KİDR Belge ve Kanıtları

2018 Yılı Öğrencilere Yönelik Kültürel, Sportif, Sosyal Faaliyetler Listesi
Araştırma Çıktılarının İzlenmesine İlişkin Bulgular
Engelsiz Uygulamalar
Öğrenci Kulüpleri Oluşturma, Onaylama,İzleme ve Değerlendirme Sistemi
Türk-Alman Üniversitesi Aday Memurluk Temel Eğitimi ve Görevlendirmeler
Türk-Alman Üniversitesi Akademik Birim Performans Gösterge Örneği
Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin 2018 Yılı Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
Türk-Alman Üniversitesi Bilimsel Komisyon Toplantı Tutanağı
Türk-Alman Üniversitesi Endüstri İlişkileri Etkinlikleri
Türk-Alman Üniversitesi Görev Tanım Formu ve İş Akış Şeması Örneği
Türk-Alman Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Türk-Alman Üniversitesi İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi Anketi
Türk-Alman Üniversitesi İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi Anketi (2)
Türk-Alman Üniversitesi İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi Anketi (3)
Türk-Alman Üniversitesi İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi Anketi (4)
Türk-Alman Üniversitesi İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi Anketi (5)
Türk-Alman Üniversitesi İdari Komite Toplantısı Protokol Örneği
Türk-Alman Üniversitesi İhtisaslaşma Alanları
Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Ön Çalışma Raporu
Türk-Alman Üniversitesi Paydaş Analizi
Türk-Alman Üniversitesi Uluslararasılaşma Stratejisi
Türk-Alman Üniversitesi Sıfır Atık Yönetimi Eğitim Sunumu
Türk-Alman Üniversitesi Toplantı Tutanakları ve Gündemler