Alman Ortaklarımız

Türk-Alman Üniversitesinin İş Birliği Partneri:
Alman Konsorsiyumu (K-TDU)


Güçlü Bir İlişki

Türk-Alman ilişkileri uzun yıllar içinde şekillenmiş özel, kapsamlı bir ilişki olmuştur. İki ülke arasındaki bağlılık ve bunun sonucunda oluşan diyalog, bu olumlu ilişkinin kurumsallaşması arzusunu olgunlaştırmıştır. Böyle bir kurumun, her iki ülkenin bilim ve kültür anlayışının gelişmesine katkı sağlayacak ortak düşünce platformu olması gerekir.

İdeal Platform

Böyle bir platform için üniversiteden daha uygun hangi kurum olabilir? Ortak bir üniversite, sadece Türkiye ve Almanya arasındaki sıkı geleneksel bilimsel işbirliğine katkı yapmaz, aynı zamanda daha sıkı bir iş birliğinin temelini oluşturur. İki ülke hükümetleri bu anlayıştan hareketle ve böyle bir duyguyla Mayıs 2008’de Türk-Alman Üniversitesinin (TAÜ) kuruluş antlaşmasını imzaladılar.

TAÜ’ nün Profili

Türk Alman Üniversitesi özgün bir profile sahiptir.

  • Türkçe ve Almanca eğitim programları seçkin Türk ve Alman bilim insanları tarafından geliştirilmiştir. Türk-Alman Üniversitesi Konsorsiyumu partner olarak bu sürece destek vermiştir.
  • TAÜ, araştırma ve eğitim alanında özgün başarılar elde etmek ve yeniliklerle her iki ülkenin gelişmesine katkı sağlamak için, iki tarafın güçlü yanlarını bir araya getirmektedir.
  • Alman dili, Almanya'da eğitim ve staj imkanı, akademik kadronun kayda değer oranda Alman öğretim üyelerinden oluşması TAÜ'yü ayrıcalıklı kılan temel yapı taşlarındandır.
  • TAÜ’ nün partneri olan Alman üniversitelerinin katılımı ve kalite güvencesi sayesinde iki taraflı personel ve alansal yetkinlik (know-how) değişimi gerçekleştirilmektedir.
  • Her iki ülkenin ekonomi ve endüstrisiyle sıkı iş birliği, hem araştırma hem eğitim alanında karşılıklı kuram ve pratik transferini mümkün kılmaktadır.
  • TAÜ, eğitim ve araştırma alanında uluslararası ve kültürlerarası bir buluşma merkezidir. Türk-Alman iş birliği platformu olarak TAÜ, bütün alanlarda kültürlerarası boyuta sahiptir ve sinerjik bir şekilde yeni bilgi alanlarını birbirine bağlayan ve birleştiren disiplinlerarası, iki uluslu müfredatları ve araştırma alanlarını öncelikli olarak oluşturmaktadır.
  • Eğitim ve araştırma alanındaki üstün başarılar TAÜ’nün en iyi Türk Üniversiteleri ile yarışacak konuma gelmesine imkan sağlamaktadır.
  • Ekonomi ve endüstri sektörleriyle yoğun iş birliği, teori ve uygulamanın çok değerli olan karşılıklı bilgi transferini sağlamaktadır  
  • Uluslararası buluşma ve araştırma ile eğitim alanlarında kültürlerarası yetkinlik merkezi olarak TAÜ, yeni bilim alanları ortaya çıkarmaktadır.

Değerli Bir Partnerlik

Konsorsiyuma 38 Alman üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) üyedir. Devletlerarası antlaşma, Konsorsiyumu bir devlet üniversitesi olan TAÜ’nün Alman partneri olarak kabul etmektedir. Ortak araştırma ve eğitimin kalitesi ile başarısı için her iki taraf birlikte hareket etmektedir. Bilim, politika, kültür ve ekonomi alanlarından gelen kişilerden oluşan Konsorsiyum Yönetim Kurulu, TAÜ'ye gelişmesinde destek vermektedir.

Ortak Bir Konu

Federal Alman Meclisi eski başkanı Prof.Dr. Rita Süssmuth Konsorsiyum Başkanı olarak görev yapmaktadır.

DAAD, Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve Alman Dışişleri Bakanlığı (AA) tarafından Türk-Alman Üniversitesi'nin kuruluşunun koordinasyonu ve bu projenin hayata geçirilmesiyle görevlendirilmiştir. Konsorsiyumun yönetim yeri DAAD olarak belirlenmiştir. DAAD Genel Sekreteri Dr. Kai Sicks, Konsorsiyumun idari ve mali işlerinden sorumlu başkan yardımcısıdır. Prof. Dr. Ferit Küçükay ise Alman Konsorsiyumunun TAÜ’ deki koordinatörüdür.

Partnerler 

TAÜ'deki her fakülte ve Yabancı Diller Yüksekokulu bir Alman ortak üniversite tarafından desteklenmekte ve konsorsiyum kurulunda bir başkan yardımcısı tarafından temsil edilmektedir. Diğer konsorsiyum üniversiteleri ve Türk ortaklarla birlikte, denetlenen fakültenin kurulması ve geliştirilmesinde yer alırlar.

- Hukuk fakültesi için: Berlin Özgür Üniversitesi (Prof. Dr. Philip Kunig)
- Fen fakültesi için: Potsdam Üniversitesi (Prof. Dr. Florian Schweigert)
- Mühendislik fakültesi için: Berlin Teknik Üniversitesi (Prof. Dr. Geraldine Rauch)
- İktisadi ve İdari Bilimler için: Köln Üniversitesi (Prof. Dr. André Keiser ve Prof. Dr. Wolfgang Wessels)
- Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi için: Heidelberg Üniversitesi (Prof. Dr. Michael Waltisberg)
- Yabancı Diller Yüksekokulu için: Bielefeld Üniversitesi (Prof. Dr. Uwe Koreik)

 


 
 
 
  Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF)                                 Alman Akademik Değişim Servisi

 

Konsorsiyum Üyeleri:  

ASH Berlin

BTU Cottbus

FH Aachen

FH Bielefeld

Frankfurt University of Applied Sciences

Frankfurt School of Finance & Management

FU Berlin

HBK Braunschweig

HDWM Mannheim

HS-Bonn-Rhein-Sieg

HS-Bremen

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Hochschule Bochum

SRH Berlin

TU Berlin

TU Braunschweig

TU Chemnitz

TU Darmstadt

TU Dortmund

TU Ilmenau

Univ. Augsburg

Univ. Bamberg

Univ. Bayreuth

Univ. Bielefeld

Univ. Duisburg-Essen

Univ. Erfurt

Univ. Göttingen

Univ. Heidelberg

Univ. Hohenheim

Univ. Konstanz

Univ. Paderborn

Univ. Passau

Univ. Potsdam

Univ. Siegen

Stuttgart Üniversitesi

Köln Üniversitesi

WWU Münster

DAAD