Senato

 

Rektör   Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ
Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ
Fen Fakültesi Dekan V.   Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN 
Hukuk Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı V.   Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN
Mühendislik Fakültesi Dekanı   Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü   Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü   Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü   Prof. Dr. Leyla COŞAN
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi   Prof. Dr. Vural SEVEN
Fen Fakültesi Senato Üyesi   Doç. Dr. Şahin UYAVER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi   Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre ÇEKİN
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Senato Üyesi    Dr. Öğr. Ayça Yılmaz DENİZ
Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi   Dr. Öğr. Mehmet İPEKOĞLU
Raportör Genel Sekreter   Özgür Ali ŞİRİN