TAÜ(TDU)

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Instute for Social Science)

Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı (Master in International Finance)

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı

 (Curriculum)

 

1.YIL(1.YEAR)

1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)

Dersin Kodu

  (Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

  IF101

Şirket Finansı/Corporate Finance

2

1

6

  IF103

Finansal Piyasalar ve Kurumlar/Financial Markets and Institutions

2

1

6

  IF105

Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz /International Financial Reporting

 and Analysis

2

1

6

  IF107

Uluslararası İktisat /International Economics

2

1

6

  IF109

Bilimsel Araştırma Metodları/Research Methods

2

-

6

                                                                                                                                                                             TOPLAM (SUM)

30

 2.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)

Dersin Kodu

(Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

  IF102

Seminer/Seminar

-

-

6

  IF104

Varlık Yönetimi/Asset Managament

2

1

6

  IF106

  Finans, Ticaret ve Ekonomik Gelişme/Finance, Trade and Development

2

1

6

  IF108

Risk Yönetimi /Risk Management

2

1

6

  IF000

Seçmeli Ders/Elective Course

2

-

6

SEÇMELİ DERSLER (ELECTIVE COURSES)

IF001

Avrupa Para Birliği/European Monetary Union

2

-

6

IF002

Davranışsal Finans/Behavioural Finance

2

-

6

IF003

Finansal Modelleme/Financial Modeling

2

-

6

 

IF004

Uluslararası Finans ve Ticarette Yeni Gelişmeler /Recent Developments in International Finance and Trade

2

-

6

 

IF005

Uluslararası Ekonomik Kalkınma İşbirliği: Teori ve Politika/International Development Cooperation: Theory and Policy

2

-

6

IF006

Sektörel Finans/Sectoral Finance

2

-

6

IF007

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Alanı Çalışmaları/MENA Area Studies

2

-

6

IF008

İslami Finans/Islamic Finance

2

-

6

IF009

Uluslararası Bankacılık/International Banking

2

-

6

NOT: Öğrenciler seçmeli derslerden sadece birini seçebilir.

                                                                                                                                                                           TOPLAM (SUM)

30

2.YIL(2.YEAR)

3.Yarı Yıl (3.Semester) (GÜZ)

Dersin Kodu

  (Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS)

  IF201

Uzmanlık Alanı I

2

-

15

  IF290

Yüksek Lisans Tezi

2

-

15

                                                                                                                                                                              TOPLAM (SUM)

30

4.Yarı Yıl (4.Semester) (BAHAR)

 

Dersin Kodu

(Code)

Dersin Adı (Course)

T

(T)

U

(P)

AKTS

(ECTS

  IF202

Uzmanlık Alanı II

2

-

15

  IF290

Yüksek Lisans Tezi

2

-

15

                                                                                                                                                                               TOPLAM (SUM)

30

 


Bu sayfa 18-10-2017 11:26 tarihinde güncellendi.