Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin'' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edindirme Birimi kurulması gerekmektedir.
Üniversitemizde, bilgi edinme hakkının etkin şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla yapılacak bilgi edinme başvurularını değerlendirmek üzere Basın ve Halkla İlişkiler Koodinatörlüğü görevlendirilmiştir.  Bilgi edinme başvurularınızı, ilgili formu eksiksiz biçimde doldurarak bilgiedinme@tau.edu.tr adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu
Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için tıklayınız.
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.
Türk-Alman Üniversitesi Bilgi Edinme Başvurularını Değerlendirme Esasları için tıklayınız.