)

 

  ÖHK108

  Seminer, Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri/

  Seminar, Forshungs-und Wissentchftliche Schreibmethode

 

3

 

0

 

8

TÜRKÇE SEÇMELİ DERSLER (TS)

 

  ÖHK102

  Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi /Die Errungenschaftsbeteiligun und die

  Auflösung des Güterstandes

 

3

 

0

 

8

  ÖHK104

  Anonim Şirket Genel Kurulu/Die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft

3

0

8

 

  ÖHK106

  Sorumluluk Hukuku-Kusursuz Sorumluluk Halleri/

  Haftungsrecht-Haftung ohne Verschulden

 

3

 

0

 

8

 

  ÖHK110

 

  Milletlerarası Tahkim II/Das Internationale Schiedsrecht II

 

3

 

0

 

8

ALMANCA SEÇMELİ DERSLER (AS)

 

           ÖHK112

  Özel Hukuku Anayasal Belirleyici Faktörleri ve Yargısal Kontrolü/

  Bestimmungsfaktoren des Privatrechts Verfassungs und gerichtliche Kontrolle

 

2

 

0

 

6

                                                                                                                                                     TOPLAM (SUM)

30

NOT: Öğrenci Bahar Yarıyılında 2(iki) Türkçe seçimlik (TS)ders ile 1(bir) Almanca seçimlik (AS) ders  seçmelidir.  *Seminer, Araştırma ve Akademik Yazım Teknikleri zorunlu (O/Z) derstir.

* *Im  zweiten Semester 2 Lehrveranstalungen aus türkschen Wahlfächern (TW) und 1 Lehrveranstalung aus deutschen Wahlfächern (DW) auszuwählen.  

 

2.YIL(2.YEAR)                                     

3.Yarı Yıl (3.Wintersemester)(GÜZ)

Dersin Kodu

(Code

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

   

    ÖHK201

Uzmanlık Alanı I

(Betreuungsseminar)

 

0

 

3

 

6

 

ÖHK290

Yüksek Lisans Tezi

(Masterarbeit)

 

0

 

0

 

24

                                                                                                                                                     TOPLAM (SUM)

30

4.Yarı Yıl (4.Sommersemester)(BAHAR)

Dersin Kodu

(Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

 

ÖHK202

Uzmanlık Alanı II

(Betreuungsseminar)

 

0

 

3

 

6

 

ÖHK290

Yüksek Lisans Tezi

(Masterarbeit)

 

0

 

0

 

24

                                                                                                                                                     TOPLAM (SUM)

30

*3.(Güz) ve 4. (Bahar) Yarıyıllarında, Yüksek Lisans Tezi ve Danışman tarafından Uzmanlık Alanı I ve II dersi

  sunulacaktır.  

*Yüksek Lisans Tezi her yarı yıl 24 AKTS.

*Uzmanlık Alanı dersi haftada üç saat uygulama ve 6 AKTS'dir. 

*Im 3. und 4. Semester sind Masterarbeit (Tez) undBetreuungsseminar  (Uzmanlık Alanı) des jeweiligen Betreuers angeboten.

*Masterarbeit ist 24 ECTS je Semester.

*Seminar (Uzmanlık Alanı) des jeweiligen Betreuers ist 3 Stunden U und 6 ECTS je Semester

 


Bu sayfa 13-9-2017 11:45 tarihinde güncellendi.