Senato

 

Rektör Prof. Dr. Halil AKKANAT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ 
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi Prof. Dr. Vural SEVEN
Fen Fakültesi Senato Üyesi Doç. Dr. Şahin UYAVER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre ÇEKİN
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Senato Üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sait DURAN
Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi Doç. Dr. Tuba ÇONKA YILDIZ
Raportör Genel Sekreter Özgür Ali ŞİRİN